Amerikanisztika szakirány - BA képzés

Az amerikanisztika specializáció (korábbi nevén szakirány) a Debreceni Egyetem akkreditált anglisztika szakos BA képzésén választható szakirány. Az 50 kredites szakirány elvégzését külön betétlap (diploma-melléklet) igazolja a diplomában

A BA képzés összesen 180 kredit, ebből 120 szakmai kredit, 50 minor vagy specializáció, 10 kredit szabadon választható. Az amerikanisztika szakirány a BA program 120 kreditből álló szakmai komponensének része, összesen 50 kredit értékben.

 Az 50 szakirányos kreditet a hallgatók a 3-6. félévben teljesíthetik (ezek közül a 3-4. félévben jelzett kurzusokat minden anglisztika szakos hallgató elvégzi).

 

Amerikanisztika specializáció                                                                       50 kredit

Kód

Tantárgy

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

BTAN23000BA-K2

American Literature 1

2

gyj

2

BTAN13000BA

3

BTAN23001BA-K2

American Literature 2

2

gyj

2

BTAN23000BA

4

BTAN23002BA-K2

American Literature 3

2

koll

2

BTAN23000BA

4

BTAN33000BA-K2

American Literature 4

2

gyj

2

BTAN23001BA, BTAN23002BA, BTAN22009BA

5

BTAN23004BA-K3

History of the USA

2

gyj

3

BTAN13000BA, BTAN10009BA

4

BTAN23005BA-K3

American Culture and Institutions

2

gyj

3

BTAN13000BA, BTAN10009BA

3

BTAN32000BA-K3

Literary and Cultural Theory

2

koll

3

BTAN10009BA

5

BTAN22002BA-K3

Introduction to Literature and Visual Culture

2

gyj

3

BTAN10000BA

3

BTAN33001BA-K3

Introduction to American Studies

2

koll

3

BTAN23005BA, BTAN23004BA

5

BTAN33002BA-K3

American-Hungarian Relations and Contacts

2

koll

3

BTAN10009BA, BTAN23004BA

6

BTAN33011BA

Regional and Multicultural Studies

2

koll

3

BTAN10009BA

6

BTAN34001BA-K3

Aspects of American English

2

koll

3

BTAN10009BA

5

BTAN33004BA-K3

Ethnic and Minority Cultures in North America

2

gyj

3

BTAN10009BA, BTAN23005BA

5

BTAN33005BA-K3

Contemporary American Society

2

gyj

3

BTAN10009BA, BTAN23005BA

6

BTAN33006BA-K3

Genre Studies in American Literature

2

gyj

3

BTAN23001BA, BTAN23002BA

6

BTAN33010BA

American Language and Culture

2

gyj

3

BTAN10009BA

5

BTAN24000BA-K3

Introduction to Applied Linguistics

1

koll

3

BTAN10009BA

4

BTAN33099BA

Szakdolgozatíró konzultációs szeminárium

0

min.ai.

1

 

5

BTAN33009BA-MZV

Modulzáró vizsga (Amerikanisztika szakirány)

--

koll

2

BTAN10009BA 

6

 

A szakirányos képzést 2 kredit értékű Modulzáró vizsga zárja. A vizsga írásbeli részeként egy 5-12 oldalas, előre beküldött, a hallgató által alapképzési tanulmányai során angol nyelven elkészített és benyújtott (esetleg utólag angolra fordított), a jelentkező véleménye szerint képességeit és/vagy valamely érdeklődési területét jól bemutató, általa legsikerültebbnek tartott munkája szolgál (pl. esszé, házidolgozat, önálló munkaként is megálló szakdolgozat-fejezet vagy TDK-dolgozat fejezete). A dolgozat ne az oktató/témavezető által javításokkal/értékeléssel ellátott, hanem tiszta példány legyen.

A vizsga szóbeli része a hallgató általános szakmai intelligenciájának, az amerikanisztika területén való tájékozottságának, amerikanisztikai motivációinak felmérését célzó, 15-20 perces beszélgetés. Ennek kiindulási pontja a hallgató által benyújtott dolgozat.

A BA képzés folytatásaként az Észak-amerikai Tanszék önálló, amerikanisztika diszciplináris (szakmai, nem tanári) MA képzést hirdet meg 120 kredit értékben. Erre a kétlépcsős képzési rendszerre épül a DE BETK Irodalomtudományi Doktori Iskola Észak-amerikai Irodalom- és Kultúratudományi (PhD) Alprogramja.

Azoknak, akik tanári pályára készülnek, azt javasoljuk, hogy előbb végezzék el valamelyik (anglisztika vagy amerikanisztika) diszciplináris MA programot, majd levelező (2 féléves) formában a tanári MA programot. 

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 19. 11:49