Tehetséggondozás

Az oldal célja, hogy képet nyújtson a Debreceni Egyetem, Bölcsésetttudományi Kar, Angol-Amerikai Intézet, valamint egyéb intézmények által működtetett tehetséggondozó programok, ösztöndíjak és szakkollégiumok kínálta lehetőségekről.


TDK, OTDK

Az (Országos) Tudományos Diákkör ((O)TDK) keretében végzett munka hosszú és fényes múltra tekinthet vissza a DE Angol-Amerikai Intézetében. A TDK az egyetemi hallgatók által végzett tudományos tevékenység "krémje". A kötelező egyetemi teendők fölött mind a hallgató, mind témavezetője szabadidejében dolgozik azon, hogy a hallgató létrehozhasson egy az egyetemi dolgozatok színvonalát meghaladó munkát. Ezen dolgozatok a kétévente megrendezett országos konferencián versenyeznek. A legkiválóbb dolgozatokat díjazzák, és rendre publikálják is. A TDK tevékenység fontos előny a PhD felvételinél.

Az intézetben folyó, TDK-hoz kapcsolódó munkáról és aktuális információkról látogassa meg ezt az oldalt.


Hatvani István Szakkollégium

A Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma interdiszciplináris felsőoktatási központ, amely az egyetem legtehetségesebb, legkiválóbb eredményű és mély általános érdeklődésű hallgatóit kívánja felkészíteni az eredményes oktatói és tudományos kutatómunkára.

  • Hatvani István Szakkollégium Anglisztika-Amerkanisztika Szakcsoport
    A Hatvani István Szakkollégiumon belül működő Anglisztika-Amerikanisztika Szakcsoport az Angol-Amerikai Intézeten belül külön tehetséggondozásban is részt vesznek. A csoport maga is szervez eseményeket, mint például a nagy sikerű Thesis Writing Workshop, de a Hatvani Szakkollégium által szervezett eseményeken is részt vesznek, mint például a minden félévben megrendezésre kerülő hallgatói konferenciákon, illetve publikálnak „A mi tendenciáink…” elnevezésű sorozatban. A csoport ezen túl saját konferenciákat szervez, melyekből köteteket állít össze.
    Elérhetőség: angam.hatvani@gmail.com

Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium

Debreceni Egyetem azzal, hogy 2007-ben hozta létre a Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumot, amely a legkiválóbb elméleti és gyakorlati színházi szakemberek részvételével lehetőséget kívánt biztosítani arra, hogy a tanulmányaik mellett a színház tudományos és/vagy művészeti kérdései iránt is érdeklődő hallgatók megismerkedhessenek ezzel a szakterülettel.


Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium

A Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium a Debreceni Egyetem tehetséggondozó tevékenységének egyik műhelye, s mint ilyen - az Egyetem többi szakkollégiumával együtt - törekszik az Egyetem átfogó tehetséggondozó programjának megvalósítására. A szakkollégium elsődleges célja, hogy a hallgatók számára lehetőséget biztosítson olyan tudományos ismeretek elmélyítésében, és kiegészítésében, melyek interdiszciplinárisan rokoníthatók valamely kultúratudományos területtel. Feladatának tekinti, hogy tagjainak kultúratudományi jártasságát a DE oktatói és meghívott előadók segítségével szervezett keretek között fejlessze. A tagjainak elméleti tudását tutoriális rendszerben végzett egyéni kutatómunka segítségével kívánja elősegíteni.


DETEP (Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program)

A DETEP a Debreceni Egyetem egyik tehetséggondozó programja. A kutatás iránt érdeklődő hallgatóknak ajánljuk ezen programba a belépést, mely révén extra kreditpontokat szerezhetnek diplomájukhoz és ösztöndíjban részesülhetnek cikk és/vagy konferencia-előadás formájában megvalósuló kutatásaikhoz.


Új Nemzeti Kiválóság Program
Ez a magyar állami program olyan hallgatók számára nyújt ösztöndíjat, akik témavezető felügyelete mellett kívánnak kutatási tevékenységet folytatni.


Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 17. 22:05