Rövidciklusú angoltanári mesterképzés (levelező)

A képzés rövid leírása

Több évtizedes tanárképzési tapasztalat birtokában az Angol-Amerikai Intézet magas szintű kurzusokat kínál a tanári mesterképzés hallgatóinak. Az alapozó és differenciált szakmai ismereteket nyújtó kurzusok betekintést nyújtanak az elméleti nyelvészetbe, az alkalmazott nyelvészetbe, a brit és amerikai kultúra és irodalom alapvető ismereteibe. A hallgatók megismerkedhetnek az angol nyelv szerkezetével, a nyelvhasználat egyes kérdéseivel, és az idegen nyelv tanításának és tanulásának elméleti és gyakorlati kérdéseivel. A képzés levelező tagozaton csak részidejű, egyszakos formában, angoltanár-szakos főiskolai szintű diploma egyetemi szintű diplomává emelésére, illetve újabb tanári szakképzettség (angolból) megszerzésére irányul. A képzési idő 2-4 félév az alapdiplomától függően.

Diploma: okleveles angoltanár


Az Angol Nyelvpedagógia és Szakmódszertani Tanszék jelentős mértékben részt vesz az angoltanár-képzésben. A tanszék elméleti és gyakorlati kurzusokat kínál a nyelvtanítás módszertanához kapcsolódóan, valamint segítséget nyújt a hallgatók rövid iskolai tanítási gyakorlatához.

A tanári mesterképzés célja

A program célja olyan angol szakos nyelvtanárok képzése, akik a legmagasabb szintű angol nyelvtudás elsajátítása mellett alapvető áttekintéssel rendelkeznek az angol nyelvű kultúrákról, jól ismerik az angol nyelv szerkezetét és az idegen nyelv tanításának és tanulásának elméleti hátterét, valamint készség szintjén alkalmazni tudnak különböző nyelvtanítási módszereket és technikákat. A résztvevők képesek lesznek önálló doktori szintű kutatás elvégzésére is, különösen a nyelvpedagógia területén.

Felvételi követelmények

A bemeneti feltételekről részletesen itt lehet tájékozódni.

További információk

  • Képzési programok  
  • Órarend,  Aktuális információk
  • Az Angol-Amerikai Intézet által hirdetett kurzusok órarend szerint péntekenként, napközben vannak. A kontaktórákon a részvétel kötelező, maximum háromszor lehet hiányozni egy szemináriumról.
  • Portfólióról  bővebben itt olvashatnak.
  • A szakmai zárószigorlat írásbeli és szóbeli részből áll.  Részletesen lásd itt .
  • A tanári záróvizsgáról tájékoztatás itt található.
Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 19. 13:56