Angol nyelvészet PhD

Angol nyelvészet doktori (PhD) képzés

A képzés a Nyelvtudományok Doktori Iskola egyik alprogramjaként működik a Debreceni Egyetemen. Fő érdeklődési területeink a mondatttan, morfológia, szemantika és pragmatika, valamint az olyan interdiszciplináris területek, mint a számítógépes nyelvészet, diskurzuselemzés, első, második és harmadik nyelv elsajátítása, szociolingvisztika. Elkötelezettek vagyunk az erős nyelvelméleti háttérrel rendelkező kutatások iránt, egyúttal örömmel fogadjuk és támogatjuk a nyelv tanulmányozásának kísérletes és korpusz-alapú megközelítéseit is. Az angol nyelv központi szerepe mellett nyitottak vagyunk a világ egyéb nyelvei iránt is. A jelenleg folyó kutatásainkról ez az oldal ad áttekintést.

A program vezetője Rákosi György. Kérdéseikkel forduljanak hozzá.

Általános információk a programról: lásd a Nyelvtudományok Doktori Iskola oldalát.

Angol nyelvészet képzés oktatói gárdája

--> A doktori programunk jelenlegi hallgatói

--> ▶️ Videó: Christina Hodeib a PhD-programunkban szerzett tapasztalatairól beszél

 

Hogyan lehet jelentkezni a programra?

Kérjük, hogy jelentkezéskor első lépésként a következő dokumentumokat küldje el:

  1. szakmai önéletrajza. Kérjük szorítkozzon arra, ami a doktori jelentkezés szempontjából releváns;
  2. a mesterképzésben írt diplomamunkája, valamint bármilyen nyelvészeti tárgyú releváns publikációja;
  3. 2-4 oldalas világosan kifejtett kutatási célokat és hipotéziseket tartalmazó kutatási terv, melyben vázoljon fel egy hozzávetőleges ütemtervet a doktori képzés minden egyes tanévére vonatkozóan. Figyelmesen tanulmányozza át azokat a tudományos területeket, melyeken oktatóink témavezetést biztosítanak.

Ha nem rendelkezik kutatási tervvel, vagy nem biztos a terveiben, forduljon hozzánk segítségért.

Szigorú rendszabályokat vezettünk be a plagizálással kapcsolatban. Kérjük tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a dokumentumai mentesek legyenek a plagizálástól és miden egyéb tudományos erkölcsbe ütköző cselekedettől. Felhívjuk figyelmét, hogy mindezen dokumentumok benyújtása előfeltétele annak, hogy jelentkezésével érdemben foglalkozzunk. Miután a fent jelzett anyagokat megkaptuk, döntünk arról, hogy megfelelő képzettséggel rendelkezik-e és tudatjuk, ha bármilyen módosítás szükséges.

A jelentkezési dokumentumait pdf formátumban küldje el egyetlen tömörített mappában (ne használjon RAR tömörítést, RAR fájlokat nem fogadunk) Rákosi Györgynek címezve. Ha a képzésünkkel vagy a jelentkezési folyamattal kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, szintén hozzá forduljon.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Önnek küldött támogató levelünk a jelentkezési eljárást segíti, de nem jelent garantáltan felvételt a programunkba: csupán azt jelenti, hogy van olyan szabad kapacitású és megfelelő szaktudással rendelkező oktatónk, aki a jelentkezővel együtt tudna dolgozni a kutatásán.

Jelentkezési anyagát értékelni fogja a doktori program felvételi bizottsága és felvételével kapcsolatban meghozza a végleges döntést. Ennek a folyamatnak része lehet továbbá egy (online) felvételi elbeszélgetés.

 

Stipendium Hungaricum ösztöndíj

Általános információkat ezen az oldalon és ezen az oldalon talál. A debreceni ösztöndíj programmal kapcsolatos technikai és ügyviteli kérdéseivel keresse meg Kun Ibolyát (email, telefon: +36 52 512 900 / 62413).

 

A doktori képzés

A képzés két szakaszból áll.

Az első két évet kurzusok hallgatására és kutatásra kell fordítani. A kurzusokat a doktori hallgató és témavezetője választják ki az optimális tanulmányi előrehaladás érdekében.

A kurzusok elvégzése és az előírt számú kredit megszerzése előfeltétele a képzés következő szakaszának. Továbbá minimum 2 tudományos publikációval kell rendelkeznie a második év végére, és ezeknek kapcsolódniuk kell a kutatott témához. Ha nem teljesül ez a feltétel, akkor a tanulmányok nem folytathatók.

A második év végén, feltéve ha minden szükséges kredit megvan és van legalább kettő publikációja, a hallgató komplex vizsgát tesz, amely áll:

  • a disszertáció hipotézisének nyilvános védéséből (olyan 15-20 oldalas ismertetőből, amelyik előrevetíti a kutatási kérdéseket, a fő állításokat, a módszertani illetve elméleti hátteret, valamint a tervezett disszertáció várható eredményeit);
  • a tervezett disszertációhoz relevánsan kapcsolódó tudományterületekből letett átfogó vizsgából.

A vizsga sikeres letétele előfeltétele a doktori tanulmányok folytatásának.

A két utolsó évet a disszertáció megírására kell fordítani. A képzés az elkészült disszertáció két szakaszból álló megvédésével zárul. Az első szakaszban előzetes vitára kerül sor, ezt követően a jelölt átírja a disszertációt a nyilvános vitára a bírálók véleményei alapján.

Fontos tudnivaló, hogy a doktori hallgatóval szemben támasztott egyik elvárás az, hogy a tanévet Debrecenben töltse. A tanév alatt elutazni csak a témavezetőnek és a doktori program vezetőjének külön engedélyével lehet.

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 31. 14:20