Dr. Ureczky Eszter szakmai önéletrajz

I. Személyes adatok
Név: Ureczky Eszter
Születési hely és idő: Sátoraljaújhely, 1984. 06. 27.
Jelenlegi munkahely (2011– ): Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol–Amerikai Intézet, Brit Kultúra Tanszék
Beosztása: egyetemi adjunktus (2018-) egyetemi tanársegéd (2011-2018)
Telefon: +36-52-512 900/22736, +36-70-253-41-41
E-mail: ,
Honlap
Szakmai Facebook-oldal (Kultúrorvostan / Medical Humanities):
Szakmai Facebook-oldal

Szakmai Twitter-oldal

Academia.edu

Linked.in

 

II. Végzettségre vonatkozó adatok
Legmagasabb iskolai végzettség: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, magyar-angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, oklevél száma: 873/2009/BT, a diploma minősítése: kiváló
Szakképzettség: műfordítói specializáció
Doktori képzés (2009-2012): Debreceni Egyetem, Irodalomtudományok Doktori Iskola, Angol és észak-amerikai irodalomtudományi doktori program, Angol irodalomtudományi alprogram
Tudományos fokozat: PhD (summa cum laude), oklevél száma: 19/2018
Témavezető: Dr. Bényei Tamás
Disszertáció címe: „Cultures of Pollution: Epidemic Disease and the Biopolitics of Contagion in Contemporary Anglophone Fiction”
Idegen nyelvi ismerete: angol szakos egyetemi diploma, német középfokú állami nyelvvizsga (oklevél száma: 343168), francia: alapfok

 

III. Oktatási tevékenység
BA első év
BTAN10006BA, Advanced Writing and Composition
BTAN12000BA; BTAN18007BA; BTAN2200OMA, British Civilisation

 

BA másodév
BTAN22002BA, Introduction to Literature and Visual Culture  
BTAN22004BA; BTAN3200OMA, British Literary Seminar
BTAN22008BA; BTAN28004BA; BTAN3202OMA, Modern British Literure and Culture 1
BTAN22009BA, AN5200OMA, Modern British Literure and Culture 2

 

Fordítói specializáció
BTAN20106, Magyar nyelvhelyesség I.
BTAN20107BA, Magyar nyelvhelyesség II.

BTAN20111BA Translating Literature II
 

PhD-képzés

BTP2BA_T_3_02 Advanced Writing for Academic Purposes 1
1BTP2BA_T_4_02 Advanced Writing for Academic Purposes 2
BTP2BA_T_1_01 Presentation Skills

 

Újonnan kidolgozott kurzusok
BA harmadév:
BTAN32004, Doctors and Disease in Literature and Film
BTAN32004BA08, Food and Feasting in Popular Culture, Literature and Film

 

MA-képzés: BTAN2108MA08, Ugliness in Literature and Film

BTAN2108MA, Care in Literature and Film
 

PhD-képzés: BTP2BA_T_9 Academic Self-efficacy

 

IV. Kutatási témák
Kultúrorvostan (medical humanities)
Biopolitika
Fogyatékosságtudomány (disability studies)
Kortárs brit, anglofón, nyugat- és kelet-európai irodalom és film

Ételkutatás (food studies)
 

V. Kutatási és tudományos tevékenység
Díjak
1. 2009. április: kiemelt első helyezés és különdíj a Szegeden megrendezett XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (Angol költészet és próza szekció, a dolgozat címe: “Dwelling in Doubleness: Narrative and Intersubjective Spaces of Twinship in Bruce Chatwin’s On the Black Hill and Michel Tournier’s Gemini”, témavezető: Dr. Bényei Tamás).
2. 2009. június: a Bölcsészettudományi Kar dékánjának dicsérete, Debreceni Egyetem.
3. 2018. november: a Debreceni Egyetem Az év doktori értekezése díja.
4. 2020. szeptember: az Angol—Amerikai Intézet Publikációs Díja.

 

Egyéb elismerés
1. 2018. január: a KULTer.hu kulturális portál 10-es toplistáján a 2017-ben megjelent legjobb recenziók között az 5. hely (link a listához) a „»Mint amikor kesztyűben tapsolnak« Adam Foulds: Eleven útvesztő, fordította: Bényei Tamás” c. írásért (link a kritikához).
2. 2017: témavezetői elismerő oklevél Bodrogi Dóra III. helyezést elért OTDK-dolgozatának témavezetéséért: „LGBTQIA Representation in Fiction - Patterns of (Mis)representation in Fiction from a British Perspective since 1885”.

3. 2021: témavezetői elismerő oklevél Kiss György OTDK-dolgozatának témavezetéséért: „The Blind Angel: Blindness and Disabled Female Identity in Elizabeth Gaskell’s Mary Barton”.

4. 2021: témavezetői elismerő oklevél Szirák Anna I. helyezést elért OTDK-dolgozatának témavezetéséért: “»Hell is a Teenage Girl«: Girlhood as Monstrous Liminality in Joseph Sheridan Le Fanu’s Carmilla and Jennifer’s Body (2009)”.

 

Pályázatok, projektek
1. 2010-2012: Tér és szubjektum kutatócsoport, Nyelvtechnológia és bioetika szakmai alprojekt, Debreceni Egyetem kutatóegyetemi program (projektazonosító: TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007, futamidő: 2010. július 1.–2012. június 30.).
2. 2011. augusztus 1–2013. július 31.: öt partnerintézmény nemzetközi együttműködése: Is Women's Education a(t) Risk? (Grundtvig Life-Long Learning Program).
3. 2013. július: a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodájának Műfordítói Pályázata, fordításminta készítése kategória (Csobánka Zsuzsa: Belém az ujját c. regényéből).
4. 2014. június 02-23.: a Campus Hungary pályázata rövid oktatói tanulmányútra, Egyesült Királyság, University of Exeter.
5. 2015. május 1–június 30.: a Campus Hungary pályázata hosszú oktatói tanulmányútra, Egyesült Királyság, University of Durham.
6. 2014–2018: részvétel „A másság terei: Kulturális tér-képek, érintkezési zónák a kortárs magyar és román filmben és irodalomban” című, NN112700 számú OTKA-projekt munkájában.
7. 2019. március: a Debreceni Egyetem Universitas Alapítványának pályázata (fiatal oktatói- kutatói kategóriában).
8. 2019. június 4-11. Erasmus-ösztöndíj, ICM oktatói mobilitás: Arts and humanities (ISCED 02) Nemzetközi Kreditmobilitás STA oktatói mobilitás, Részképzés University of Vlora "Ismail Qemali".
9. 2019. október 28–november 10. John F. Kennedy Institute Research Grant, Berlin, Németország.
10. 2020. május 1–július 31.: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, posztdoktori kategória, UCD Centre for the History of Medicine in Ireland, Dublin, Írország (a járványhelyzet miatt nem valósult meg).
11. 2020. szept. 01 – 2021. aug. 31.: Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

12. 2021-: részvétel a NeurotechEU-projekt nyolc egyetemet összekötő projektjében

13. 2022. május 23-29. Erasmus-ösztöndíj, ICM oktatói mobilitás: Arts and humanities (ISCED 02) Nemzetközi Kreditmobilitás STA oktatói mobilitás, Részképzés The Aristotle University of Thessaloniki (Görögország).
 

Tagság tudományos szervezetekben
1. 2007-2009: Hatvani István Szakkollégium, Anglisztika-Amerikanisztika Szakcsoport
2. 2010-2012: Alföld Stúdió
3. 2011- : HUSSE-ESSE-tagság
4. 2012-: József Attila Kör
5. 2013-: NECS (European Network of Cinema and Media Studies)
6. 2014.: Fiatal Írók Szövetsége
7. 2018-: DAB Irodalom- és Nyelvtudományi Szakbizottság
8. 2018-: Magyar Filmtudományi Társaság

9. 2021-: European Association for the History of Medicine and Health
 

Konferenciaelőadások
1. 2008. március: a Hatvani István Szakkollégium Konferenciája (Debrecen): „Beszédes tükrök: Füst Milán A feleségem története című regénye és a nárcizmus”.
2. 2008. november: a Hatvani István Szakkollégium Konferenciája (Debrecen): „Az édesség rontja az egónkat, avagy Störr kapitány betegségei és a nők”.
3. 2008. szeptember: a Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Konferenciája (Budapest): „A nem tükre, a tükör neme: androgünia és nárcizmus Virginia Woolf Orlando című regényében”.
4. 2009. április: XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Szeged): „Az ikerség narratív és interszubjektív terei Bruce Chatwin On the Black Hill és Michel Tournier Gemini című regényeiben”.
5. 2009. november: a Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencia (Debrecen): „Az ikerség mint a nárcizmus alakzata Bruce Chatwin On the Black Hill és Michel Tournier Gemini című regényeiben”.
6. 2009. december: Fiatal Tudósok Fóruma (Debrecen): „A tükör tévedése, a tévedés tükre: nárcizmus és irodalom”.
7. 2011. január: HUSSE 10 Konferencia (Piliscsaba): „Contemporary Memento Moris? Reading AIDS Advertisements”.
8. 2011. augusztus: Presence and Absence Conference (Ružomberok, Szlovákia): „The Problem that has a Masculine Name: Trauma, Silence and Shell Shock in Pat Barker's Regeneration”
9. 2012. május: Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni magyar filmben (Debrecen): „A feledés h(om)álya: Hallgatag testek Kocsis Ágnes Pál Adrienn (2010) c. filmjében”.
10. 2012. május: SDAŠ 2012: The Changes in Epochal Paradigms and the Opportunities They Offer for English Studies (Ljubljana, Szlovénia): “Where illness travelled, he planned to follow”: Medicine, Doctors and Illness in 18th Century Pastiches”.
11. 2012. október: Reading the City - Városok, olvasatok, városolvasatok (Veszprém): „Measuring Filth: The Sanitary and Sexual Politics of Victorian London in Matthew Kneale’s Sweet Thames and Clare Clark’s The Great Stink”.
12. 2012. november: IV. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia - Párhuzamos történetek (Pécs): „Testet öltő történet: Tér és adaptáció Andrea Arnold Üvöltő szelek (2011) c. filmjében”.
13. 2012. november: Falak és választóvonalak a történelemben (Nyíregyháza): „Terek, képek: földrajzi és kulturális határok Az angol, aki dombra ment föl, és hegyről jött le c. filmben”.
14. 2012. január: HUSSE 2013 (Budapest): „The Doctor's Anatomy: Androgyny and Victorian Medicine in Patricia Duncker's James Miranda Barry”.
15. 2013. április: Postgraduate Medical Humanities Conference (Exeter, UK): „Pregnancy in Clare Clark's The Nature of Monsters”.
16. 2013. június: NECS (Prague): „Blank Bodies: Hospital Spaces and Alienation in Eastern European Films”.
17. 2013. szeptember: Nyelv, ideológia, média 9. Interdiszciplináris gender konferencia (Szeged): „Mit ér a bölcsészdiplomás, ha nő? Pályamódosítás és külföldi tapasztalatok az interjúk tükrében”.
18. 2014. július 25. Postgraduate Medical Humanities Conference (Exeter, UK): „Pestilential Narratives: Black Death and the Birth of Modernity in Wiliam Owen Roberts’ Pestilance and Geraldine Brooks’ Years of Wonders”.
19. 2014. aug. 29-szept. 02. 12 ESSE (Kassa, Szlovákia): „Food and Eating as the (Un)making of Social Class and Female Passion in I am Love”.
20. 2014. december 12-13. ZOOM 2014: Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben (Debrecen): „Nyögvenyelős gulyáskommunizmus: a terített asztal tere mint a késő- kádárkori hatalmi viszonyok metaforája a Veri az ördög a feleségét c. filmben”.
21. 2015. január 29-31. HUSSE 2015 (Debrecen): „Cooking up the Past: Gastronomical Heritage and Englishness in Lawrence Norfolk’s John Saturnall's Feast”.
22. 2016. február 26-27. Gender, Translocality and the Ciry (Debrecen): „London as the Cultural Space of AIDS, Nostalgia and Mourning in Alan Hollinghurst's The Line of Beauty and Alfred Corn’s Part of His Story”.
23. 2016. június 2-3. Popular Music in Eastern Europe (Debrecen). „Scores in Motion Picture: Nostalgia, Retro, and Cultural Memory in Balaton Method”.
24. 2017. június 29-30. Postgraduate Medical Humanities Conference (Exeter, Egyesült Királyság). „The Crisis of Care―Precarious Bodies in Wellness-Dystopia Films”.
25. 2017. szeptember 28-30. Contact Zones: Transnational Encounters, Dialogues and Self Representation in Contemporary Eastern European Literature, Cinema and Visual Cultures (ELTE Institute for Art Theory and Media Studies, Department of Film Studies): „The Crisis of Care―Precarious bodies in Eastern European and Western Sanatorium Dystopias”.
26. 2018. aug. 29—szept. 02. 14th ESSE Conference (Masaryk Egyetem, Brünn, Csehország): „Heaven Is a Place on Earth: The Biopolitics of Old Age and Digital Cloning in the “San Junipero” Episode of Black Mirror”.
27. 2018. aug. 29—szept. 02. 14th ESSE Conference (Masaryk Egyetem, Brünn, Csehország): „Life is a bowl of cherries: Modern Japan and Its Traumatic Cultural Heritage in Naomi Kawase’s Sweet Bean”.
28. 2018. szept. 6-7. Irodalom és betegség konferencia (FISZ & ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék): „A groteszk biopolitikája Giorgio Pressburger A fehér közök törvénye című elbeszéléskötetében.”
29. 2018. okt. 26-27. Cultural crossings of care (Oslói Egyetem, Norvégia): „East of the Magic Mountain: The Crisis of Care in Hungarian Clinical Film Dystopias”.
30. 2018. december 7-8. ZOOM 2018: Európa és az európaiság reprezentációi a kétezres évek kelet-európai filmjében (Debrecen): „Xenos and Caritas: Caring for the Non-European Other in Three Films by the Dardenne Brothers”.
31. 2019. január 31 – február 2. 14th Biennial HUSSE Conference (Veszprém): „Death with (in)dignity: The Thanatopolitics of Old Age in Michael Haneke’s Amour”.
32. 2019. március 16. IV International Conference on Medical Humanities (London, Egyesült Királyság): „The Phenomenology of Pathology in Eastern European Jewish Clinical Fiction”.
33. 2019. július 3-4. Disability and Disciplines (Liverpool, Egyesült Királyság): „The Phenomenology of ‘Ugliness’: Facial Disfigurement and Female Embodiment in Autobiography of a Face (1994) by Lucy Grealy”.
34. 2020. március 14-15. International Conference on Medical Humanities (Oxford, Egyesült Királyság): „Unbecoming a Doctor: The Medical and Affective Discourses of Patienthood in Paul Kalanithi’s When Breath Becomes Air (2016)". (online konferencia formájában került rá sor)
35. 2020. szeptember 3-4. ESSE 2020 Conference (Lyon, Franciaország): "Family Ties and the Spaces of Care in Péter Esterházy’s Helping Verbs of the Heart”. (elfogadva, az esemény a pandémia miatt 2021-re halasztva)
36. 2020. okt. 1-2. Válságtörténetek: kihívások, tapasztalatok, új irányok A Sic Itur ad Astra Műhely konferenciája (ELTE-BTK, Budapest): „A szennyeződés kultúrái: a pestis és a (pre)modern biopolitikai test születése William Owen Roberts Ragály és Geraldine Brooks Csodák éve című regényében”
37. 2020. december 05. Screen Cultures in the 21st Century (Debrecen): „Apocalyptic precarity from now on: The climate and the COVID-crises as states of non- immunity”
38. 2021. március 13-14. International Conference on Medical Humanities (London): “Apocalypse from now on”: The Changing Discourse of Immunity in the AIDS Film” (absztrakt elfogadva)

39. 2021. áprils 16-17. Crisis, Change and Perspectives: International Online Conference: „Careless Carers: The Crisis of Care and the Bioethical Dilemmas of Nursing in Contemporary Eastern European Cinema”

40. 2021. szeptember 7‐10. European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH)

Faith, Medicine and Religion Conference: How does a thanatologist die? Spirituality, Eutelia, and the “Crystal Self” in Alaine Polcz’s Autobiographical Writings

41. 2022. január 27-29. HUSSE Conference (online): Mirrors of Love/Sickness: Metaphors of Intersubjectivity in Ildikó Enyedi’s Adaptation of Milán Füst's The Story of My Wife

42. 2022. február 11. Az együttérzés reprezentációi – könyörület, szánalom, szolidaritás, Interdiszciplináris workshop (Debreceni Református Hittudományi Egyetem): Együttérzés és gondoskodás kortárs demenciafilmekben

43. 2022. február 24-25. 3rd scientific-practical conference on the socio-ethical and deontological problems of contemporary medicine (non-medical problems in medicine) (Zaporizhzhia State Medical University; Zaporizhzhia, Ukraine): Careless Carers: The Figure of the Nurse and Representations of the Crisis of Care and Precarity in Post-Millennial Eastern European Cinema

44. International Conference on Medical Humanities (London, online): The Devil in the House: The Care Turn of the Ageing Female Leader in The Devil Wears Prada and Late Night

 

Meghívott előadás
1. 2013. december 4.: előadás a DE-BTK Komparatisztikai Műhelyében: „A doktor anatómiája: Androgünia és orvostudomámy Patricia Duncker James Miranda Barry c. regényében”.
2. 2016. április 06. előadás a DE-BTK Komparatisztikai Műhelyében: „A nosztalgia és a gyász esztétikuma Alan Hollinghurst A szépség vonala és Alfred Corn Part of His Story című AIDS-regényeiben”.
3. 2017. február 21.: „Él(tet)ni és halni hagyni — A kortárs biopolitika gender-vonatkozásai.” ELTE Társadalomtudományi Kar, Gender Studies Kutatóközpont, „Mesterségem címere” című sorozat.
4. 2017. március 29. előadás a DE-BTK Komparatisztikai Műhelyében: „Romlott családi románc: a beteges evés testei és terei a Hotel Splendide cimű filmben”.
5. 2018. november 6. előadás a Rózsahegyi Katolikus Egyetemen A Tudomány Napja alkalmából: „Ageing and (Self-)Care in 21st-century Literature and Culture”.

 

Egyéb tudományos előadás
1. 2017. december 11. Nobel-nap (DAB székház, Debrecen): „Kazuo Ishiguro: Az emlékezet és az elhallgatás legangolabb írója”
2. 2018. november 15. előadás az MTA Debreceni Területi Bizottsága és a Debreceni Egyetem által szervezett regionális PhD-szimpóziumon: „A szennyeződés kultúrái: járványos betegségek és a fertőzés biopolitikája a kortárs anglofón szépirodalomban”.

 

Kerekasztal-beszélgetésben való részvétel
1. 2009. november 13. A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Tudományos Diákkörének Konferenciája (Síkfőkút). Beszélgetés Gaspar Noé Visszafordíthatatlan c. filmjéről
2. 2010. október 1. Marno-nap (Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum). Nárcizmus és művészet (moderátor: Csobánka Zsuzsa, résztvevők: Csuja László, Gyulavári Ágnes, Hevesi Kriszta)
3. 2010. november 25. Fordítói est (Debrecen, Líra Könyváruház). Beszélgetés Herta Müller Lélegzethinta című regényéről (résztvevők: Nádori Lídia, Gadóczi Ibolya)
4. 2012. március 20. Irodalmi beszélgetések (Líra Könyváruház, Debrecen). Beszélgetés Bényei Tamással, Angela Carter Esték a cirkuszban c. regényének fordítójával
5. 2012. április 12. KULTer-szalon est a X. Debreceni Költészeti Fesztiválon. (Modem, Debrecen). Kerekasztal-beszélgetés a kortárs magyar vizuális és populáris kultúráról, részvevők: Áfra János, Barna Péter, Dunai Tamás, Herczeg Ákos, Papp Sándor, Vass Norbert
6. 2012. július 14. DEIK-tábor (Tiszacsege): Előadás és beszélgetés a nárcizmus irodalmi és képzőművészeti jelentéseiről
7. 2013. január 21. Az Alföld Stúdió Antológiájának bemutatója (Debrecen): kötetbemutató kerekasztal-beszélgetés.
8. 2013. október 18. (Budapest, Nyitott Műhely): kötetbemutató beszélgetés Kiss Noémi Ikeranya című művéről.
9. 2013. november 22.: a Magyar Irodalom- és Kultúra Tudományi Intézet Tudományos Diákkörének Konferenciája (Síkfőkút). Máté Éva Gyönggyel moderált beszélgetés Jim Jarmusch Florida, a Paradicsom c. filmjéről
10. 2013. április 11.: Debreceni Költészeti Fesztivál, JAK/FISZ-transz: Kerekasztal- beszélgetés a műfordításról (Debrecen). Résztvevők: Izsó Zita, Krusovszky Dénes
11. 2016. december 2.: Somogyi Gyula Metakritika c. kötetének bemutatója (Debrecen, Méliusz Juhász Péter Könyvtár)
12. 2016. március 10-11. a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet kirándulása Síkfőkútra, előadás és beszélgetés moderálása ételkutatás témakörben az Ezerízű szerelem c. film vetítése után
13. 2018. június 2. (Debrecen): beszélgetés moderálása az AAI Filmklubjának vetítésén (A víz érintése).
14. 2020. március 04. a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Kultúratudományi Műhelyének beszélgetése a Női reprezentációk c. kötetről.

15. 2021. június 27. költészeti kerekasztal a gondoskodás fogalmáról a Crises of Care: Pandemic Culture, Biopolitics and the Medical Humanities című konferencián

16. 2021. február 11. H. Nagy Péter Karanténultúra II. c. kötetének bemutatója (Kis Présház, Budapest)

 

Konferenciaszervezés

Crises of Care: Pandemic Culture, Biopolitics and the Medical Humanities, 2021. június 26-27., online

 

 

VI. Sajtómegjelenések
1. IEAS Mental Health Awareness Workshops

2. Angol és magyar nyelvű online konferenciát szervez a Debreceni Egyetem, Dehir.hu, 202 június 17., sajtóhír

3. Kiss György: Amit a pandémia taníthat nekünk, A gondoskodás válságai: Pandémiakultúra, biopolitika és kultúrorvostan – 1. nap, KULTer.hu, 2021. július 4., tudósítás              

4. Szirák Anna: Embertelen gondoskodás? A gondoskodás válságai: Pandémiakultúra, biopolitika és kultúrorvostan – 2. nap, KULTer.hu, 2021. július 5., tudósítás             

5. Nagy Hilda: Gondban lenni: Költészeti kerekasztal a Crises and Care nemzetközi konferencián, 2021. június 27., Alföldonline, 2021. július 0, tudósítás

6. NeurotechEU: „ideges” bölcsészek, Unideb.hu, 202 június 21., egyetemi hír

 

VII. Intézeti, kari és egyéb adminisztratív feladatkörök
1. Az AAI PR Bizottságának tagja (2012-2018), majd vezetője (2018-)
2. Az AAI és a Brit Kultúra Tanszék Facebook-oldalainak adminisztrátora (2011-)
3. A brit sávos BA-képzés írásbeli záróvizsgájának felelőse (2013-)
4. Az EYE-vizsga írásbeli javítóbizottságának tagja (2012-)
5. A kari Jegyzetbizottság tagja (2018-)
6. A HUSSE elnökségi tagja (2018-)
7. Az IEAS Mental Health Awareness Workshops c. rendezvénysorozat létrehozása és szervezése (2019-)
8. Az osztatlan tanárképzés szakmai zárószigorlatának bizottsági tagja (2018-)
9. A British Literary History to 1945 c. tárgy egyik vizsgáztatója (2019-)
10. Az AAI OTDK-felelőse (2020-)

11. kari OTDK-koordinátor (2021-)

12. kari Tehetségtanács tagja (2021-)

 

VIII. Tudományos témavezetői munka adatai
Egyetemi szakdolgozat témavezetése: 78
BA-szakdolgozatok (69)
1. Szabó Márta Ágnes: „Manipulative Media: Ideals and Stereotypes of Femininity”, 2011.
2. Pap Orsolya: „Multiculturalism in Gurinder Chadha’s Bride and Prejudice”, 2012.
3. Cap Renáta: „The English Gentleman and the Transformation of Britannia in Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day and Malcolm Bradbury’s Stepping Westward”, 2012.
4. Somogyi Pálma: „Kate Atkinson’s Behind the Scenes at the Museum as a Trauma Narrative”, 2012.
5. Gazsó Szidónia: „Gender Relations, Desire and Illness in Charlotte Brontë’s Shirley”, 2012.
6. Benke Evelin: „Prostitution and the Rewriting of Victorian Gender Stereotypes in Matthew Keale's Sweet Thames and Faye L. Booth's Trades of Flesh”, 2012.
7. Pál Anita: „Shell-shock and Gender in Pat Barker's Regenation”, 2012.
8. Kaszás Judit: „Gothic Spaces in Daphne Du Maurier's Rebecca”, 2012.
9. Törzsök Viktória: „Social Class in Barry Hines' A Kestrel for Knave and Ken Loach's Kes”, 2013.
10. Bacsa Etelka: „Female Gender Roles in Short Stories by Contemporary Woman Writers”, 2013.
11. Kovács Edit: „Amy Winehouse as a Self-Destructive Idol”, 2013.
12. Füleki Réka: „The Effects of Female Stereotypes and the Myth of Beauty in Fay Weldon’s Novel Life and Loves of a She-Devil,” 2013.
13. Tóth Adrienn: „Mother-Daughter Relationships in Kate Atkinson’s Behind the Scenes at the Museum”, 2014.
14. Szabó Éva: „Engulfment in Virginia Woolf's Mrs. Dalloway”, 2014.
15. Kónya Marcell: „Masculinity and Traumatic Memory in Pat Barker's Regeneration”, 2014.
16. Boros Judit Gabriella: „Gender Roles in Kate Atkinson’s Behind the Scenes at the Museum and Németh László’s Iszony”, 2014.
17. Szabon Veronika: “The Representation of the Grotesque Bodies and Transforming Identities in Chuck Palahniuk’s Invisible Monsters”, 2014.
18. Kruppa Terézia: “Mister Darkness and Heart of Pip,” 2015.
19. Papp Dóra: “Changing Gender Roles During the Great War in Pat Barker’s Regeneration and Rebecca West’s The Return of the Soldier,” 2015.
20. Vári Edina: “Defeating Rape Trauma with the Help of Art in Laurie Halse Anderson’s Speak,” 2015.
21. Szabó Kinga: “The Mockingjay as the Symbol of the Rebellion in Suzanne Collins’ Catching Fire,” 2015.
22. Iván Ágnes: „Victorian Notions of Femininity and Sexuality in Alan Moore and Eddie Campbell’s Graphic Novel, From Hell”, 2015.
23. Kulcsár Orsolya Ágota: „Mother and Son Relationships, Food Regimes and the Grotesque in Hotel Splendide”, 2015.
24. Sárkány Fanni: „Interior Spaces as the Signifiers of Englishness in Midsomer Murders”, 2016.
25. Madai Lilla Henriett: „The Dark Side of Love and Passion in D.M. Thomas's The White Hotel and Ian McEwan's The Comfort of Strangers”, 2016.
26. Hetei Henrietta: „Problematic Mother-Child Relationships in Behind the Scenes at the Museum and The Ice Is Singing”, 2016.
27. Bajnay Flóra: „The Traumatic Heritage of Post-war Germany: Guilt, Shame and Sexuality in Bernhard Schlink's The Reader”, 2016.
28. Makláry Virág Anna: „The Space of Gateshead Hall in Jane Eyre”, 2016.
29. Tóth Erika: „Psychoanalytic Notions of Love and Loss in P.S. I Love You and in The Vow”, 2016.
30. Fábián Kitti: „Stereotypes of Englishness in Mr. Bean's Character”, 2016.
31. Bálint Gábor: „The Changing Concept of Masculinity in World War I Poetry and Literature”, 2016.
32. Bodrogi B. Dóra „LGBTQIA Representation in Fiction Patterns of (Mis)representation in British Fictional Narratives since 1885”, 2017.
33. Bordi Anita „Tess as a Victim of Male Dominance and Victorian Morality in Thomas Hardy’s Tess of the D’Urbervilles”, 2017.
34. Bugyi Renáta „A Review on Lesbianism, Hysteria and Incestuous Relationships in Sarah Waters' Affinity”, 2017.
35. Gebri Eszter „The Critique of Victorian Colonising and Consuming Practices in Lewis Carroll's Alice Books”, 2017.
36. Gömöri Zsófia „The Self-development of Ruth: The Oppressed Protagonist of Jeanne Ray’s Eat Cake”, 2017.
37. Horváth Dorina Ágnes „The Situation of Women in Their Family Contexts in Thomas Hardy’s Tess of the D’Urbervilles and in Eizabeth Gaskell’s North and South”, 2017.
38. Kedves Flóra „The Corporeal Representation of Heathcliff as a Sexualized and Tortured Hero in Coky Giedroyc’s Wuthering Heights”, 2017.
39. Lévai Emese „The Development of the Female Protagonist in Jihn Curran’s Film Adaptation of The Painted Veil”, 2017.
40. Mezei Vivien „Juxtaposition of Great Expectations and Its Postcolonial Transliteration, Mister Pip”, 2017.
41. Jenei Dóra: „The Main Aspects of Using Humour in Jane Austen’s Emma”, 2017.
42. Hegedűs Tünde: „Finding the Self in the In-between: Cinematic Storytelling, Femininity, Childhood and Madness in Tim Burton’s Alice in Wonderland”
43. Bajzát Krisztina: „Letting the Drawbridge Down: Trauma, Mental Illness and Healing in Rainbow Rowell’s Fangirl”
44. Guszti Ágnes: „The Horror and Futility of War in the Film Fury”
45. Fejes-Tóth István: „Poor Devils: The Portrayal of Individual Crime in Dystopic Settings as a Rhetorical Device in Black Mirror”
46. Dobos Gréta: „The Representation of Victorian Food and Diet in Supersizers Go Victorian”, 2018
47. Gaál Adrienn Erika: „The Representation of Unmarried Mothers in The Magdalene Sisters and Philomena”, 2018.
48. Pásti Hajnalka Tímea: „‘And then you’re gone’: The Portrayal of Narcissism and Dysfunctional Family Relationships in Tray Lett’s August: Osage County”, 2018.
49. Stupek Réka Vanda: „Teenage Mental Illness in Jennifer Niven’s All the Bright Places”
50. Szirák Anna Mária: „Alias Mary Whitney: Female Sexuality and Dual Consciousness in Margaret Atwood’s Alias Grace”, 2018.
51. Nagy Helga: „The Formation of Female Identity from Childhood to Adulthood in Margaret Atwood's Lady Oracle”, (2019).
52. Várnagy Rebeka „Literature as a Tool in Handling Children’s Grief and its Depiction in Contemporary Fiction”, 2020.
53. Sisa Nikoletta „The Representation of Trauma in the Film Iron Man 3”, 2020.
54. Nagy Cintia „The Use of Color Symbolism in Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale”, 2020.
55. Kovács Enikő „Maternal Duality in Female Characters after Marriage and Childbirth in Kate Atkinson’s fiction”, 2020.
56. Imre Dóra „The Appearance and Importance of the Figure of Gytrash and Animal Symbolism in Charlotte Bronte’s Jane Eyre”, 2020.
57. Csépán Éva „Women as Predators – Development of Femininity in Film Raw”, 2020.
58. Borbás Nikoletta „The Portrayal of Anorexia Nervosa in Television Show Skins and its Possible Contribution to Adolescents’ Distorted Body Image”, 2020.
59. Biró Daniella „Transgression in Jessie Burton’s The Miniaturist”, 2020.
60. Berta Lívia „The Problem of Gender and Heteronormativity in the Hungarian Version of the Billy Elliot Musical: The Historical Stereotyping of the Male Ballet Dancer”, 2020.
61. Bedő Hajnalka „Ptsd in Cinema: From a Narrative Idea to a Narrative Strategy in the Light of The Best Years of Our Lives (1946) and Thank You for Your Service (2017)”, 2020.
62. Bányai Ágota „Literary Depiction of Suicide and Its Effect on the Readers’ Mental Health”, 2020.

63. Mikulcza Marianna: Masculinities in The Knick: How the Sociohistorical Context Affected Surgeons at the Beginning of the 20th Century, 2021.

64. Aruzhan Kuztayeva: Re-imagining the Victorian Woman: Female Representation in Sarah Perry’s The Essex Serpent, 2021.

65. Gyérmán Dávid: The Representation of Cholera and China in W. Somerset Maugham’s The Painted Veil and in John Curran’s Film Adaptation, 2021.

66. Király Dóra: Transgenderism as Villainy in Disney Movies, 2021.

67. Szántó Sára: The Representation of Anxiety as a Mental Disorder in The King’s Speech, 2021.

68. Xueou Lívia Zhang: Fatherhood in Dead Poets’ Society and Billy Elliot, 2021.

69. Zsadányi Szelina: Food Insecurity, Organic Food, Animal Holocaust and Human-Animal Relations in Okja, 2021.

 

MA-szakdolgozatok (9)
1. Doroghy Evelin: “The Country House: The Space of Nostalgic Memory and Homosexuality in Brideshead Revisited and The Stranger’s Child,” 2015.
2. Szűcs Lilla: „Englishness and the Filmic Representation of the 1936 Abdication Crisis", 2016.
3. Sántha Bence: „Tea Between Two Cultures: The Cultural and Social Differences of Western and Eastern Tea Culture in Documentary Films", 2016.
4. Kicsák Anett: „Remembering, Regaining and Reconstructing the Past: The Memories and the Traumatized Present of First World War Shell- Shocked Soldiers in Pat Barker's Regeneration Trilogy”, 2016.
5. Gebri Eszter: „Monstrosity and Grotesque Embodiment in the Art of Marilyn Manson”, 2018.

6. Kiss György: The Blind Angel: Blindness and Disabled Female Identity in Elizabeth Gaskell’s Mary Barton, 2021.

7. Szirák Anna Mária: "Hell is a Teenage Girl": Girlhood as Monstrous Liminality in Joseph Sheridan Le Fanu's Carmilla and Jennifer's Body (2009), 2021.

8. Gyöngyösiné Fejér Ágnes (folyamatban)

9. Tamás Tímea (folyamatban)

10. Berényi Barbara (folyamatban)

11. Dobos Gréta (folyamatban)

12. Horváth Dóra (folyamatban)
 

Záródolgozatok témavezetése a műfordítás specializációban (14)
1. Erdei Orsolya
2. Kicsák Anett
3. Novák Nándor
4. Tóth Erika
5. Barna Gréta
6. Petrik Edina
7. Bujdosó Márta
8. Kupás Beáta
9. Batiz Viktória
10. Szűcs Evelin
11. Szép Ágnes
12. Szirák Anna
13. Kállai Krisztina
14. Kormány Eszter

15. Kósa Iván (folyamatban)
 

DETEP-témavezetés (8)
1. Szabó Éva
2. Makláry Virág
3. Bajzát Krisztina
4. Kiss György
5. Bedő Hajnalka
6. Várnagy Rebeka
7. Polgáriné Szilágyi Edit
8.
Ware Anna Júlia

 

Hatvani István Szakkollégium (3)
1. Szabó Éva
2. Makláry Virág
3. Bodrogi Dóra

 

OTDK-témavezetés (5)
1. Szabó Éva: „Narrative-making as a Form of Healing Trauma in Kate Atkinson’s Behind the Scenes at the Museum,” 2015
2. Kruppa Terézia: „(Post)colonial Encounters: Power Relations in Joseph Conrad's Heart of Darkness and Lloyd Jones' Mister Pip,” 2015
3. Bodrogi Dóra: „LGBTQIA Representation in Fiction Patterns of (Mis)representation in British Fictional Narratives since 1885”, 2017. második helyezés
4. Kiss György: „The Blind Angel: Blindness and Disabled Female Identity in Elizabeth Gaskell’s Mary Barton”
5. Szirák Anna: “»Hell is a Teenage Girl«: Girlhood as Monstrous Liminality in Joseph Sheridan Le Fanu’s Carmilla and Jennifer’s Body (2009)”

 

PhD-témavezetés (1)
1. Emna Sfaihi (Stipendium Hungary), 2019-

2. Kiss György, 2021-

3. Szirák Anna Mária, 2021-

 

IX. PhD-védési és vizsgabizottságban való részvétel (7)
1. Nyári Rudolf: „The Crisis of Paternity: Father-Daughter Relations in Charles Dickens’s Domestic Fiction” (opponens és szigorlati bizottsági tag), 2019.
2. Feldmann Fanni: szigorlati bizottsági tag, elővita bizottsági tag
3. Szabó Éva: szigorlati bizottsági tag
4. Soukayna Alamai: szigorlati bizottsági tag
5. Szegvölgyi-Pócsik Anett: előopponens

6. Anxhela Filaj: szigorlati bizottsági tag, 2021

7. Novák Zsófia: témabemutató, szigorlati bizottsági tag, 2021

 

Frissítés dátuma: 2022.01.22.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.