Interpreters' exam centre

Tolmácsvizsgát megfelelő számú jelentkező esetén az alábbi nyelvekből hirdetünk:

 • angol
 • francia
 • olasz
 • holland

Angol tolmácsvizsga

Az írásbeli vizsga időpontja: 

 • 2020. szeptember 19. 10.00 óra

A szóbeli vizsga időpontja: 

 • 2020. szeptember 19. 14.00-tól

Helyszín: 

 • Debreceni Nyári Egyetem, Egyetem tér 2.

Jelentkezési határidő:

 • 2020. szeptember 14.


Olasz tolmácsvizsga

Az írásbeli vizsga időpontja: 

 • 2020. szeptember 26. 10.00 óra

A szóbeli vizsga időpontja: 

 • 2020. szeptember 26. 14.00-tól


Helyszín:

 • Debreceni Nyári Egyetem, Egyetem tér 2.

Jelentkezési határidő: 

 • 2020. szeptember 21.

TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-vel az eddig használatos tolmács igazolvány megszűnt. A tolmácsoláshoz azonban továbbra is szükséges a sikeres vizsgáról kiállított bizonyítvány. Általános fordító képzettség/képesítés a magyar jogrendszerben nem létezik. Az írásbeli vizsga sikeres letétele sem jogosít senkit a SZAKfordító igazolvány megszerzésére. Ez másoddiplomás képzéssel szerezhető meg.

További információ:

A jelentkezés módja: A vizsgára való jelentkezéshez ki kell tölteni 1 db jelentkezési lapot, amelyhez mellékelni kell 1 db saját névre megcímzett, felbélyegzett A5-ös nagy borítékot (vagy küldjenek postakész borítékot ajánlott küldeményhez) és a befizetett csekk feladóvevényét vagy igazolást banki átutalásról. Csekket az Angol-Amerikai Intézet irodájában lehet igényelni személyesen, vagy postán. A jelentkezési lapot eredeti aláírással ellátva kérjük beküldeni! Kérjük a borítékon tüntessék fel az ügyintéző, Mezőné Fenyvesi Margarita nevét.  

Átutalással is lehet fizetni a vizsgadíjat. Címzett: Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet Számlaszám: 10034002-00282871-00000000 A közlemény rovatban fel kell tüntetni a vizsgázó nevét,az Intézet munkaszámát 1MW2BBA0TOVI 247 és azt, hogy tolmácsvizsga. A jelentkezési laphoz mellékelni kell az átutalásról egy másolatot. A vizsgadíj 33. 000 forint (az ár tartalmazza a 27%-os ÁFÁ-t). Csak írásbeli, vagy csak szóbeli vizsga esetén 16.500 forint (az ár tartalmazza a 27%-os ÁFÁ-t). A jelentkezők az alábbi e-mail címen érdeklődhetnek és kérvényezhetnek csekket:

A vizsga részei Az általános tolmácsvizsga írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga részei:

 • a) magyar nyelvű szöveg fordítása idegen nyelvre szótárral
 • b) idegen nyelvű szöveg fordítása magyar nyelvre szótárral
 • c) idegen nyelvű szöveg fordítása magyar nyelvre szótár nélkül

Mindhárom szöveg terjedelme kb. 1-1 gépelt oldal A vizsga időtartama 3 óra. A szóbeli vizsga részei:

 • beszélgetés a választott idegen nyelven aktuális közéleti és kulturális témákról
 • kb. 1 gépelt oldalnyi idegen nyelvű szöveg (követő)tolmácsolása magyar nyelvre
 • kb. 1 gépelt oldalnyi magyar nyelvű szöveg (követő)tolmácsolása idegen nyelvre
 • párbeszéd tolmácsolása
 • írott idegen nyelvű szöveg szóbeli fordítása felkészülés nélkül („blattolás”)

A vizsga időtartama kb. 30 perc. A pontos beosztásról és a szóbeli vizsga helyszínéről az írásbeli vizsga megkezdése előtt tájékoztatjuk a jelentkezőket.

Egyéb tudnivalók:

 • A vizsga egy alkalommal halasztható hivatalos igazolás bemutatása mellett. A vizsgán való indokolatlan meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat visszafizetni nem tudjuk.
 • A vizsga letétele után a vizsgázó hivatalos bizonyítványt kap, amely tartalmazza az írásbeli és szóbeli vizsga részeredményeit is. A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó mindkét részből legalább 65%-os eredményt ér el.
 • A bizonyítványt a szóbeli vizsga után 30 napon belül postán küldjük el a vizsgázónak (felbélyegzett válaszborítékban, amely 100g-os ajánlott levélként megy)

 

Debrecen, 2020. szeptember 3.

Dr. Szaffkó Péter egyetemi docens

Tolmácsvizsga-központ vezetője

Last update: 2023. 06. 08. 11:03