Talk by Gergely Pethő

2021, February 17 - 12:00
A kétnyelvű disztribúciós szemantika mint a fordítási ekvivalencia modellje

Pethő Gergely előadása 2021. február 17. 12:00

Az utóbbi szűk tíz év nyelvtechnológiai kutatásának és fejlesztésének egyik legdinamikusabban fejlődő és legnépszerűbb területe a szójelentések reprezentációja volt, ezen belül meghatározó szerepet játszottak a szójelentés disztribúciós szemantikai számítógépes modelljei. Ezek a modellek azt a klasszikus strukturalista nyelvészeti ötletet ültetik át a gyakorlatba, hogy egy szó jelentése alapvetően nem más, mint azon más szavak összessége, amelyek környezetében előfordulhat, illetve amelyekkel azonos kontextusban  helyettesíthető. 

Az előadás első felében a nyelvészetben jól ismert szemantikai megközelítésekkel (szemantikai jegyek / dekompozíció, igazságfeltételeken alapuló és kognitív szemantika) szembeállítva röviden bemutatom a szétosztott és a disztribúciós szemantikai reprezentációk alapelveit, amelyek a 80-as és 90-es évek számítógépes kognitív pszichológiai kutatásában fogalmazódtak meg. Ezt követően informálisan ismertetem az utóbbi évtizedben megjelent új disztribúciós megközelítést, amely nagy egynyelvű korpuszok alapján neurális hálókhoz hasonló gépi tanulási eszközöket felhasználva állít elő lexikális szemantikai reprezentációkat. 

Az előadás második felében az aktuális kutatásom alapján bemutatom, hogy hogyan lehet ezt a módszert továbbgondolva egy nagy angol–magyar párhuzamos korpusz segítségével olyan kétnyelvű disztribúciós lexikális szemantikai reprezentációkat generálni, amelyek a szavak, de közvetetten a mondatok szintjén is jól megragadják a nyelvek közötti fordítási ekvivalenciával kapcsolatos természetes nyelvi intuícióinkat.

A Webex-előadáshoz 11:45-től lehet csatlakozni.

Webex-link:

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=mf6a29dc1fc323e83f749a4e410508ed8

Meeting number:
121 836 0525

Password:
96cUad2kDwA

Host key:
868350

Mindenkit szeretettel várunk!


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.