Dr. Séllei Nóra/Szakmai önéletrajz

 

I. VÉGZETTSÉGRE ÉS MUNKAHELYRE VONATKOZÓ ADATOK

Név: dr. Séllei Nóra

Születési hely, idő:
Miskolc
, 1961.

Munkahely: Debreceni Egyetem

Angol–Amerikai Intézet

Brit Kultúra Tanszék

Munkahely címe: Debrecen, Pf. 400. 4002

Telefon: (52) 512-900/22495

Fax: (52) 512-716

e-mail:

Beosztás: egyetemi tanár (profeszor)

Végzettség: KLTE, Bölcsészettudományi Kar, magyar–angol szak

oklevél száma: 4366/1984.B.

Szakképzettség: magyar–angol szakos középiskolai tanár

Tudományos fokozatok:

egyetemi doktori fokozat (summa cum laude); oklevél száma: 356–IV. 59/1993 ETSZ

PhD; oklevél száma: 65/1996

habilitáció: 2001.; oklevél száma: 3/2001. Hab

akadémiai doktori fokozat (DSc); száma: 5140

Idegen nyelvi ismerete és foka:

angol szakos diploma (4366/1984.B.)

német középfokú állami nyelvvizsga (Á No 0718631/1986)

Eddigi munkahely, beosztás:

1984–1990: KLTE Gyakorló Gimnáziuma, középiskolai tanár

1990–1994: KLTE Angol–Amerikai Intézete: tanársegéd

1994–2002: KLTE/DE Angol–Amerikai Intézete: adjunktus

2002–2013: DE Angol–Amerikai Intézete: docens

2008–2014: Ruzomberoki Katolikus Egyetem, Szlovákia: docens

2013–        : DE Angol–Amerikai Intézete: egyetemi tanár (professzor)

2014–        : Ruzomberoki Katolikus Egyetem, Szlovákia: egyetemi tanár (professzor)

 

II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG:

Elsődiplomás képzés:

Előadás:

 1. Bevezetés a brit modernista prózába (3. év)
 2. A viktoriánus Anglia kultúrája és irodalma (MA 1. év)
 3. Bevezetés a gendertudományba (BA, 3. év)
 4. Több kolléga által közösen tartott kurzusokban előadások:
 1. Angol irodalomtörténet I.” (1. év): A gótikus regény; Jane Austen
 2. Angol irodalomtörténet II.” (2. év): A Brontë nővérek; Bevezetés a viktoriánus korba; George Eliot; Thomas Hardy
 3. Angol irodalomtörténet III.” (2.év): Virginia Woolf
 4. Kortárs irodalomelméletek” (BA 3. év): feminista irodalomkritika
 5. Az angol irodalom története a kezdetektől 1945-ig (BA 2. év): a gótikus regény, Jane Austen, viktoriánus kulturális háttér, viktoriánus próza, modernista próza
 6. „Elméleti alapfogalmak (MA 1. Éb): reprezentáció; a fenséges, a groteszk, a karneváli
 7. „Modern brit társadalom” (MA 1. év): Edwardiánus és modernista irodalom; Modernizmus és gender
 8. “An angol irodalom és kultúra történeti aspektusai: Angol irodalom a 20. században” (MA 2. év): népszerű női irodalom

Irodalomtudományi szeminárium:

 1. Bevezetés az irodalomba (1. év)
 2. 18. századi angol irodalom (2. év)
 3. 19. századi angol irodalom (2. év)
 4. 20. századi angol irodalom (2. év)
 5. 19. századi angol írónők (3–4. év)
 6. 20. századi angol írónők (3–4. év)
 7. Angol irodalom: áttekintő szeminárium (BA 2. év)
 8. Virginia Woolf (3–4. év; MA)
 9. A Brontë nővérek írói világa (3–4. év; BA 3. év)
 10. Az önéletrajz műfaji sajátosságai (3–4. év)
 11. A női [i]Künstlerroman[/i] a 20. században (3–4. év; MA)
 12. A nők és az őrültség az irodalomban (3–4. év; MA)
 13. Genderkutatás: Másság: 19. századi írónők és szövegeik  (MA)
 14. Témák a brit és az ír irodalomban: Problémás nem írónők elbeszéléseiben (BA 3. év)

Kultúratudományi szemináriumok:

1.   Brit civilizáció (2. év)

2.   Modern brit irodalom és kultúra (BA 2. év)

3.   A nő olvasása (3–4. év)

4.   A társadalom és a nemek (3–4. év)

5.   A kultúra és a nemek (3–4. év)

6.   Film, irodalom, adaptáció (3–4. év; BA 3. év)

7.   Film és gender (3–4. év; MA)

8.   Vizualitás és irodalom: A (női) gótika az irodalomban és a filmművészetben (MA 1–2. év)

Nyelvgyakorlat:

 1. angol nyelv- és stílusgyakorlat (2. év)
 2. brit civilizációs beszédgyakorlat (2. év)

Távoktatás

 1. Gender Studies

Értelmiségi modul:

1. Film és gender (bölcsészhallgatóknak)

 

Posztgraduális (PhD) képzés

1998 őszétől a Modern angol irodalom és kultúra elnevezésű PhD alprogram (2001-től a Debreceni Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának keretén belül) szemináriumok tartása:

 1. A társadalmi nem és az identitás
 2. A nők és az őrültség az irodalomban
 3. A társadalmi nem, szubjektumelméletek és a megjelenítés
 4. A feminizmus és a (poszt)modern elméleti találkozásai
 5. Film, irodalom, adaptáció
 6. Előadókészség-fejlesztés – műhelyszeminárium

 

Vendégtanítás

Magyarországon:

1. 1997 tavaszi féléve: egy félévnyi szeminárium a JATE Angol Tanszékén (Virginia Woolf-szeminárium) – elsődiplomás képzés

Külföldön:

1. 2002. szeptember:
Maastricht Center for Transatlantic Studies, Hollandia (An Introduction to Gender Studies) – elsődiplomás képzés

2. 2008 szeptemberétől
minden
félévben:
mesterképzéses kurzusok: Katolícka Univezita v Ruzomberku, Szlovákia

 1. Gender Studies
 2. Short stories by women writers up to 1945
 3. Short stories by women writers after 1945
 4. Nineteenth-century women writers
 5. The Brontë sisters
 6. Virginia Woolf
 7. Film, literature and adaptation
 8. Film and gender

3. 2010: Canakkale (Törökország): ERASMUS oktatói csere – elsődiplomás képzés; témák:

 1. The Gothic, Jane Austen and Mary Shelley’s Frankenstein
 2. An Introduction to Gender Studies
 3. Virginia Woolf
 1. 2017: Vlora (Albánia): ERASMUS oktatói csere – elsődiplomás képzés; témák:
 1. Modernizmus
 2. Modernista írónők

 

Magyarnyelv-tanítás külföldieknek

Külföldön:

1992 őszi féléve: az angliai
University of
Hull
egyetemén „European Studies” tanulmányokat folytató egyetemi hallgatóknak.

Magyarországon:

1990 és 2003 között: A KLTE Nyári Egyetemén magyar nyelvi kurzusok tartása (négyhetes nyári kurzusok; kéthetes téli kurzusok; szuperintenzív kéthetes tavaszi kurzusok, kéthetes intenzív nyári kurzusok, egyéni órák).

 

 1. KUTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG:

19. és 20. századi írónők (Jane Austen, Mary Shelley, Charlotte Brontë, Emily Brontë, George Eliot, Elizabeth Gaskell, Charlotte Perkins Gilman, Katherine Mansfield, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Jean Rhys, Mary McCarthy, Kaffka Margit, Sylvia Plath, A.S. Byatt, Janice Galloway, A. L. Kennedy, kortárs magyar írónők)

Feminista irodalomelmélet és irodalomkritika

nőtudományok, a társadalmi nemek kutatása

modernista próza

az önéletrajz elméletei

feminista filmkritika és -elmélet

 

IV. ÖSZTÖNDÍJ, KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚT, ELNYERT PÁLYÁZAT:

Hazai csoportos kutatási pályázat, projektvezetőként:

 1. 1997–1998.: „Alternatív közelítések a 19. századi angol nyelvű kultúrákhoz” című, tanszéki Kutatási és Fejlesztési Pályázat projektvezetője

Nemzetközi csoportos kutatási pályázat, a magyar team projektvezetőjeként:

 1. 201 augusztus 1 - 2013. július 31: öt partnerintézmény nemzetközi együttműködése: Is Women's Education a(t) Risk? (Grundtvig Life-Long Learning program); a magyar csoport projektvezetője
 2. 2016. május–2017. szeptember: Teaching Language Through Literature and Culture: ERASMUS+ Nemzetközi Kreditmobilitási Együttműködés az albániai Vlorai Egyetem Idegen Nyelvek Tanszékével; a magyar fél projektvezetője
 3. 2018. május–2020. szeptember: Teaching Language Through Literature and Culture: ERASMUS+ Nemzetközi Kreditmobilitási Együttműködés az albániai Vlorai Egyetem Idegen Nyelvek Tanszékével; a magyar fél projektvezetője

Nemzetközi csoportos kutatási pályázat, résztvevőként:

 1. 1992–1994: részvétel az angliai Hulli Egyetem, a franciaországi Anger-i Egyetem, a KLTE Angol–Amerikai Intézete és Francia Tanszéke, a JATE, a Lodzi Egyetem és a Brnói Egyetem közötti TEMPUS programban)
 2. 1996–1999: részvétel az angliai Royal Holloway College Dráma Tanszéke és a KLTE Angol Irodalom Tanszéke közötti hároméves kutatási együttműködésben, melyet a magyar Művelődési és Kulturális Minisztérium és a British Council támogatott
 3. 1997. szeptember–november: az MKM és a British Council támogatta intézményközi csere keretében háromhónapos kutatómunka a Royal Holloway College-ban (
  Anglia)
 4. 2002–200: Az Eötvös József Ösztöndíj Közalapítvány és a British Council által kiírt páyázat: Scottish and Hungarian National Identity – közös projekt a
  University of
  Strathclyde-dal
  (Glasgow, Skócia)
 5. 2003–2004: Literary Encounters between the
  UK
  and
  Hungary
  :
  Literary Encounters between the UK and Hungary: Contrasting Memories, Cultural Dialogues (a The British Academy támogatásával)
 6. 20142015: Prejudice on Campus: An International Comparison on Social, Cultural, and Religious Intergroup Attitudes – nemzetközi összehasonlító felmérés kilenc ország részvételével; projektvezetők: Prof. Wassilis Kassis, Osnabrücki Egyetem, Németország; Charlotte Schallié, Victoria Egyetem, Kanada

Hazai csoportos kutatási pályázat, résztvevőként:

 1. 1998–2000. „Posztkoloniális identitások” című, tanszéki Kutatási és Fejlesztési Pályázat projektben való részvétel
 2. 2010-2012: Részvétel a Nyelvtechnológia és bioetika (TÁMOP 4.1./B-09/1/KONV-2010-0007) projekt Kulturális földrajz/térszemiotika kutatócsoportjának munkájában
 3. 2011–2013: Doktori Iskola Disszeminációs projekt (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024) DE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
 4. 2012–2015: Az angol irodalom magyar története (OTKA K 101798)

Egyéni kutató-ösztöndíj külföldön:

 1. 1992. május–június: TEMPUS oktatói csere (
  University of
  Hull
  , 11 hét)
 2. 2000. augusztus: kéthetes könyvtári kutatómunka Londonban, a British Libraryben (a British Council támogatásával)
 3. 2007: háromhónapos Andrew W. Mellon ösztöndíj (The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of
  Edinburgh
  )
 4. 2011: egyhónapos kutatóösztöndíj: Indiana University, Bloomington (egyetemközi kétoldalú csereprogram keretében)

Egyéni magyarországi kutató-ösztöndíj nemzetközi forrásból:

 1. 1997. július–1998. június: az Open Society Institute Research Support Scheme-jének egyéves ösztöndíja

Egyéni magyarországi kutató-ösztöndíj:

 1. 1998. június–200 május: az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja hároméves időtartamra
 2. 2001. szeptember–200június 30: Békésy Posztdoktori Ösztöndíj (docensi kinevezés miatt csak egy évre)
 3. 2003–2006: egyéni OTKA-kutatás (A feminista irodalomelmélet és irodalomkritika irányzatai)
 4. 2015. április 19-25.: Campus Hungary Ösztöndíj: rövid tanulmányút; Huddersfieldi Egyetem, Egyesült Királyság. Cél: nemzetközi kapcsolatok, cserekapcsolatok kiépítése

Egyéni kurzusfejlesztési ösztöndíj nemzetközi forrásból:

 1. 2000. március: a budapesti Közép-Európai Egyetem Curriculum Resource Centerének egyhetes ösztöndíja. Téma: a feminista filozófia beépítése az egyetemi oktatásba. Kidolgozott kurzus: Bevezetés a genderkutatásba. (Reading Woman: An Introduction to Gender Studies)
 2. 2000. szeptember–2001. június: a budapesti Közép-Európai Egyetem Curriculum Resource Centerének tízhónapos ösztöndíja „A nők és az őrültség az irodalomban” című kurzus kidolgozására és tanítására. (Women and Madness in Literature)
 3. 2008 október: a budapesti Közép-Európai Egyetem Curriculum Resource Centerének egyhetes ösztöndíja. Téma: film és gender; kapcsolódó program: Teresa de Lauretis mesterkurzusa; Kidolgozott kurzus: Film and Gender.

Egyéni utazási támogatási pályázat konferencia-részvételhez:

 1. 2014: Ruzomberoki Katolikus egyetem filozófiai Kara: utazási támogatás  a The Essay II: Forms and Transformations: 24th Salzburg Annual Conference in English Literature and Culture konferencián; rendező: Salzburgi Egyetem, Angol-Amerikai Intézet, Austria
 2. 2017: egyéni pályázat az Osztrák-Magyar Akcióalapítványnál a 2017-es Salzburg Easter School rendezvényen való részvételre
 3. 2018: MTA útiköltségtámogatás a brnói ESSE-konferencián való részvételhez

Alkotói szabadság:

 1. 2000/2001 őszi éléve
 2. 2009/2010 őszi féléve

Kurzusrészvétel külföldön:

 1. 1984.: szakmódszertani kurzus: kommunikatív nyelvtanítás (London, British Council, 3 hét)

Egyéni kutatóút külföldön (ösztöndíj nélkül):

1992. szeptember–december: a tanszéktől 15 hetes kutatási szabadságot kértem és visszatértem Hullba, hogy folytassam a doktori értekezéshez az anyaggyűjtést, illetve a dolgozat írását (ezen idő alatt ösztöndíjban nem részesültem)

 

V. DÍJAK

 1. 1997. március: az Universitas Alapítvány díja fiatal oktatók számára elért eredményeikért.
 2. 1999.: Pro Regione díj: a Pro Regione Alapítvány díja negyven évnél fiatalabb oktatók elmúlt két évben végzett munkája elismeréseként.
 3. 2002.: Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának „Elismerő oklevele” az 1998–2001 között végzett kiemelkedő kutatói munkáért.
 4. 2002.: A DE BTK „Elismerő oklevele” kiemelkedő munkáért és aktív közéleti tevékenységért.
 5. 2003: AZ OTDT Mestertanári kitüntetése OTDK-dolgozatok vezetéséért és a TDK-munka szervezéséért
 6. 2003: az Intézet Távoktatási Programja az én vezetésem alatt nyerte el az EU és az Oktatási Minisztérium által adományozott Európai Nyelvi Díjat
 7. 2007: A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Elnökének „Elismerő oklevele” kiemelkedő munkáért és aktív közéleti tevékenységért
 8. 2013: A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok publikációs aranyérme A másik Woolf című monográfiáért
 9. 2016: Országh László-díj (http://husse-esse.hu/awards/orszagh-award/) – A Magyar Aglisztikai Társaság kitüntetése
 10. 2017: DAB-plakett – A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Regionális Bizottságának kitüntetése

 

VI. KONFERENCIA:

Konferenciaszervezés:

 1. 1998. szeptember: Nemzetközi konferencia szervezése „Alternatív közelítések a 19. századi angol nyelvű kultúrákhoz” címmel (az azonos című tanszéki Kutatási és Fejlesztési Pályázati projekt részeként).
 2. 2002. november: „Nő és férfi, férfi és nő – A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón” (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem) című konferencia „Metszéspontok” szekciójának, illetve a „Gender és kánon” című alszekciójának szervezése.
 3. 2006. április 7–8.: „A nő mint szubjektum, a női szubjektum” című konferencia szervezése (Debreceni Egyetem Angol Irodalmi Tanszéke: helyszín: Klub Barabás,
  Debrecen
  )
 4. 2009. június 24-26.: Ambiguity: An Interdisciplinary Conference (Katolikus Egyetem, Ruzomberok, Szlovákia)
 5. 2010. május 28-29: Crossroads in Education: Literature and Culture, Theory and Methodology (Katolikus Egyetem, Ruzomberok, Szlovákia)
 6. 2011. augusztus 24-26: Presence/Absence (Katolikus Egyetem, Ruzomberok, Szlovákia)
 7. 2012. május 17-20: The Politics of Location Revisited: Gender@2012: 8th European Feminist Research Conference (CEU,
  Budapest
  ) - a szervező bizottság tanácsadó testületének tagja.
 8. 2012 jún. 27–29: Katherine Mansfield and Continental Europe (Ruzomberoki Katolikus Egyetem Szlovákia)
 9. 2012. szept. 4-8.: a Myth, Memory, Culture and Female (Post-)Modernists című szeminárium szervezése a 11. ESSE-konferencián (European Society for the Study of English; Bogazici Egyetem, Isztambul; társzervező: Dr. Janka Kascakova, Ruzomberoi Katolikus Egyetem, Szlovákia)
 10. 2013. febr. 23-24.: Is Women's Education at Risk? Nemzetközi projekt műhelytalálkozó; Gendertudományi Központ; Debreceni Egyetem
 11. 2013. május 28.: Mit ér a (bölcsész)diplomás, ha nő? Projekt disszeminációs konferencia; Gendertudományi Központ, Debreceni Egyetem; helyszín: Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen
 12. 2014. aug. 29-szept. 2.: a Female Rituals: Cooking and Eating in/and Women’s Fiction című szeminárium szervezése a 12. ESSE-konferencián (European Society for the Study of English; Kassa, Szlovákia társszervező: Dr. Katarina Labudova, Ruzomberoki Katolikus Egyetem, Szlovákia)
 13. 2015. jan. 29-31: HUSSE 12 konferencia (Debrecen) – a szervező bizottság elnöke
 14. 2018. augusztus 29-szeptember 2.: az Anglicist Gender Studies as a European Discipline című szeminárium szervezése a 14 ESSE-konferencián (European Society for the Study of English, Masaryk Egyetem, Brno; társszervező: Prof. Renate Haas, Kieli Egyetem, Németország)
 15. 2018. november 23-24.: az ADA 2018 konferencia tanácsadó bizottságának tagja (DE ITK; a Tudomány Hónapja keretében)
 16. 2019. május24-25: az ADA 2018 konferencia tanácsadó bizottságának tagja (DE ITK)
 17. 2021. augusztus 30-szeptember 3.: a “Just ‘making it new’? Modernist Fiction Writers Reaching Back to their Predecessors” című szeminárium szervezése a 15. ESSE-konferencián (European Society for the Study of English Lyoni Egyetem, Franciaország; társszervező: Dr. Janka Kascakova, Ruzomberoki Katolikus Egyetem, Szlovákia)

Meghívott plenáris konferencia-előadás:

 1. 2002. november: „Nő és férfi, férfi és nő–A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón” (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem): részvétel a plenáris kerekasztal vitájában: „Mozgalom vagy tudomány?”
 2. 2004. november: plenáris kerekasztal beszélgetés: “A társadalmi nemek és az oktatás” a „Társadalmi nemek és az oktatási rendszer” című konferencián (Corvinus Egyetem,
  Budapest
  , Társadalmi Nem és Kultúra Program)
 3. 2004. június: meghívott plenáris előadás a European Intertexts: A Study of Women’s Writing in English as Part of a European Fabric, a British Academy által támogatott projekt Travels: She’s Leaving Home című tematikus konferenciáján (Szeged): „Travelling Agency” címmel
 4. 2007. november: Az angol helyzete Magyarországon (ELTE,
  Budapest
  ): „Lessing feminizmusa – Avagy szerző és szöveg viszonya”
 5. 2009. június: Ambiguity (Katolícka Univerzita v Ruzomberku, Szlovákia): The Ambiguous Presence of the Empire and the Nation in Virginia Woolf’s Late Novels (meghívott plenáris előadás)
 6. 2010 augusztus: ESSE 10 szubplenáris előadás (Torino, Olaszország): English Cultural (Gender) Studies and the Communication of (Academic) Cultures – A Central-Eastern European Perspective
 7. 2011 március:  Material Girls Revisited: Gender and Cultural Criticism (
  Braga
  , Portugália): The Post-Socialist Backpack and the State of
  Gender Studies
  in Easterm Europe
 8. 2012.okt. 4–5: Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II (Eperjesi Egyetem, Szlovákia): ‘Virginia Woolf's Writings of the Thirties: The Theoretical Junctures of Feminism and Intertextuality’
 9. 2013. nov. 11: panelbeszélgetés a női karrierekről; moderátor: Rácz Zsuzsa (1. nőkongresszus, Budapest)
 10. 2013. nov. 21.: Re-Thinking the Big House in Rebecca West’s and Virginia Woolf’s Texts; (Theatres of Existence: City and Country Spaces in Modernist Fiction; Eszterházy Károly Főiskola, Eger)
 11. 2014. május 16.: Mitől írónő az írónő? Nőképek térben és időben (Miskolci Egyetem)
 12. 2014. nov. 21-22.: Women Writers’ Autobiographies of the Early Twentieth Century (Autobiography in Context: International Interdisciplinary Conference, Rijeka, Horvátország)
 13. 2015. május 14-16.: Baloldaliság és feminizmus a tudományos életben – plenáris kerekasztal-beszélgetés (Baloldali feminizmus, baloldal és feminizmus konferencia; Budapest, Corvinus Egyetem)
 14. 2015. június 5-6.: Intertextuality as Revisionist Imperative in Some Texts by Contemporary Women Writers (Gendered Identities in Contemporary Visual and Literary Culture konferencia; szervező: Narratives of Culture and Identity Research Group; ELTE, Budapest)
 15. 2017. március 24: Quilting as Collective Self-Narrative by Women (Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World V, Nagyváradi Egyetem, Románia)
 16. 2017. június 9-10: An Intermedial Encounter Between Layers of Cultures: The Case of Film Adaptations. (English and I: Literary and Cultural Encounters: Az Albán Anglisztikai Társaság konferenciája, Ismail Qemali Egyetem, Vlora, Albánia)
 17. 2018. május 9.: Divat és társadalom(tudomány) – plenáris kerekasztalbeszélgetés (Debrecen Fashion Festival; Debreceni Egyetem)
 18. 2018. november 8.: Nők a filozófiában és női filozófusok – plenáris kerekasztalbeszélgetés (a Tudomány Hónapja rendezvény keretében; szervező: DE BTK Filozófiai Intézet és a DAB)
 19. 2019. január 31-február 2.: A Symptomatic Reading of the Sensation Novel: The Case of Mary Elizabeth Braddon’s Lady Audley’s Secret (HUSSE 14 Conference, Veszprém)

Meghívott konferencia-előadás:

 1. 2000. november: A nők az oktatásban (ELTE,
  Budapest
  ): ‘Feminizmus, gender studies és az angol tanszékek’.
 2. 2002. március: Megosztott világ 2. – A nemek kutatásának alakulása a közelmúltban Magyarországon (
  Budapest
  : Magyar Szociológiai Társaság, MTA Szociológiai Kutatóintézet, ELTE Szociálpolitikai Intézet, Gender Studies Program): ‘Feminista irodalomkritika itt és most’
 3. 2007. december: Kultusz, kultúra, erőszak (Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA Irodalomtudományi Intézete,
  Budapest
  ):  „
  Politikum és retorika mint kultúrakritika Virginia Woolf kései korszakában”.
 4. 2008. április: Propaganda, esztétikum, identitás: művészetek és a második világháború (Eszterházy Károly Főiskola, Churchill-gyűjtemény, Eger): A birodalom trópusa Virginia Woolf Három adományában és a Felvonások közöttben.
 5. 2008. szeptember: Past – in Future Time, Culture – Our Heritage and Future (Komarom/Komarno – Essencelle Foundation): Workshop moderátor: Women Writers in Central-Eastern Europe
 6. 2008. december: Debreceni Irodalmi Napok: Nem a populáris kultúrára, avagy nem és (populáris) kultúra – A szingliregény esete
 7. 2009. január: Határtalan viszonyok: Nők és férfiak (MTA Kisebbségkutató Intézet): Az intellektuális nő határai
 8. 2010. június: Mesél(het)ő női történetek?! Női narratívák irodalomban, tudományokban és művészetekben (Partiumi Egyetem, Nagyvárad, Románia): Változatok a nőiességre Virginia Woolf: Az évek című regényében
 9. 2011. november: Emlékülés dr. Marinovich Sarolta tiszteletére (SZTE, Szeged): The Drawing-room Plot Revised in Virginia Woolf's The Years
 10. 2012. március 8.: A dolgok állása: Új eredmények a társadalmi nemek kutatásában (TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ, Corvinus University, Budapest): Intertextualitás mint feminista kultúrakritika Virginia Woolf Flush című regényében
 11. 2102. április 20.: A test megjelenítése (Kepes György Szakkollégium, Eger): ‘A fügefa és a fekete lakkcipő – A test megjelenítése és jelentése Sylvia Plath Az üvegbura című regényében’
 12. 2012. október 12.: A királynő szoknyája: A reneszánsz Virginia Woolf Felvonások között című űregényében (Szőnyi György Endre születésnapjára rendezett konferencia (Szeged, Akadémiai Székház)
 13. 2013. február 1.: Háborús női önéletrajzi narratítvák (Áldozat-műhely; Debreceni Egyetem)
 14. 2013. április 18-21.: Is Women's Education at Risk? The Hungarian Results. (FrauenFrühlungsUni: Feminism United; Stadtschleining, Ausztria)
 15. 2013. május 17-18.: Modernism and the Middlebrow: A Review of Recent Critical Developments (SAES [Francia Anglisztikai Társaság] éves konferenciája, Dijon, Franciaország
 16. 2014. május 23.: „Az irodalom nem lehet egy nő életpályája, és ne is legyen az”: Párhuzamok az angol írónők 19. századi megítélése és Gyulai Pál nézetei között (Írónőink – Hagyományfrissítés 4.; MTA BTK ITI, Budapest)
 17. 2017. április 3-7: "Intertextuality as Continuity/Discontinuity" (Salzburg Easter School: Recognition: Continuity/Discontinuity)
 18. 2017. október 4.: A  feminista irodalomértelmezés megjelenése Magyarországon (A magyar irodalomtudomány az ezredfordulón; az Interco-ssh EU-projekt része; Wesley János Főiskola, Budapest)
 19. 2017. November 9.: “Egy ártatlan kisregény? Virginia Woolf: Flush” (Az MTA  Bolyai Ösztöndíjának 20 éves évfordulójára szervezett multidiszciplináris konferencia; az MTA Debreceni Regionális Bizottságának szervezésében; DEAB-székház)
 20. 2018. május 11-12: The Voice of the Community in Doris Lessing’s The Grass is Singing . (Focalisation, Narration and Writing: The Novel; Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
 21. 2018. szeptember 21-22.: Madness, Language and the Subject in Janet Frame’s Faces in the Water (Diversity – Performance – Society: Gender Studies and Gender Diversity in History and Today> Debreceni Egyetem, Germanisztikai Intézet)
 22. 2018. november 9.: A női test Mary Wollstonecraft A nők jogainak követelése című esszéjében (Női reprezentációk: Nők és a nőiség tematizálása az irodalomban, a művészetben és a filozófiában; szervező: DE BTK Filozófia Tanszék; helyszín: Balmazújváros, Semsey Kastély)
 23. 2019. október 17-19.: Gender Troubles (in) Hungary (International Conference in Historiography; Debreceni Egyetem, Történettudományi Intézet)
 24. 2019. november 15.: The Politics of Teaching Gender Studies (Back to the Divine Order? Trans-European Affiliations in Gender Studies; workshop, Berni Egyetem)

Meghívott hivatalos kommentátor:

 1. 2018. november 19.: Sabine Grenz: Second World War Family Memory Cultures and Femininity Constructions: The Diary of an NSDAP Member (Central European University, Budapest, Hungary and Hungarian Academy, Budapest, Hungary)

Konferencia-előadás:

 1. 1993. január: HUSSE (Hungarian Society for the Study of English)/I.-konferencia (
  Debrecen
  ): ‘Katherine Mansfield and Virginia Woolf’s “
  Kew Gardens”’
 2. 1993. augusztus: Third British Cultural Studies Seminar and Conference (
  Warwick University,
  Anglia): ‘Bliss or Dismay: Point of View and Symbolism in Katherine Mansfield’s “Bliss”’
 3. 1995. január: HUSSE/2-konferencia (
  Szeged
  ): ‘The Reproduction and the Rejection of the Bildungsroman: The Mill on the Floss
 4. 1995. május: A Conference in English and American Studies (Temesvár, Románia): ‘Self-Reflexive Literariness in Jane Austen’s Northanger Abbey
 5. 1995. szeptember: ESSE (European Society for the Study of English) /3 Conference (
  Glasgow
  ): ‘“Taking hands and dancing in unity”: Virginia Woolf’s Early Shorter Fiction’
 6. 1996. május: A Conference in English and American Studies (Temesvár, Románia): ‘Virginia Woolf and the Problem of Autobiography’
 7. 1996. december: TEMPUS/II. Mini-Conference (
  Debrecen
  , KLTE): ‘Virginia Woolf’s Subversion of (Literary) History in A Room of One’s Own
 8. 1997. január: HUSSE/3-konferencia (Pécs): ‘Fissures and Cracks in the ‘Phraseology’ of Elisabeth Gaskell’s
  Cranford.
 9. 1997. május: A Conference in English and American Studies (Temesvár, Románia): ‘A Book of His Absences: Mary Shelley’s Frankenstein
 10. 1998. május: A Conference in English and American Studies (Temesvár, Románia): ‘Whose Veil Is It? – George Eliot’s Enigmatic Play With Gender In “The Lifted Veil”’
 11. 1998. szeptember: A Conference On Alternative Approaches to English-Language Cultures in the 19th Century (
  Debrecen
  ): ‘What is Heathcliff?’
 12. 1998. november: Psychoanalysis and Literature (Pécs): ‘Magic and the Uncanny in Elizabeth Gaskell’s
  Cranford’.
 13. 1999. január: HUSSE/4 (
  Budapest
  ): ‘Autobiography and The Female Voice: Jane Eyre’s Telling and Controlling Her Story’
 14. 1999. május: A Conference in English and American Studies (Temesvár, Románia): ‘Poses, Gazes and Losses: Rhetorical Strategy in Jean Rhys’s Smile Please: An Unfinished Autobiography.’
 15. 1999. szeptember: A Conference on Mothers and Education (St Catherines,
  Canada
  ): ‘Mothering and Discursive Practices in Post-1945 Hungary’
 16. 2000. január: HAAS (Hungarian Association for American Studies –
  Debrecen
  ): ‘The Autobiographical ‘I’ in Gertrude Stein’s “
  Ada
  ”’
 17. 2000. május: A Conference in English and American Studies (Temesvár, Románia): ‘An Autobiography in Search of a Character: The Autobiography of Alice B. Toklas by Gertrude Stein’.
 18. 2001. január: HUSSE/5 (
  Eger
  ): ‘(Post)colonial Spaces in Jean Rhys’s Autobiography Smile Please
 19. 2001. május: A Conference in English and American Studies (Temesvár, Románia): ‘The Grandmother’s Mirror: A Reading of Mary McCarthy’s Autobiographical Short Story “Ask Me No Questions”’
 20. 2001. november: Culture and Freedom – 5th International English Culture Conference (Lisszabon, Portugália): ‘Cultural Margins and the (Post)colonial Condition in Jean Rhys’s Autobiography Smile Please
 21. 2002. május: A Conference in English and American Studies (Temesvár, Románia): ‘Madness and/or Language: or Why Does „The Yellow Wallpaper” Haunt Us?’
 22. 2002. október:
  Canada
  in the European Mind (Debreceni Egyetem): ‘The Body and Sexuality in Alice Munro’s “Wild Swans” and in Margaret Atwood’s “Rape Fantasies”.
 23. 2002. november: „Nő és férfi, férfi és nő–A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón”: ‘Három esettanulmány – avagy angol nyelvű női művészregények magyar megjelenése’
 24. 2003. január: HUSSE/6 (Hungarian Society for the Study of English) Conference  (Debreceni Egyetem): „Through the Window as Looking Glass: Hitchcock’s Rear Window
 25. 2003. május: A Conference in English and American Studies (Temesvár, Románia): „Rear Window Ethics and Gender”
 26. 2003. december: „Bridget Jones and Hungarian Chicklit” (Literary Encounters between the
  UK
  and
  Hungary
  : Contrasting Memories, Cultural Dialogues, the British Library és a londoni Magyar Kulturális Központ szervezésében)
 27. 2004. január: „Scottish Female Identity and Fragmentation in Janice Galloway’s The Trick is to Keep Breathing (A Conference on Scottish Culture and Literature from an International Perspective,
  Strathclyde University,
  Glasgow
  )
 28. 2004 május: A Conference in English and American Studies (Temesvár, Románia): „Cleanness and Identity in Janice Galloway’s The Trick is to Keep Breathing
 29. 2005. január: HUSSE/7 (A Magyar Anglisztika Társaság konferenciája): “Autobiography and Maternal Subjectivity in Rosamond Lehmann’s The Swan in the Evening–Fragments of an Inner Life” (Veszprém)
 30. 2005. december: Critical Issues: Sex and Sexuality (Inter-Disciplinary Net): ’(Female) Desire and Romantic Art in Anne Brontë’s The Tenant of Wildfell Hall’ (Bécs, Ausztria).
 31. 2006. április: A nő mint szubjektum, a női szubjektum (Angol Irodalmi Tanszék, Debreceni Egyetem):A levelező nő mint diszkurzív szubjektum Virginia Woolf Három adomány című esszéjében
 32. 2006. május: A Conference in English and American Studies (
  Timisoara
  , Románia): “The Female Subject in Virginia Woolf’s Three Guineas”
 33. 2006. augusztus: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (
  Debrecen
  ): „Feminista beszédmódok a magyar irodalomtudományban”
 34. 2007 szeptember: Nyelv, Ideológia, Média 3: Női/férfi identitás és tapasztalat (
  Szeged
  ):
  Szappanopera és női tapasztalat – férfi irodalmárok tükrében”.
 35. 2008. szeptember: Nyelv, Ideológia, Média 4: A nő és a test/iség (Szeged): Fegyelmező gyakorlatok és fogyasztói kultúra a Bridget Jones naplójá-ban
 36. 2009 január: HUSSE 9 (Pécs PTE): Cultural Texts as Symptoms of Traumatic Memory in Virginia Woolf’s Between the Acts
 37. 2010 február: 9th International Brno Conference (Csehország): A Writer’s Holiday, or Something More Serious? A
  Reading
  of Virginia Woolf’s Flush
 38. 2010. május: Crossroads in Education: Literature and Culture, Theory and Methodology (Katolikus Egyetem, Ruzomberok, Szlovákia): Sniffing around English Language, Literature and Culture – Or What can Flush Teach Us?
 39. 2010 november: HAAS (Hungarian Association for American Studies) 8 Conference (Debreceni Egyetem): Woolf et Co: A Crosscultural and Transmedial Dialogue of, and in, The Hours
 40. 2011 január: HUSSE 10 (Hungarian Association for the Study of English) Conference (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): The Function of Multiplicity in Undoing History in Virginia Woolf’s Three Guineas
 41. 2011 augusztus: Presence/Absence (Katolikus Egyetem, Ruzomberok, Szlovákia): Intertextuality in the Opening Scenes of Virginia Woolf’s The Years
 42. 2011 november: Loci Memoriae Hungaricae: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai (Debreceni Egyetem): The Literary Heritage as Traumatic Cultural Memory in Virginia Woolf's Between the Acts
 43. 2012. február 17–19.: Literature, Culture and the Fantastic: Challenges of the Fin de Siècle(s) (Rijeka, Horvátország): (Mis)match-Making: Gothic Horror, Science Fiction, Fantasy and Family Romance in Violet Hunt’s ‘The Prayer’
 44. 2012. május 12–14: SDAŠ 2012: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities They Offer for English Studies (Ljubljana, Szlovénia): ‘Photography and the Ethical Dimension: The Case of VirginiaWoolf’s Three Guineas
 45. 2012. május 17–20: 8th European Feminist Research Conference (CEU, Budapest): ‘Re-Imagining Post-Socialist Spaces in the Writings of Noémi Kiss’
 46. 2012. május 4–5.: Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni magyar filmben (Debrecen, Debreceni Egyetem, AAI–MODEM): ‘A nyilvános WC színe, szaga és tere – Test és szubjektivitás Kocsis Ágnes Friss levegő című filmjében
 47. 2012. június 27–29.: Katherine Mansfield and Continental Europe (Ruzomberokai Katolikus Egyetem, Szlovákia): ‘Whose Cup of Tea? Mansfield in Hungary’
 48. 2012. szeptember 4–8.: ESSE11 (European Society for the Study of English; Isztambul, Törökország): ‘A Woman and Her Demon Lover: A Historicised Version of the Myth by Elizabeth Bowen’
 49. 2013. január 24–26.: “Lötyögős, petyhüdt szörny”, avagy a viktoriánus kor problematikussága; HUSSE, 11. konferencia; (Eötvös Loránd Egyetem, Budapest)
 50. 2013. január 24–26.: The Street as Enemy Territory – The Cultural Implications of Rose’s Adventure in Virginia Woolf’s The Years; HUSSE, 11. konferencia; (Eötvös Loránd Egyetem, Budapest)
 51. 2013. február 23–24: projekteredmény-bemutatás; Is Women's Education at Risk? Nemzetközi projektműhely; Gendertudományi Központ, Debreceni Egyetem
 52. 2013. május 28.: Mit és a bölcsészdiplomás, ha nő?  A bölcsészdiplomás nő esze, teste és lelke, avagy ki húzza meg a határokat? Projektdisszeminációs minikonferencia; Gendertudományi Központ, Debreceni Egyetem
 53. 2013. május 13–14: Is Women's Education at Risk? The Case in Hungary. Projekt műhelytalálkozó; Gendertudományi Központ, Comenius Egyetem, Pozsony, Szlovákia
 54. 2013. szeptember 27–28.: Mit és a bölcsészdiplomás, ha nő?  A bölcsészdiplomás nő esze, teste és lelke, avagy ki húzza meg a határokat? Nyelv, ideológia, média: 9. interdiszciplináris gendertudományi konferencia; Szeged
 55. 2014. január 16–17.: Power and Female Subjectivity in Virginia Woolf’s Three Guineas; The Essay II: Forms and Transformations: 24th Salzburg Annual Conference in English Literature and Culture Department of English and American Studies, Ausztria
 56. 2014. aug. 29-szept. 2.: Food as a Protean Metaphor in Angela Carter’s The Magic Toyshop (12. ESSE-konferencia – European Society for the Study of English; Kassa)
 57. 2017. március 8.: The Female Body and Feminine Embodiment in Mary Wollstonecraft’s A Vindication of the Rights of Woman (Mary Wollstonecraft: Life, Work and Legacy; City of Hull, University of Hull; Hull, Egyesült Királyság)
 58. 2018. augusztus 29-szeptember 2.: The Stakes of Anglicist Gender Studies in Hungary (14. ESSE-konferencia; Masaryk Egyetem, Brno)
 59. 2021. augusztus 30-szeptember 3.: Virginia Woolf and the Brontës: An Ambivalent Matrilineage (15. ESSE-konferencia; Lyoni Egyetem, Franciaország)
 60. 2021. augusztus 30-szeptember 3.: Országjelentés a gender studies helyzetéről a Gender Studies Network kerekasztalán (15. ESSE-konferencia; Lyoni Egyetem, Franciaország)

Részvétel konferencián:

 1. 1991: Sixth
  Oxford
  Conference on Teaching Literature Overseas (
  Worcester College,
  Oxford
  )
 2. 1993: A Classroom of One’s Own: Feminism in Hungarian Higher Education (
  Szeged
  , JATE)
 3. 1995: Megosztott Világ Konferencia (MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja)
 4. 1996: Szerep és alkotás (Petőfi Irodalmi Múzeum)
 5. 1996: British Studies – Media Studies (Pécs, British Council)
 6. 1997: A Brontë-Anniversary: 150 Years (
  Leeds, The Brontë-Society)
 7. 1999: Sylvia Plath and Ted Hughes (
  Budapest
  , The British Council)
 8. 2000: A pszichoanalízis múltja és jelene (Debreceni Egyetem)
 9. 2001: A Symposium on Contemporary British Fiction (The British Council, Budapest)

 

VII. EGYÉB MEGHÍVOTT ELŐADÁS:

 1. 1993. október: A Course in British Studies (ELTE,
  Budapest
  ): ‘Feminism and the English Departments’
 2. 1994. október: A Course in British Studies (ELTE,
  Budapest
  ): ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf: Modernism and the Woman Question’
 3. 2000. február: ‘Írónő és női szöveg’: nyilvános előadás és beszélgetés az RS8-ban (a Feminista Hálózat meghívása)
 4. 2001. november: ‘A test mint szimulákrum Sylvia Plath Az üvegbura című önéletrajzi regényében’ (habilitációs nyilvános tudományos előadás)
 5. 2002. április: Pécsi Tudományegyetem, Angol Tanszék: ‘Önéletrajz és (női) szubjektum’
 6. 2002. április: Pécsi Tudományegyetem, Sensus Csoport: nyilvános beszélgetés a Lánnyá válik …, illetve a Tükrüm, tükröm… című könyvekről
 7. 2003. november: ‘Climbing/Soaring, Lifting—or from Matty to Matilda in A.S. Byatt’s Morpho Eugenia’—meghívott előadó Marinovich Sarolta 60. születésnapjának tiszteletére szervezett tudományos szimpóziumon (Szegedi Tudományegyetem)
 8. 2003. december: ‘The Fig Tree and the Black Patent Leather Shoes: The Body and its representation in Sylvia Plath’s The Bell Jar’ — a GENCAS (Gender in Culture and Society) posztgraduális kutatócsoportjának meghívása,
  University of
  Wales
  ,
  Swansea
 9. 2007. március: 'The (Im)possibility of Life Writing in Virginia Woolf's Autobiographical Texts'. A Senior English Research Seminar meghívására –
  University of
  Hull
  .
 10. 2007. március: ‘Moments of Being, or Patterns of Self-Creation in Virginia Woolf’s Autobiographical Texts’. Life Writing Seminars, Institute for Advanced Studies in the Humanities,
  University of
  Edinburgh
  .
 11. 2007. október: ‘Kulturális reprezentációk és a társadalmi nem az oktatásban’ – vitaindító a Munkaközösség az Európai Kultúráért egyesület tankönyvkiadást megvitató ülésén (Debreceni Akadémiai Bizottság székháza).
 12. 2008. április: ‘Textual Politics in Virginia Woolf’s Late Writings: Three Guineas and Between the Acts’ – az Angol Tanszék meghívott előadójaként (Ruzomberok Katolikus Egyetem, Szlovákia)
 13. 2008. április: ‘Feminista irodalomelmélet és a posztmodern’ – ELTE Szakkollégium, Társadalomelméleti Kör,
  Budapest
 14. 2008. július: ‘The Bridget Jones Phenomenon’ – Nyári Egyetem, Debreceni Egyetem
 15. 2008. november: ‘Women and Madness’ – Ruzomberoki Katolikus Egyetem, a Tudomány Napja
 16. 2009. február: ‘Darcy or Darcy, or Why Lovers are so Funny in Bridget Jones’s Diary’– Ruzomberoki Katolikus Egyetem
 17. 2009. március: ‘A kultúra neme’ - DE Hatvani István Szakkollégium
 18. 2009. március: ‘Mi a pálya? Nők az irodalom(tudomány)ban’ - Corvinus Egyetem (
  Budapest
  ): Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ
 19. 2009. március: ‘Sylvia Plath: Az üvegbura – nyilvános beszélgetés (Esélyek Háza,
  Debrecen
  )
 20. 2010. március: Kísérteties kísértetek és a nőiség kulturális mítoszai az angol irodalomban (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem)
 21. 2010 március: Az anyaság a realizmuson innen és túl Doris Lessing Az ötödik gyerek című regényében (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem)
 22. 2010 May: ’A Room of One's Own as Virginia Woolf's (Post)feminist Text’ (Comenius Egyetem, Filozófia Tanszék, Genderkutatási Központ, Pozsony, Szlovákia)
 23. 2010. október 29.: 'The Empire in Between the Acts' (MA szeminárium, Pécsi Tudományegyetem)
 24. 2010. november 17.: 'Culture and Memory in Virginia Woolf's Between the Acts' (Cultures in Contact Research Forum: Posztgraduális és oktatói kutatószeminárium, Angol Tanszék, Surreyi Egyetem,
  Anglia)
 25. 2011. november: The Perception of a Pageant – The Play within the Novel in Virginia Woolf's Between the Acts (It’s (all?) a Matter of Perception; A Tudomány Napja; Ruzomberoki Katolikus Egyetem, Szlovákia)
 26. 2012. január: Nőiszerep-változások a kultúrában (Színek és évek: Nők a művészetben a huszadik századelőn; nyilvános beszélgetés; Petőfi Irodalmi Múzeum [PIM], Budapest)
 27. 2012. március 15.: The Gothic (in) Texts by Women Writers: A Historical and Cultural Overview (Univerzita Konstantína Filozofa, Szlovákia)
 28. 2012. október 30.: Intertextualitás Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben; Komparatisztikai Műhely, Debreceni Egyetem
 29. 2013. február 14.: A másik Woolf: Kulturális (ön)reflexivitás
  Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben; Sensus Kutatócsoport, Pécsi Tudományegyetem
 30. 2013. nov. 12.: Professzori székfoglaló előadás: Virginia Woolf és a viktoriánusok; Debreceni Egyetem
 31. 2013. nov. 13.: Virginia Woolf and the Victorians; A Tudomány Napja; Ruzomberoki Katolikus Egyetem, Szlovákia
 32. 2014. április 3.: Szöveg és gender: Elmélet és magyar kontextus. Hatvani István Szakkollégium, Debreceni Egyetem
 33. 2014. október 8.: Kultúratudomány és gender. Magatartástudományi Intézet, Debreceni Egyetem
 34. 2015. április 1.: A He-For-She-kampány és ami mögötte van. Hatvani István Szakkollégium, Debreceni Egyetem
 35. 2015. április 22.: Cultural Memory and the Victorian Age in Virginia Woolf's Between the Acts. Research Seminar; Huddersfieldi Egyetem, Egyesült Királyság
 36. 2015. november 11.: A tudomány neme: avagy a Frankenstein és a bioetika. Meghívott plenáris előadás A tudomány ünnepe hivatalos megnyitóján az MTA DAB-székházában
 37. 2016. nov. 8.: Quilting as Collective Self-Narrative by Women; A Tudomány Napja; Ruzomberoki Katolikus Egyetem, Szlovákia
 38. 2017. február 22.: A regényszövegtől a filmvászonig: Az adaptáció mint újrakódolás. MTA Debreceni Regionális Bizottsága
 39. 2017. május 3.: Nők a felsőoktatásban (szervező: Budapesti Osztrák Kulturális Fórum, a DE Germanisztikai Intézete és a DE AAI GtK; helyszín: DE AAI) – részvétel a kerekasztalban
 40. 2017. szeptember 11.: A retorika politikuma Virginia Woolf Saját szoba és Három adomány című nagyesszéiben (MTA, az I. osztály ülése)
 41. 2017 november 23: “Irodalomértelmezés és kánonképződés genderszempontból” (nyilvános előadás a DE Történettudományi Intézete Historiográfiai Kutatócsoportjának meghívására)
 42. 2018. március 8.: A kékharisnyáktól a kortárs nőművészekig – Pillanatképek a kultúrtörténetből (Debrecen , MODEM; a nemzetközi nőnap alkalmából)
 43. 2018. november 6.: Narrative and Gender Politics in the Sensation Novel (a Tudomány Napja; Ruzomberoki Katolikus Egyetem)
 44. 2019. november 14.: Ungendering Politics in Hungary (Back to the Divine Order? Trans-European Affiliations in Gender Studies. Bern)
 45. 2019. november 27. Gender Troubles with the Body (előadás a Dóczy Gimnázium ERASMUS+ nemzetközi projektrésztvevői számára; Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet)

 

VIII. TUDOMÁNYOS IRÁNYÍTÓ/VEZETŐ MUNKA ADATAI:

 1. Egyetemi szakdolgozat témavezetése: 139 dolgozat
 2. OTDK dolgozat témavezetése: 20 dolgozat

ebből díjazott dolgozat: 10; díjak száma: 12 (három első–egyik különdíjas is; két második–egyik különdíjas is; négy harmadik díj és egy kari díj)

 1. Témavezetés tehetséggondozó programokban (Hatvani István Szakkollégium, DETEP): 36 hallgató
 2. PhD disszertáció témavezetése: 15 hallgató (2 védett)
 3. PhD-védési és vizsgabizottságban való részvétel: 24
 4. Habilitációs bizottságban való részvétel: 8 (elnök: 2; opponens: 2)
 5. Akadémia doktori védési bizottságban való részvétel: 1
 6. Akadémia habitusvizsgálati bizottságban való részvétel: 2

 

IX. HIVATKOZÁSOK PUBLIKÁCIÓKRA: összesen: 634

recenzió: 73

független hivatkozás: 443

tudományos adatbázisokban való jelenlét: 63                          

kötelező vagy ajánlott irodalomként felhasznált tudományos cikk/könyv: 54

sikerlista: 1

 

X. TAGSÁG TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGBAN:

1993– : HUSSE (Hungarian Society for the Study of English)

1993– : ESSE (European Society for the Study of English)

1998 : MTA Köztestülete

1998 : MTA Debreceni Területi Bizottságának tagja

 

XI. SOROZATSZERKESZTÉS, LEKTORÁLÁS, MUNKACSOPORT

Sorozatszerkesztés:

1998–2006: Artemisz Könyvek (Csokonai Kiadó,
Debrecen
)

Lektorálások:

Filológiai Közlöny számára

Anachronist számára

Tudományos munkacsoport:

2014. február 24-25.: részvétel az EIGE (European Institute for Gender Equality) által összehívott európai szintű ad hoc bizottság munkájában (Vilnius, Litvánia)

 

XII. EGYÉB MEGBÍZATÁSOK:

1. Lejárt megbízatások:

1991 január – 1992 szeptember: intézeti TEMPUS-felelős

1991 január – 2001 szeptember: intézeti tanácstag

1995 – 2001: TDK munka intézeti koordinálása

2001 szeptember–2003 július: az intézeti távoktatási program vezetése

2001–2013 : Hungarian Journal of English and American Studies szerkesztő bizottságának tagja

2007–2013: az intézeti webmester

2011–2012: az intézeti stratégiai bizottság tagja

2011–2012 : a Hatvani István Szakkollégium és a DETEK közös szervezésében az angol nyelv és irodalmak iránt érdeklődő középiskolások tehetséggondozó programjának koordinálása

2011–2013: az ESSE (European Society for the Study of English – Európai Anglisztikai Társaság) elnökségében a pénzügyi felügyelő bizottság tagja

2012: az ESSE titkári és kincstárnoki jelölő bizottságának tagja

2011–2015: a HUSSE (Hungarian Society for the Study of English – Magyar Anglisztikai Társaság) elnöke

2011–2015: az ESSE (European Society for the Study of English – Európai Anglisztikai Társaság) elnökségi tagja

2011–2017: az Intézeti Tudományos Bizottság (ITB) elnöke
2011–2017: az Intézeti Tanács tagja

2013–2015: a DE AAI általános és gazdasági intézetigazgató-helyettese

2014–2015: a DE BTK Kari Tanácsának tagja

2015: A Lengyel Anglisztikai Társaság (Polish Association of English Studies) éves, tematikus konferenciája (Emotions) tanácsadó testületének tagja; Wroclaw, Lengyelország (április 17-19.)

2015: a Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World III. Konferencia (Eperjes, Szlovákia; szeptember 10-12.) tudományos bizottságának tagja

2014–2016: az ESSE 2016-os (galway-i) konferenciája szakmaiprogram-bizottságának tagja

2014–2017: rendszeres részvétel kari előléptetési ad hoc bizottságokban

2015–2016: a HUSSE elnökségének tagja a DE AAI képviseletében

20162017: a DE BTK Kari Tanács Tagja

2016–2017: a DE AAI általános és tudományos intézetigazgató-helyettese

2016–2019: a HUSSE Döntéselőkészítő és –véleményező Bizottságának tagja a DE AAI képviseletében

2017-2019: CEU GTFR intézeti kapcsolattartó

2020: Az ESSE egyik Könyvdíj-bizottságának elnöke

2020: a PPKE doktori iskoláját akkreditáló MAB-bizottság elnöke

2008–2021: az intézeti honlap "Volt hallgatóink mondták (Testimonials)" oldalának szerkesztője

2021: az ESSE (European Society for the Study of English) ösztöndíjbizottságának tagja

2021: az ESSE (European Society for the Study of English) könyvtámogatási bizottságának tagja

20162022: az MTA DAB Tanács tagja

20162022: az MTA Közgyűlésének tagja

20162022: az MTA I. (Nyelv- és Irodalomtudományok) Osztálya tagja

2019–2022: az MTA Választási Bizottságának póttagja az I. Osztály képviseletében

2. Jelenlegi megbízatások:

Tanszéki megbízatás

2010– : tanszéki utánpótlásgondozó
2011- : a brites MA-államvizsga írásbeli részének megszervezője és másodolvasója

2012– : a DE AAI Brit Kultúra Tanszéke tanácsának tagja
2013- : kurzuskoordinálás: Modern British Literature and Culture I., Modern British Literature and Culture II., British Literature Seminar

Intézeti megbízatás

2007 – : a DE AAI Gendertudományi Központjának vezetője
2016– : CEU IAS intézeti kapcsolattartó (félévente meghívott előadások szervezője)

Kari megbízatás

2016 : a DE Bölcsészettudományi Területi Habilitációs Bizottságának tagja

Egyetemi megbízatás

2007– : a Hatvani István Szakkollégium tanácsának tagja
2010– : a DE Tudományos (és Kutatóegyetemi) Tanácsának tagja
Országos megbízatás

2014– : MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Bolyai Szakértői Testületének tagja
2014– : MTA Irodalomtudományi Bizottságának tagja

2016 : MAB külső szakértő

2019– : a Magyar Anglisztikai Társaság (HUSSE) elnöke

2019– : az Országh László-díj kuratóriumának tagja

2019– : a Kaffka Margit-díj kuratóriumának tagja

2021– : az SZTE bölcsészettudományi habilitációs bizottságának tagja

2022: felkért külső bíráló a Szegedi Tudományegyetem előléptetési bizottságában

Nemzetközi megbízatás

2016 : az Athéni Egyetem Angol Tanszéke Promóciós Bizottságának külső tagja

2019– : az Európai Anglisztikai Társaság (ESSE) elnökségi tagja

2020– : a CEU IAS (Central European University, Institute for Advanced Study) pályázatainak külső bírálója

2202: Az ESSE (European Society for the Study of English) egyik könyvdíjbizottságának elnöke

Folyóirat szerkesztő bizottsága:

2015– : Identity Papers: A Journal in British and Irish Studies (ABIS – az Academy for British and Irish Studies folyóirata) (Huddersfield, Egyesült Királyság) http://eprints.hud.ac.uk/journal/abis/

Folyóirat tanácsadó bizottsága:

2001– : Gender Studies (Temesvár, Románia)

2010– : Focus

2011– : Confluente (Nagyvárad, Románia)

2013– : Synthesis (Görögország)

2015– : in esse: English Studies in Albania (Albánia) http://www.assenglish.org/publications/

2017– : Polish Journal of English Studies

Frissítés dátuma: 2022.02.07.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.