Anglisztika (BA)

AZ ANGLISZTIKA SZAK KREDITLISTÁJA

Az anglisztika alapszak tanterve a következő modulokból épül fel:

1. A. Alapozó ismeretek 12 kredit
1. B. Angol nyelvfejlesztés 30 kredit
2. A. Szakmai ismeretek 74 kredit - (törzsmodulok + specializáció 24 + 50 kredit)
2. B Szakdolgozat 4 kredit
3. Választott szakmai specializáció vagy minor szak 50 kredit
4. Szabadon választható 10 kredit

Az 1.A, 1.B., 2.A. és 2.B. modulok elvégzése minden anglisztika szakos hallgató számára kötelező, és ehhez kiegészítésképpen választhat bármilyen szakmai specializációt, amelyet akár az Angol-Amerikai Intézet, akár más kari egység hirdet meg. A szabadon választható modul 10 kreditjét teljesen szabadon felhasználthatja a kar bármely intézete által meghirdetett kurzusok közül.

Annak érdekében, hogy a hallgatók képzésük utolsó két félévében mélyebb betekintést nyerhessenek a szakmára jellemző szakterületekbe, az anglisztika alapszakon belül amerikanisztika specializációt vagy  anglisztika specializációt lehet választani. Az anglisztika specializáció brit irodalom és kultúra sávra és nyelvészet és kommunikáció sávra bomlik szét, melyeknek hallgatói azonban nagy szabadsággal választhatnak kurzusokat a másik sáv, illetve az amerikanisztika specializáció kínálatából is.

A sávra jelentkező hallgatóknak legalább 5 tárgyat kell teljesíteniük az adott sávban. A további 4 tárgyat az anglisztika specializáció bármelyik sávjából (brit irodalom és kultúra sáv vagy nyelvészet és kommunikáció sáv), illetve az amerikanisztika specializáció kínálatából is választhatják  a tantervi hálóban feltűntetett megszorításokkal.

Az anglisztika szakos hallgatónak lehetősége van továbbá olyan angol nyelvű specializációs modulok közül választani, amelyek tovább mélyítik az angol nyelvvel és kultúrával kapcsolatos ismereteit és amelyek segítségével közvetlenül felhasználható elméleti és gyakorlati tudást szerezhet. Ezek az 50 kredites specializációs modulok a következők:


Szakdolgozat és záróvizsga


 

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 26. 15:25