Dr. Rákosi György

Fogadóórák: kedd & csütörtök 9:00-9:50

Általános érdeklődési területem a szintaxis, a szemantika és a nyelvelsajátítás. Kutatásaimban legtöbbet a névmási rendszerek nyelvtanával és az argumentumszerkezettel foglalkoztam.

Jelenleg az Angol Nyelvészet Doktori Alprogram vezetője vagyok, illetve az Acta Linguistica Academica folyóirat szerkesztője.

Többet rólam:

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 04. 21:10