Észak-Amerikai Tanszék - Mi az az amerikanisztika?

Miért fontosak az észak-amerikai tanulmányok?

Az Egyesült Államok világpolitikai és világgazdasági szerepe megkérdőjelezhetetlen. Az Európai Felsőoktatási Térség is az USA-hoz viszonyítva fogalmazza meg a versenyképes felsőoktatás, gazdaság és tudomány Európai Uniós célkitűzéseit, valamint alapvetően az USA-val való kapcsolatrendszer kiszélesítésére és elmélyítésére törekszik. Ezeknek az új igényeknek a kielégítéséhez nem elegendő csupán a hagyományos értelemben vett nyelvvizsgával igazolt nyelvtudás, a munkaerőpiacnak olyan szakemberekre van szüksége, akik, miközben munkanyelvi szinten beszélik az angol nyelvet, egyszersmind kiválóan ismerik az Amerikai Egyesült Államok kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét és más fontos jellemzőit.

Kiknek ajánljuk az észak-amerikai specializációt, amerikanisztikai tanulmányokat?

Az anglisztika BA program észak-amerikai specializációját ajánljuk egyfelől jövendőbeli angol nyelvtanároknak: a nyelvtanári munka nem csupán az idegen nyelv szókincsének, nyelvtani szabályainak tanításából áll, hanem magában foglalja egy egész kultúrkör megismertetését is tanítványainkkal. Az általános és középiskolás korosztály különösen érdeklődik az amerikai (populáris) kultúra iránt, ezért az ilyen típusú ismeretek beépítése elengedhetetlen az eredményes nyelvtanári munkához. Nem csupán az idegen nyelv lelkesebb elsajátítására inspirálhatjuk vele a diákokat, de az órai vagy órán kívüli beszélgetések az amerikai demokrácia alaptémáiról (a rabszolgaság kérdése, nemek közötti egyenlőség, vallásszabadság, demokratikus alapjogok és kötelességek) ahhoz is nélkülözhetetlenek, hogy szélesebb látókörű, érzékenyebb gondolkodású felnőttekké alakítsuk tanítványainkat.

Az amerikanisztikai tanulmányokat ajánljuk ezen felül mindenkinek, aki a megbízható nyelvtudás mellett, bármilyen pályán hasznosítható Amerika-ismereti kompetenciával kíván rendelkezni: az ilyen tudás jól kamatoztatható a kétoldalú kapcsolatokat szorgalmazó cégek, alapítványok munkájában, az üzleti élet számos területén, a médiában, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, az egyre fontosabb szerepet betöltő pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban és általában véve a kulturális életben.

Az anglisztika BA program amerikanisztika specializáció elvégzése után hallgatóink felvételt nyerhetnek az angol nyelvtanári mesterképzésre vagy az amerikanisztika diszciplináris mesterképzésre.

Milyen tárgyakat tartalmaznak az amerikanisztikai tanulmányok?

Kurzusaink felölelik az észak-amerikai tanulmányok legszélesebb körét: afro-amerikai és amerikai indián kultúra és irodalom, kanadai kultúra és irodalom, kortárs amerikai irodalom, amerikai kultúra, társadalom és intézményrendszerek, magyar-amerikai kulturális kapcsolatok, az amerikai angol nyelv, stb. 

Javasoljuk, hogy látogasson el a tanszék oktatóinak oldalaira, hogy egy keresztmetszetet kapjon a tanszék által nyújtott észak-amerikai stúdiumokról.

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 19. 11:38