Talk by Judit Gervain (DAB Nyelvészeti Esték online)

2021, December 16 - 18:00 to 19:30
Gervain Judit (Uni­ver­sité Paris Descartes)

https://sites.google.com/site/juditgervain/

Korai nyelvelsajátítás: nehéz nyelv-e a magyar?

A nyelvelsajátítás nemzetközi irodalma leginkább az angollal, illetve más, hasonló szerkezetű indoeurópai nyelvekkel foglalkozik. Így az olyan kérdések, mint a komplex, agglutináló morfológia elsajátítása, amely a vizsgált nyelvekre nem jellemző, viszonylag kevés figyelmet kaptak. Előadásomban olyan empirikus munkákat foglalok össze, amelyekben a magyar alaktan elsajátításának egyes jelenségeit vizsgáltuk gyermeknyelvi korpuszokon, illetve magyar anyanyelvű csecsemőknél kísérleti úton. Beszélni fogok a morfológiailag összetett alakok dekompozíciójáról, illetve a magánhangzó-harmónia elsajátításáról.

Join with this link: https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m677cb030653fd27f58dc915c3b0f...

The language of this event is Hungarian.

 


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.