A brit sáv

A brit sávot választó hallgatók az Brit Kultúra Tanszék oktatóival kerülhetnek szorosabb munkakapcsolatba, és elmélyültebb ismereteket szerezhetnek a brit, ír, kanadai, ausztrál kultúra, irodalom, film és történelem, illetve a genderkutatás köréből.
A brit sáv természetesen előnyt jelent annak, aki a harmadév végén a diszciplináris mesterképzés anglisztika programjára (MA) kíván felvételizni, de fontos hangsúlyozni, hogy a sávok ebből a szempontból átjárhatóak: más szakirányról és sávról is szívesen várja a jelentkezőket az anglisztika mesterképzés. Mindez fordítva is igaz: a brit sávról is lehet sikeresen felvételizni a többi mesterképzésbe.

Fontos megemlíteni, hogy a brit sávos képzés a tanári mesterképzéshez is kiváló alapokat biztosít, legjobb hallgatóink pedig az Irodalomtudományi Doktori Iskola anglisztika alprogramjában Ph.D. szinten is folytathatják tanulmányaikat.
tanári pályára készülő hallgatóknak azt javasoljuk, hogy BA-tanulmányaik befejeztével vegyék fel valemelyik diszciplionáris mesterképzést (az anglisztikát vagy az amerikanisztikát), és utána levelező formában végezzék el a tanári mesterképzést. Így szakmai és módszertani szempontból is sokoldalú képzésben részesülhetnek.

A brit sáv szerkezete 

A sávos képzés szerkezete világos és áttekinthető: a megszerzendő kreditek száma 30. A brit sávon mindent elkövetünk azért, hogy a hallgatók, akár egyéni érdeklődésüknek megfelelően, a kurzusok kiválasztásában a képzési rendszer által megengedett lehető legnagyobb szabadságot élvezzék.
A kötelezően választható kategóriába tartozó címek csak az általános tantárgyak nevét jelölik, amelyeken belül mindig többféle kurzus közül válogathatnak a brit sávos hallgatók.
 

Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév
BTAN32000BA-K3 Literary and cultural theory* 2 koll 3 BTAN10009BA 5
BTAN32001BA-K3 Introduction to Irish Studies* 2 koll 3 BTAN10009BA 5
BTAN32002BA-K3 British Society and Gender* 2 koll 3 BTAN10009BA 6
BTAN32003BA-K3 Periods in British Literature** 2 gyj 3 BTAN10009BA 5
BTAN32004BA-K3 New Literatures and Cultures in English** 2 gyj 3 BTAN10009BA 6
BTAN32005BA-K3 Genres in British Literature and Film** 2 gyj 3 BTAN10009BA 6
BTAN32006BA-K3 Topics in British and Irish Literature and Film** 2 gyj 3 BTAN10009BA 5
BTAN32007BA-K3 Topics in British and Irish Society and Gender** 2 gyj 3 BTAN10009BA 5
BTAN32008BA-K3 Topics in British and Irish History and Culture** 2 gyj 3 BTAN10009BA 6
BTAN32009BA Szakdolgozatíró konzultációs szeminárium* 0 minősített aí. 1 BTAN10009BA 5
BTAN32099BA-MZV Modulzáró vizsga (Brit irodalom és kultúra sáv)* -- koll 2 BTAN10009BA 6


* Kötelező tárgyak
** Kötelezően választható tárgyak

A 2015 előtti képzési szerkezet itt érhető el.

Természetesen azt szeretnénk, ha a brit sávos hallgatók minél több kurzusukat a sáv kínálatából választanák. Ennek érdekében igyekszünk minél szélesebb választékkal és minél érdekesebb kurzusokkal szolgálni. A hallgatók visszajelzéseit is figyelembe véve, az egyes tantárgyakba tartozó konkrét kurzusok évről évre változnak. A brit sáv iránt érdeklődő hallgatóknak javasoljuk, hogy ne elégedjenek meg ezekkel az általános kategóriákkal, és pillantsanak bele tanszékünk kínálatába: nézzék meg az oktatóink honlapjáról nyíló "Tanított kurzusok" lapot, és akár ez alapján is tegyenek javaslatokat arra, milyen kurzusokat vennének fel szívesen a brit sávon. 

A hallgató szabadon választhat abban a kérdésben, hogy a szakirányonként megajánlott 9 tantárgyból (27 kreditből) felveszi-e az összeset, vagy pedig a kurzusok egy részét más szakirányokból tölti fel. Ez utóbbi esetben legalább 6-ot (18 kredit értékben) kötelező felvenni a választott szakirányból, a maradék 3 kurzus (9 kredit értékben) pedig lehet az Angol-Amerikai Intézet tanszékei által meghirdetett szakirányos vagy sávos tantárgyak közül bármelyik. Mondanunk sem kell, hogy mi is szeretettel várjuk a többi sávról és szakirányról érkező érdeklődő hallgatókat.

Információ az angol szakirány brit kultúratudományi sávjának modulzáró vizsgájáról és az anglisztika alapképzés záróvizsgájáról

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 13. 13:10