Dr. Rácz István Szakmai önéletrajz

A MAB (HP3) akkreditációs szempontjai szerint elrendezett önéletrajz erre a linkre kattintva nyitható meg.

Jelenleg aktív feladattal járó RESZORTOK

1992-től a Hungarian Studies in English(Debrecen) szerkesztője
Focus (Pécs) tanácsadó bizottságának tagja
az AnaChronist (Budapest) tanácsadó bizottságának tagja
1996-tól a British and American Studies (Temesvár) tanácsadó bizottságának tagja
2014-től a Kari Esélyegyenlőségi Bizottság vezetője
2014-től a DAB Klub elnöke
2015-től a Pro Regione Alapítvány kuratóriumának tagja
2017-től a Debreceni Szemle szerkesztőbizottságának tagja
2018-tól az Intézeti Tudományos Bizottság elnöke
2018-tól az Angol és észak-amerikai irodalom- és kultúratudományi PhD-program vezetője

Név: Dr. Rácz István
Honlap: http://ieas.unideb.hu
Születési dátum: 1954. január 28.
Végzettség: egyetem
Tanulmányok és szakképzettség: Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen 1968-72
Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar—angol szak 1972-1977
Diploma: magyar-angol szakos középiskolai tanár, 1977
East Anglia Egyeten, Norwich (posztgraduális ösztöndíj) 1988-89

Munkahelyek:
1977-1983 Rákóczi Gimnázium, Sárospatak – középiskolai tanár

1983-1987 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Angol Tanszék – egyetemi tanársegéd

1987-1995 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Angol Tanszék (1990-től Brit Kultúra Tanszék) – egyetemi adjunktus

1995-től: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Brit Kultúra Tanszék – egyetemi docens

2014-től: Debreceni Egyetem, Brit Kultúra Tanszék - egyetemi tanár

Tudományos fokozatok:

Egyetemi doktori fokozat: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1984.

CSc (irodalomtudomány), 1994
Az értekezés címe: „Identitáskereső versek az 1945 utáni angol költészetben”

“Dr habil” cím Debreceni Egyetem, 2000
Az értekezés címe: „Philip Larkin költészete”

Akadémiai doktori fokozat, 2013
Az értekezés címe: "Philip Larkin's Poetics: Theory and Practice"

Ösztöndíj:

Széchenyi professzori ösztöndíj 1997-2001

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő): Főkollégiumok (előadások): 18-19. századi angol irodalom, 19. századi angol irodalom, 20. századi angol irodalom, 20. századi angol költészet, 1945 utáni angol irodalom, 1945 utáni angol költészet

Irodalmi szemináriumok: Az angol irodalom a kezdetektől a 19. századig, 18. századi angol irodalom, 19. századi angol irodalom, 19. századi angol költészet, 19. századi angol próza, 20. századi angol irodalom, 20. századi angol költészet, Philip Larkin, Prométheusz az angol irodalomban, Bevezetés az irodalomtudományba, Irodalomelmélet, 1945 utáni angol költészet, A költészet fordítása, Téma és forma a 19. századi angol lírában

Nyelvgyakorlatok: Angol nyelv- és stílusgyakorlat, Angol fordítási gyakorlat

Az oktatásban eltöltött idő: 6 év gimnáziumban, 33 év egyetemen

Külföldi oktatási tapasztalat:

Joensuu-i Egyetem, Finnország (angol irodalmi kurzusok tartása) 1991-1992
Maastricht Centre of Transatlantic Studies, Hollandia (angol—amerikai összehasonlító irodalmi kurzus tartása) 2003 áprilisa és 2007 áprilisa

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

Oktatási, kutatói és tudományszervezői tevékenység az anglisztikához, elsősorban a 19. és 20. századi angol irodalomhoz kötődően. 101 publikáció.

Témavezetés: 40 szakdolgozat vezetése az angol irodalom (elsősorban a 19. és 20. századi líra) témaköréből. Jelenleg három PhD hallgató témavezetése.

Doktori képzés: részvétel a brit irodalmi PhD programban, közreműködés más programok doktori szigorlataiban és védéseiben.

Konferencia-előadások: Leicester (1989), Tallinn (1992), Temesvár (1995, 1996, 1997, 2006, 2007, 2008), Glasgow (1995), Hull (1997, 2002, 2007), Maastricht (2003), Poitiers (2004), Oxford (2006), Paderborn (2013), Ankara (2013) és számos magyarországi konferencia

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (Megjegyzés: a publikációkban a D. Rácz István nevet használom.)

Marianna Gula – Mária Kurdi – István D. Rácz (szerk.). The Binding Strength of Irish Studies. Festschrift in Honour of Csilla Bertha and Donald E. Morse. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011.

“Larkin and the Movement in Two New Books.” Hungarian Journal of English and American Studies, 18, 1-2 (2012), 545-558.

“Identities in Scotland and Beyond.” Hungarian Journal of English and American Studies, 18, 1-2 (2012), 559-563.

„A költészet népszerűsége: szórakoztatás a kortárs angol lírában”. Benczik Vera, Frank Tibor, Geiger Ildikó, szerk. Tanulmányok Bollobás Enikő 60. Születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Angol—Amerikai Intézet, 2012. 167-174.

“’Such Absences!’ Notions of Absence in Philip Larkin’s Poetry”. Nóra Séllei és Katarina Labudova, szerk. Presences and Absences – Transdisciplinary Essays. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 95-111.

“The Popularity of Poetry: Light Verse in Post-1945 British Literature”. British and American Studies XIX (2013): 7-14.

„A költészettörténet dilemmái.” Filológiai Közlöny, 4 (2013), 422-431.

“Larkin the Philosopher? M.W. Rowe, Philip Larkin: Art and Self. Five Studies.” Hungarian Journal of English and American Studies, 20, 1 (2014), 191-195.

“Edwin Morgan and Concrete Poetry”. British and American Studies XX (2014): 51-60.

„Versek első személyben: vázlat egy lehetséges tipológiához.” Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, szerk. „Szirt a habok közt”: Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. 404-411.

„Az első világháború az angol költészetben.” Studia Litteraria, 3-4, LIV (2015), 125-132.

Philip Larkin’s Poetics: Theory and Practice of an English Post-war Poet. Leiden: Brill Rodopi, 2016.

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:

Költők és maszkok. Identitáskereső versek az 1945 utáni brit költészetben. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996.

A szép majdnem igaz. Philip Larkin költészete. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999.

„Agnosticism, Masks and Monologues in Philip Larkin”. Hungarian Journal of English and American Studies 1. 2. (1995), 93-120.

A másik ország: Az angol költészet 1945 után. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006.

Philip Larkin’s Poetics: Theory and Practice of an English Post-war Poet. Leiden: Brill Rodopi, 2016.

Korábbi vezetői megbízások:

1984-1990: a Nyugati Nyelvek és Irodalmak Intézetének titkára
1991-1993: az Angol--Amerikai Intézet igazgatóhelyettese
1991-1993:az Angol Irodalmi Tanszék tanszékvezető-helyettese
1993-1998: az Angol--Amerikai Intézet igazgatója és az Angol Irodalmi Tanszék vezetője
1998-2018 az Angol Irodalmi PhD-alprogram vezetője

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

1991-1993: a Kari Tanács választott képviselője
1999-2008: a BTK Oktatási Bizottságának tagja
2005-2011: a DAB Irodalmi Munkabizottságának elnöke
2008-2011: az Egyetemi Oktatási Bizottság tagja
2011-2014: a DAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának elnöke
2001-2004: a Philip Larkin és az 1945 utáni angol költészet c. tematikus OTKA-pályázat (T035119) témavezetője
2008-2016 között az Angol—Amerikai Intézet igazgatója
2015-től a Pro Regione Alapítvány kuratóriumának tagja

Frissítés dátuma: 2021.01.08.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.