Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium

A szakkollégiumról

A magyarországi felsőoktatás évszázados hagyományra épülő sajátos szerkezetéből következett az a helyzet, hogy a színház és a dráma (mesterséges és indokolatlan) szétválasztása miatt az előbbi tanulmányozása és gyakorlása hagyományosan a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajlott, míg a többi egyetemen csupán a dráma mint irodalom oktatása volt megtalálható a felsőfokú képzés keretein belül. Igaz, voltak kivételek – mint pl. a Veszprémi Egyetem színháztörténeti szakja vagy a Kaposvári Egyetemen akkreditált színművészeti képzés –, de a tudományegyetemeken továbbra sem lehetett színházzal kapcsolatos magas szintű képzésben részt venni. Ezen a helyzeten kívánt változtatni a Debreceni Egyetem azzal, hogy 2007-ben létrehozta a Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumot, amely a legkiválóbb elméleti és gyakorlati színházi szakemberek részvételével lehetőséget kívánt biztosítani arra, hogy a tanulmányaik mellett a színház tudományos és/vagy művészeti kérdései iránt is érdeklődő hallgatók megismerkedhessenek ezzel a szakterülettel.


Dr. Pálffy Istvánról

Dr. Pálffy István az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol Tanszékének oktatója, kutatója, majd 1976-1990, illetve 1991-92 között tanszékvezetője volt. Fő kutatási területe az angol színházhoz és a drámához kapcsolódott, doktori disszertációit is ebből a témából írta. Tudományos munkássága mellett a gyakorlati oldalhoz is közel állt, hiszen tagja volt az egykori debreceni Dongó Színpadnak és több évtizeden keresztül aktív színikritikusként is értékelte a debreceni Csokonai Színház tevékenységét a helyi sajtóban és az Alföld című folyóirat lapjain.


A szakkollégium működéséről

A szakkollégium anyaga két szemeszterben 8-szor 3 órás programokból állt össze. Ezen alkalmak egyik fele tudományos kerekasztal-beszélgetésből, a másik fele pedig színházi előadás elemzésből állt. A tudományos kerekasztal-beszélgetések előadói részben a Debreceni Egyetem oktatói, részben pedig meghívott vendégek voltak, akik egy-egy témához kapcsolódóan rövid bevezető előadás után vita formájában fejtették ki álláspontjukat. A hallgatók előre kiadott olvasmányok alapján készültek fel a beszélgetésekre, amelyekben aktívan részt kellett venniük.
A tervezett témák két csoportra oszlottak: az első félévben a „Dráma és színház – irodalmiság és színháziság” témakörét járták körbe kultúrtörténeti, antropológiai, színházszemiotikai és kommunikációelméleti megközelítésből, míg a második félévben a központi téma a „A színházi alkotók: Az író, a rendező, a színész és a néző szerepe a színházban” volt.

A tudományos kérdések megvitatása mellett a hallgatók minden második alkalommal egy közösen megtekintett színházi előadás elemzésében vettek részt a produkció létrehozóival – rendező, színészek, dramaturg, stb. Ez összesen 8 téma feldolgozását és 8 előadás elemzését jelentette.

Hallgatói igény esetén a szakkollégium gyakorlati (színházi tréning) foglalkozást is szerveztek megfelelő szakembere(ek) vezetésével.


A szakkollégium irányításáról

A szakkollégium vezetője Dr. Szaffkó Péter (Angol-Amerikai Intézet) volt, később Dr. Balkányi Magdolna (Germanisztikai Intézet), akik egy belső és egy külső koordinátor segítségével szervezték a szakkollégium munkáját és programját. A belső koordinátor, a tudományos programok szervezéséért felelős Dr. Balkányi Magdolna volt, míg a külső koordinátor Kozma András (a Csokonai Színház dramaturgja), a Csokonai Színházban az előadás-elemzésekhez kötődő foglalkozásokat biztosította. A szakkollégium munkájában a Debreceni Egyetem részéről az Angol-Amerikai Intézet (képviselő: Dr. Szaffkó Péter), a Germanisztikai Intézet (Dr. Balkányi Magdolna, Molnár Klára, Lelkes Zsófia, PhD hallg.) a Francia Tanszék (Dr. Lukovszki Judit, Miklós Eszter és Freytag Orsolya PhD hallgatók), az Olasz Tanszék (Dr. Puskás István) és a Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet (Dr. Berta Erzsébet és Dr. Takács Miklós) vett részt. A Csokonai Színházat Vidnyánszky Attila, művészeti vezető, megb. igazgató, Kozma András és Rideg Zsófia dramaturgok  képviselték.


 
Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 28. 11:39