Angol irodalom és kultúra alprogram

ANGOL IRODALOM ÉS KULTÚRA ALPROGRAM

Modern angol nyelvű kultúrák és irodalmak

Doktori tanulmányok háromféle státusban végezhetők:

  1. A doktorjelölt ösztöndíjat kaphat (nappali státusz), melyre – az esetleges halasztásokat leszámítva – 48 hónapig jogosult.
  2. "levelező" státus (vagyis fizetős státus). A jelentkezéshez munkáltatói támogatás szükséges.
  3. „Egyéni felkészülés”: ide azok jelentkezhetnek, akik kellő publikációs háttérrel rendelkeznek, értekezésük legalább kétharmad részben elkészült (az elkészült fejezeteket a felvételi jelentkezéshez mellékelni kell).

Az első két kategóriában 

Az angol-amerikai képzésben az előadások, szemináriumok, konzultációk, valamint disszertáció-hipotézis- és fejezetvédések napja - ritka kivétellel - a péntek. A doktorjelölt a DE-n folyó alapképzésben oktatómunkát végezhet.

A doktori képzés tandíjköteles. A tandíjfizetés mértékét a DE doktori szabályzata határozza meg. További részletek a DE jelenleg érvényes doktori szabályzatából tudhatók meg.

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 28. 12:13