Angol nyelvészet - Mesterképzés (M.A.)

Angol nyelvészet - Mesterképzés (M.A.)

A nyelvészeti mesterképzésünk különálló ágat alkot az Angol-Amerikai Intézetben futó anglisztika mesterképzésen belül. Várjuk a jó angol nyelvtudással rendelkező és a nyelv iránt érdeklődő hallgatókat. A hallgató a mesterképzésre való jelentkezéskor választhatja ki a kívánt nyelvészeti ágat. Amennyiben intézetünk irodalmi és kultúratudományi képzésében kívánja folytatni tanulmányait, kérjük, látogasson el ide.)

Képzésünk bevezető és haladó nyelvészeti kurzusok széles választékát kínálja, az elméleti területektől (például mondattan, szemantika) az alkalmazott területekig (például szociolingvisztika, másodiknyelv-elsajátítás). Az oktatás ugyan angol nyelven folyik, és szenvedélyesen érdeklődünk az angol nyelv iránt, de oktatóink és hallgatóink egyaránt szívesen vizsgálnak az angolon kívül más nyelveket különböző szempontból. Fő kutatási területeink a mondattan, (lexikális) szemantika, gyereknyelv, másodiknyelv-elsajátítás, kísérletes és számítógépes nyelvészet.

Hallgatóinkat biztatjuk arra, hogy keressenek olyan témákat, melyeket saját kutatásaik során feldolgozhatnak illetve arra, hogy kapcsolódjanak be tehetséggondozó programunkba és tanszékünk aktív tudományos és társasági életébe.

A mesterképzésünk utat nyit a tanulmányok folytatása felé az Angol nyelvészet doktori képzésben

 

Felvételi tájékoztató

Képzési szerkezet

  • Alapozó tárgyak
    Minden hallgatónak kötelező teljesíteni az alábbiakat. Az órák hetenként egyszer két vagy négy órán át tartanak.
Tantárgykód Tantárgy    Típus Kredit Időtartam (óra)
BTAN1001MA-K4 The English language előadás 4 2
BTAN1002MA-K4 Modern British society and language előadás 4 2
BTAN1003MA-K5 Terms and concepts in literary and linguistic studies előadás 5 4
BTAN1004MA Advanced academic writing szeminárium 5 2
BTAN1005MA-K4 Trends in linguistic, literary and cultural studies előadás 4 2
BTAN1006MA-K4 Historical aspects of English linguistics, culture and literature előadás 4 2
BTAN1007MA-K4 Advanced research methods szeminárium 4 4

 

  • Választható nyelvészeti tárgyak
    A mesterképzéses diplomához szükséges teljesíteni 12 választható nyelvészeti tárgyat. A kurzuskínálat évenként változhat a hallgatói érdeklődés és oktatói óraterhelés függvényében.
Tantárgykód Tantárgy         Kredit Időtartam (óra)
BTAN5000MA Syntax 5 2
BTAN4011MA Language acquisition 5 2
BTAN4007MA-K5 The social and discourse aspects of language 5 2
BTAN4004MA Information and communication technologies in language learning 5 2
BTAN4003MA Research issues in language testing and assessment 5 2
BTAN5012MA Empirical linguistics 5 2
BTAN5013MA Morphology 5 2
BTAN5006MA Computational linguistics 5 2
BTAN5005MA Pragmatics 5 2
BTAN5014MA Perspectives on the lexicon 5 2
BTAN4013MA Current issues in language studies 5 2
BTAN5004MA Semantics 5 2
BTAN5018MA The mental lexicon and L2 vocabulary acquisition 5 2
BTAN5017MA Language test construction and evaluation 5 2
BTAN5011MA Advanced topics in syntax 5 2
BTAN5015MA Advanced topics in semantics 5 2
BTAN5016MA Argument structure 5 2
BTAN5019MA Issues in biolinguistics, psycholinguistics and neurolinguistics 5 2
BTAN5020MA Advances in linguistic research 5 2

 

  • Egyéb választható tárgyak
    A mesterképzéses diploma megszerzéséhez teljesíteni kell még összesen 10 kredit értékben az egyetem bármelyik tanszéke által felkínált választható tárgyat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez a követelmény további választható nyelvészeti kurzusokkal is teljesíthető.

Az aktuális órarend itt megtalálható.

Anglisztika MA Államvizsga 

Az államvizsga két részből áll: egy írásbeli és egy szóbeli részből.
A szóbeli rész a szakdolgozat-védésből áll: a védés azt jelenti, hogy a hallgató a vizsgabizottság tagjai által a szakdolgozati témájával kapcsolatban feltett kérdésekre válaszol. A beszélgetés kiinduló pontja az a két kérdés, amelyet a hallgató előzetesen megkap a témavezetői bírálatban.

A záróvizsga írásbeli részére a hallgató összesen 8 témakörből készül fel. A vizsga során a hallgató 3 esszékérdést kap, amelyek elsősorban azt tesztelik, hogy a hallgatónak milyen mértékben sikerült elsajátítania a diszciplinára jellemző általános összefüggéseket. A három kérdésből – saját választása szerint – kettőt kell esszé formájában kidolgoznia. A témaköröket és a hozzájuk kapcsolódó szakirodalmakat lásd itt (a képzést 2022-ben vagy utána megkezdett hallgatóknak), ezen a linken pedig egy mintafeladatsor érhető el.

A Nyelvészet mesterképzésről további tájékoztatásért forduljon Balogh Erzsébethez.

A teljes méretű pdf-fájlért kattintson ide.

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 01. 10:31