TDK / OTDK

A tudományos diákköri munka hosszú és fényes múltra tekinthet vissza a DE Angol-Amerikai Intézetében. A TDK az egyetemi hallgatók által végzett tudományos tevékenység "krémje". A kötelező egyetemi teendők fölött mind a hallgató, mind témavezetője szabadidejében dolgozik azon, hogy a hallgató létrehozhasson egy az egyetemi dolgozatok színvonalát meghaladó munkát. Ezen dolgozatok a kétévente megrendezett országos konferencián versenyeznek. A legkiválóbb dolgozatokat díjazzák, és rendre publikálják is. A TDK tevékenység fontos előny a PhD felvételinél.

A kétévenként megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia, az OTDK a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos eredményeinek bemutatási lehetősége, elismert szakemberekből, professzorokból, akadémikusokból álló bíráló bizottságok által hitelesített értékelési fórum. Az országos konferencia döntő, ez a második forduló, amelyet első fordulóként intézményi konferenciákon való válogatás előz meg, vagyis az országos rendezvényen való bemutatási lehetőség csak intézményi jelölés, továbbá az ezt követő pozitív bírálói javaslat alapján valósulhat meg.


KTDK-felhívás 2024
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara 2024 tavaszán ismét Kari TDK-fordulót szervez. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően minden intézet és tanszék az adott OTDK-szekció szabályai szerint tartja meg a házi fordulót.

Időpont: 2024. május 2–3. között (csütörtök és péntek)
Nevezési határidő: 2024. április 8.

Nevezés módja: írj egy emailt Ureczky Eszternek (irodalom, kultúra, történelem) vagy Szűcs Péternek ((alkalmazott) nyelvészet, nyelvpedagógia) a következő információkkal: név, kutatási téma, témavezető, szak/évfolyam, Neptun-kód.


Részvételi módok: a hallgatók háromféle módon vehetnek részt a KTDK-n:
I. kategória: írásbeli pályamunka (minimum 10 ezer karakter) benyújtásával ÉS szóbeli előadás megtartásával, melyeket a szakos zsűri szóban és írásban, pontokkal is értékel.
II. kategória: csak szóbeli előadás tartásával, melyet a szakos zsűri szóban értékel.
III. kategória: középiskolás diákok szekciója, írásbeli és szóbeli vagy csak szóbeli részvétellel.

További részletekért lásd ezt a dokumentumot, illetve kérdésekkel az AAI TDK-felelőseihez, Dr. Szűcs Péterhez és Dr. Ureczky Eszterhez is lehet fordulni.

Facebook-esemény

Program

Minden résztvevőnek, a hallgatóknak, a témavezetőknek és a TDK-felelősöknek sikeres felkészülést és eredményes munkát kívánunk!


37. OTDK

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia bölcsészettudományi szekciója a Szegedi Egyetem által kerül megrendezésre 2025 tavaszán.

 


Az Angol-Amerikai Intézet OTDK-helyezettjei

Név Év Tagozat Helyezés Témavezető
Törzsök Réka 2023 Angol irodalom 2 Dr. Bényei Tamás
Urbán Éva 2023 Angol irodalom 3 Dr. Szathmári Judit
Benke Anikó Fruzsina 2021 Angol irodalom 1 Dr. Bényei Tamás
Kuszinger Rebeka 2021 Angol irodalom 2 Dr. Bényei Tamás
Ozsváth Eszter 2021 Vizuális kultúra 1 Dr. Moise Gabriella
Szirák Anna 2021 Angol irodalom 1 Dr. Ureczky Eszter
Szávó Andrea 2021 Angol nyelvészet 2 Dr. Kardos Éva
Sándor Kamilla Lilla 2021 Általános, leíró és generatív nyelvészet 3 Dr. Rákosi György, Virovec Viktória
Balogh Iván 2019 Amerikai kultúra és történelem 3 Dr. Szathmári Judit
Krisztán Daniella 2019 Kortárs brit irodalom 2 Dr. Moise Gabriella
Malou Kürpick 2019 Kortárs brit irodalom 1 Dr. Moise Gabriella
Szabó Zoltán 2019 Esztétika és filmtudomány 2 Dr. Győri Zsolt
Ware Anna ✝ 2019 Angol nyelvészet és alkalmazott nyelvészet 1 Dr. Kardos Éva
Szávó Andrea 2019 Angol nyelvészet és alkalmazott nyelvészet 2 Dr. Kardos Éva
Virovec Viktória 2019 Szociolingvisztika, dialektológia 2 Dr. Rákosi György
Bajnay Flóra 2017 Angol nyelvű irodalom a századfordulótól 1 Dr. Bényei Tamás
Bodrogi Dóra 2017 Angol nyelvű irodalom a századfordulótól 2 Ureczky Eszter
Szenes Marianna 2017 Angol nyelvű irodalom a századfordulótól 3 Dr. Gula Marianna, Dr. Séllei Nóra
Virovec Viktória 2017 Általános és magyar nyelvészet 3 Dr. Rákosi György
Erdei Orsolya Ágnes 2015 Amerikai és kanadai irodalom és kultúra 3 Dr. Németh Lenke
Balogh Eszter Edit 2013 Angol nyelvű irodalom és kultúra 2 Dr. Bényei Tamás
Baranyi Gyula Barnabás 2013 Vizuális kultúra 2 Dr. Csató Péter
Bozsó Georgina 2013 Angol nyelvű irodalom és kultúra 2 Dr. Séllei Nóra
Fagyal József Szabolcs 2013 Angol nyelvű irodalom és kultúra 1 Dr. Bényei Tamás
Jurth Réka 2013 Szintaxis, generatív nyelvészet 1 Dr. Rákosi György
Kárai Dániel 2013 Szocializációs közegek pedagógiai hatásai 1 Dr. Csépes Ildikó
Sárközy Gergely 2013 Angol nyelvű irodalom és kultúra 3 Dr. Glant Tibor
Seifert Péter 2013 Angol nyelvű irodalom és kultúra 3 Dr. Bényei Tamás
Szilágyi Gusztáv 2013 Angol nyelvű irodalom és kultúra 2 Dr. Bényei Tamás
Kovács Enikő 2011 Nyelvészet 1 Dr. Rákosi György
Lődár Erika 2011 Nyelvészet 3 Dr. Rákosi György
Szabó Orsolya Zsuzsanna 2009 Angol nyelvű dráma és vizuális kultúra 2 Dr. Séllei Nóra
Szeifert Ágnes 2009 Angol nyelvű költészet és próza 3 Dr. Bényei Tamás
Ureczky Eszter 2009 Angol nyelvű költészet és próza 1 Dr. Bényei Tamás
Őry Katinka 2007 Irodalomelmélet 2 Dr. Oláh Szabolcs
Gergely Nikoletta 2005 XIX–XX. sz. angol próza 3 Dr. Séllei Nóra
Kárai Attila 2005 Amerikai irodalom és kultúra 2 Dr. Abádi-Nagy Zoltán
Nagy Nóra 2005 XIX–XX. sz. angol költészet, dráma 2 Dr. Bényei Tamás
Rákosi György 1999 Nyelvészet 1 Dr. Laczkó Tibor
Tóth Ágoston és Furkó Péter 1997 Nyelvészet 1 Dr. Nagy Tibor

 


JUVENILIA
Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. A gyűjteményes kötetek tartalmazzák karunk hallgatóinak az OTDK-n helyezést elért és díjazott dolgozatait.     

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 26. 11:43