Felvételi követelmények - Angol és észak-amerikai irodalom és kultúra doktori program

(1) Az aktuális tanév június 30-áig megszerzett angol nyelv- és irodalom szakos egyetemi oklevél.

(2) A doktori programon belül: a kutatási témára vonatkozó, írásban (legalább 1200 szavas, “egyéni” képzési formára jelentkezők esetében 5000 szavas), angol nyelvű kutatási terv. (“Egyéni” képzési formára jelentkezők esetében mellékelendő a disszertáció tartalomjegyzéke, valamint megírt fejezetei is.)

(3) Nyelvtudást igazoló iratok: előfeltétel az angol nyelv nyelvtanári fokú ismerete. Másik idegen nyelvből legalább középfokú vizsga szükséges.

(4) Az eddigi szakmai-tudományos jellegű tevékenység dokumentumai: országos konferenciára beadott TDK-dolgozat, publikációk, konferenciaelőadás, szakkollégiumi munka stb. Megjelenés előtt álló publikációk esetén szerkesztői elfogadó nyilatkozat szükséges.

(5) szakmai cv (különös tekintettel a 4. pontra)

(6) A nem Debrecenben végzett felvitélizőknek: az MA szakdolgozat egy példánya.

(7) A felvételi része a szóbeli elbeszélgetés, amelynek fő témája a disszertációs kutatás tárgyát képező téma és annak bővebb kontextusa. A beszélgetés célja, hogy felmérje a jelentkező általános ismereteit, valamint egyéni kutatómunkára való alkalmasságát.

Figyelmeztetés Az angol-amerikai program tájékoztatója nem azonos a program meghirdetésével, mely minden évben az egyetem joga. A meghirdetés országosan, a Felvételi Tájékoztatóban történik.

Jelentkezési lapokat a DE, BTK, Dékáni Hivatalától lehet kérni (dr. Szendrei Ákos, DE, BTK, Dékáni Hivatal, 4002 Debrecen, Pf. 400., tel: 512-900/61834, http://btkphd.unideb.hu). A jelentkezést is ide kell visszaküldeni.

A programmal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást Dr. István Rácz programvezetőtől kérhet e-mail címén vagy a DE Angol–Amerikai Intézet postacímén (4002 Debrecen, Pf. 400.).

A felvételi folyamat erre a tanévre érvényes információit lásd itt.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03