OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

A képzés rövid leírása

Több mint 60 éves tanárképzési tapasztalat birtokában az Angol-Amerikai Intézet magas szintű kurzusokat kínál az osztatlan tanárképzéses hallgatóinak.
Az alapozó és differenciált szakmai ismereteket nyújtó kurzusok magas szintű nyelvtudást biztosítanak és megismertetik a hallgatókat az angol nyelvészet, alkalmazott nyelvészet, az angol nyelvű kultúrák és irodalmak alapvető ismereteivel. Szabadon választható kurzusok formájában a hallgatóknak lehetőségük van további speciális ismeretek megszerzésére is.
A tanári pályára való felkészülés során a hallgatók megismerkednek az idegen nyelv tanításának és tanulásának elméleti és gyakorlati kérdéseivel olyan tantárgyak segítségével, mint például az angol nyelv tanításának módszertana, második nyelv elsajátítása, a mentális lexikon, idegen nyelvi tesztelés és osztálytermi nyelvtechnológia.

Az Angol Nyelvpedagógia és Szakmódszertani Tanszék  jelentős mértékben részt vesz az angoltanár-képzésben. A munkacsoport elméleti és gyakorlati kurzusokat kínál a nyelvtanítás módszertanához kapcsolódóan, valamint segítséget nyújt a hallgatók rövid iskolai tanítási gyakorlatához.


A tanári mesterképzés célja

A program célja olyan angol szakos nyelvtanárok képzése, akik a legmagasabb szintű angol nyelvtudás elsajátítása mellett alapvető áttekintéssel rendelkeznek az angol nyelvű országok irodalmáról, történelméről és kultúrájáról, jól ismerik az angol nyelv szerkezetét és az idegen nyelv tanításának és tanulásának elméleti hátterét, valamint készség szintjén alkalmazni tudnak különböző nyelvtanítási módszereket és technikákat. A résztvevők képesek lesznek önálló doktori szintű kutatás elvégzésére is, ha tanulmányaikat folytatni kívánják.


További információk

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tantárgyak képzési programtól eltérő teljesítése nem biztosított, különös tekintettel a tárgyak, vizsgák, zárószigorlat keresztféléves teljesíthetőségére. Kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az intézeti oktatásszervezési irodával (I. em. 114. szoba) további információkért.


További információkért keresse az Angol Nyelvpedagógia és Szakmódszertani Tanszék vezetőjét,  Dr. Csépes Ildikót.

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 27. 10:42