Bemutatkozás

Az Angol Nyelvpedagógiai és Szakmódszertani Tanszék (ANYSZT) jelentős szerepet játszik az Angol-Amerikai Intézetben folyó nyelvtanárképzésben, valamint a nyelvpedagógiai kutatások terén bekapcsolódik az intézetben folyó tudományos munkába. Kutatásaink főleg a nyelvtanári önkép és tanárképzés összefüggéseire, a nyelvtanulás tereire, valamint nyelvtanulói profilok vizsgálatára irányulnak.

A tanszék oktatói az alap- és mesterképzésben egyaránt kínálnak kurzusokat az alkalmazott nyelvészet különböző területein, beleértve a második nyelvelsajátítást, a nyelvi tesztelést, valamint az információs technológia alkalmazását a nyelvtanulásban. Az angol nyelvtanítás módszertanához kapcsolódóan is számos kurzust oktatunk, valamint támogatjuk a tanítási gyakorlatukat végző hallgatók munkáját.

Az ANYSZT nyelvtudásszint-mérő vizsgákat tervez és szervez az AAI hallgatói számára: (1) a DEtect elnevezést viselő angol nyelvű diagnosztikus tesztet elsőéves diákok számára, illetve (2) az angol nyelvi alapvizsgát (the English Yardstick Exam), amely bizonyos kurzusok előfeltétele az alapképzésben (BA) és az osztatlan tanárképzésben.

Az ANYSZT szoros kapcsolatot ápol az egyetem gyakorlóiskoláinak vezető és/vagy mentortanáraival. Ez az együttműködés többek között tetten érhető a TÁMOP-4.1.2 RE-PE-T-HA projektjében, az MTA által finanszírozott "Új típusú angol és német középiskolai nyelvoktató program tudományelméleti és nyelvelméleti megalapozása" projektben és a 2018-ban zárult, Erasmus+ TALE elnevezésű projektben.

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 19. 11:23