Észak-Amerikai Tanszék - Bemutatkozás

Az Angol–Amerikai Intézet keretei között 1991 óta működik az Észak-amerikai Tanszék. A magyarországi amerikanisztika tanszékek között egyedülállóan a debreceni tanszék neve „Észak-amerikai”, vagyis az USA-amerikanisztika mellett kanadisztikát és mexikói kultúrát, történelmet is magában foglaló észak-amerikai képzést nyújtunk a B.A. képzés keretén belül működő amerikanisztika szakirány, mind pedig a hazánkban elsőként akkreditált és 2009 őszétől induló amerikanisztika mesterképzés (diszciplináris MA program), valamint a Magyarországon szintén elsőként (1993) akkreditált doktori képzés formájában. Az észak-amerikai tanulmányok tanszékünkön (posztkoloniális) ausztralisztikai komponenssel egészülnek ki.

 

Az Egyesült Államok megnövekedett világpolitikai és világgazdasági szerepe különösen indokolttá teszi úgy az amerikai angol nyelv, mint az amerikai társadalom és kultúra oktatását. Az utóbbi évtizedekben rohamléptekben átalakuló magyarországi és európai munkaerőpiac is egyre szélesebb körben tart igényt az olyan felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberekre, akik a megbízható nyelvtudáson kívül konkrét, a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható Amerika-ismereti kompetenciákkal rendelkeznek.

A tanszékünk által folytatott oktatási tevékenységet is tematikai és megközelítésbeli sokszínűség jellemzi. A hagyományos összefoglaló irodalmi és történelmi kurzusok mellett, a szemináriumok és előadások keretében hallgatóink behatóan foglalkozhatnak olyan témakörökkel is, mint a kultúratörténet, multikulturalizmus, regionalizmus, társadalmi nemek kutatása (gender studies), irodalomelméleti irányzatok, irodalmi iskolák, afroamerikai és multietnikus amerikai irodalom, eszmetörténet, politikatörténet, populáris és tömegkultúra, vizuális és filmtudományok, és összehasonlító tanulmányok (Kanada, Ausztrália stb.). Tanszékünk keretein belül kanadisztikai és ausztralisztikai képzési központok működnek.

Az Észak-amerikai Tanszék oktatói országos és nemzetközi szinten is kiemelkedőnek tekinthető kutatómunkát folytatnak, legtöbbjük választott tudományterületéhez kötődő önálló kötettel rendelkezik. Ezen felül rendszeresen részt vesznek és előadnak jelentős hazai és külföldi tudományos fórumokon, valamint vezető oktatóink maguk is számos jelentős nemzetközi konferenciát szerveztek.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra is. Hallgatóink rendszeres és eredményes résztvevői az Országos Tanulmányi Diákköri Konferenciának (OTDK). A legtehetségesebbek ösztöndíjjal is támogatott elmélyült kutatómunkát folytathatnak a Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiumának keretein belül, valamint számos külföldi ösztöndíj elnyerésére is lehetőségük nyílik oktatóink szakmai támogatásával.

Friss hírek, események a tanszék Facebook oldalán.

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 29. 10:40