Tehetséggondozás (ANYT)

Tehetséggondozás – Angol Nyelvészeti Tanszék

A hallgatói kutatás mentorálása munkánk szerves része a tanszékünkön. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóinknak lehetőséget biztosítsunk tudományos készségeik tökéletesítésére nemzetközi környezetben. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy nemzetközi környezetben is fejleszthessék tudásukat. Ezért gyakran hívunk elismert nemzetközi tudósokat mind egyszeri előadások, mind többnapos minikurzusok tartása céjlából.

Ezeken túl  a tanszék a további tehetségfejlesztő tevékenységekben, programokban vállal szerepet:

Országos Tudományos Diákkör (OTDK)

Kétévenként megrendezésre kerülő esemény, amelyen a hallgatók saját kutatásaikról számolnak be és nyerhetnek díjakat helyi fordulókon és az országos döntőben. ANYT résztvevők és elért helyezéseik:

Név Év Dolgozat címe Helyezés Témavezető
Sándor Lilla Kamilla 2023 Az -e kérdő partikuláról múlt idejű feltételes módú igealakot tartalmazó főmondatokban   Virovec Viktória
Karajos Rebeka 2023 PRO or pro - investigating the covert subjects of Hungarian -ván/-vén participial clauses   Dr. Szűcs Péter
Szávó Andrea 2021 Argument structural properties of manner-result verbs in Spanish 2 Dr. Kardos Éva
Sándor Kamilla Lilla 2021 Az -e kérdő partikula mondatbeli helye a magyar nyelvben 3 Dr. Rákosi György, Virovec Viktória
Karajos Rebeka 2021 Variation in the acceptability of overt subjects in Hungarian controlled clauses   Dr. Szűcs Péter
Ware Anna ✝ 2019 Zero in Hungarian 1 Dr. Kardos Éva
Szávó Andrea 2019 The L2 Acquisition of Telicity Marking in English by Native Speakers of Hungarian: A Cross-Sectional Study of L1 Transfer 2 Dr. Kardos Éva
Virovec Viktória 2019 “Kellesz”, mint a “kell” jövő ideje 2 Dr. Rákosi György
Fodor Szimonetta 2019 First Language Acquisition - On The Acquisition of Pronouns   Dr. Rákosi György
Virovec Viktória 2017 On the use of the definite article by pro-dropped possessors in Hungarian 3 Dr. Rákosi György
Jurth Réka 2013 A rezultatív szerkezetek és az igekötők eloszlása a magyar nyelvben 1 Dr. Rákosi György
Szűcs Péter 2011 Operátoremelés a magyarban   Dr. Laczkó Tibor
Lődár Erika 2011 Internally caused verbs in Hungarian 3 Dr. Rákosi György
Kovács Enikő 2011 On idioms and the anticausative alternation in English and Hungarian 1 Dr. Rákosi György
Rákosi György 1999 On the defininetess of Hungarian and English generics and proper nouns 1 Dr. Laczkó Tibor
Tóth Ágoston és Furkó Péter 1997 Teaching Intonation in Computerised Speech Laboratories 1 Dr. Nagy Tibor

 

(Leendő OTDK résztvevők figyelmébe: Ha egy OTDK dolgozat 1., 2. vagy 3. helyezést ér el vagy különdíjban részesül, automatikusan jeles (5) érdemjegyet kap ha diplomamunkaként adják be.)


Ösztöndíjak

 • Új Nemzeti Kiválóság Program
  Ez a magyar állami program olyan hallgatók számára nyújt ösztöndíjat, akik témavezető felügyelete mellett kívánnak kutatási tevékenységet folytatni.
  • Sólyom Csilla-Ibolya (2023) - Third language acquisition in the case of pronominal forms. Témavezető: Dr. Kardos Éva.
  • Szávó Andrea (2022) - A magyar rezultatív szerkezetek szintaxisának és szemantikájának vizsgálata új empirikus adatok alapján. Témavezető: Dr. Kardos Éva.
  • Virovec Viktória (2017) - The use of the definite article with covert pronominal possessors in Hungarian. Témavezető: Dr. Rákosi György.
 • Fulbright
  A "Fulbright Visiting Student Researcher" egy ösztödíjprogram, aminek keretében a hallgatók amerikai felsőoktatási intézményekben folytathatnak 5 hónapos tudományos kutatómunkát.
  • Szávó Andrea (2024 ősz): Visiting Student Researcher, University of Texas at Austin.

DETEP (Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program), Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A DETEP a Debreceni Egyetem egyik tehetséggondozó programja. A kutatás iránt érdeklődő hallgatóknak ajánljuk ezen programba a belépést, mely révén extra kreditpontokat szerezhetnek diplomájukhoz és ösztöndíjban részesülhetnek cikk és/vagy konferencia-előadás formájában megvalósuló kutatásaikhoz. Jelenleg a programban résztvevő hallgatók:

 • Sándor Lilla Kamilla (téma: kérdő partikulák a magyarban, témavezető: Dr. Rákosi György, Virovec Viktória)
 • Karajos Rebeka (téma: kontroll-szerkezetek a magyarban, témavezető Dr. Szűcs Péter)

Ezen hallgatók 2022-ben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban is részesültek.


Egyéb tehetséggondozási tevékenységek

DEL Language Group

Ez a szakmai olvasó és beszélgető csoportunk. Tekintse meg a csoport aktuális tevékenységeit ebben a Google dokumentumban.

DEL Language Fair

Ennek a műhelymunka sorozatnak a célja a nyelvi sokféleség ünneplése. A hallgatók különböző nyelveken végzett kutatásaikat mutatják be és részletes visszajelzést kapnak az ANYT oktatóitól.

International Speaking Skills Development program
Szintén tanszékünkhöz köthető egy nemzetközi beszédkészség-fejlesztő kurzus szervezése, melyet a bloomingtoni Indianai Egyetemmel (USA) kooperációban valósítottunk meg 2021-2023 között. A kurzuson a hallgatóink fejleszthették az interkulturális készségeiket, valamint magabiztosabb angol nyelvhasználókká válhattak, míg a bloomingtoni diákok a TESOL képzési programjuk részeként, gondos szakmai felügyelet mellett oktatási ismereteket sajátítottak el.

   LiPS at DEL (Linguistic Puzzles for Students „Nyelvészeti Fejtörők Hallgatóknak")

   Ezen esemény keretében a hallgatók nyereményekért versenghetnek és oktatóink által készített nyelvészeti fejtörőket oldhatnak meg.


   Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 23. 15:36