Kutatás

Kutatás az ANYT-n

Ez az oldal áttekinti tanszékünk érdeklődési körét és kutatási területeit, valamint néhány kiemelt publikáción keresztül bemutatja a tudományos eredményeinket.

Az ANYT kutatói (részletes információkért látogassa meg munkatársaink egyéni oldalait)

Név Kutatási területek Fő publikációk
Kardos Éva lexikális szemantika, szintaxis

Kardos, Éva & Farkas, Imola-Ágnes. 2022. The syntax of inner aspect in Hungarian. Journal of Linguistics 58(4). 807-845.

Kardos, Éva. 2021. Lexical semantics. In Aarts, Bas , April & McMahon & Hinrichs,  Lars (szerk.), The handbook of English linguistics (2nd ed.), 501-523. Hoboken, NJ, USA: Wiley-Blackwell.

Kardos, Éva. 2019. Situation aspectual properties of creation/consumption predicates. Acta Linguistica Academica 66(4): 491-525.

Kardos, Éva. 2016. Telicity marking in Hungarian. Glossa: a Journal of General Linguistics  1(1). 41. 1-37.

Szűcs Péter szintaxis, információs szerkezet

Szűcs, Péter. Megjelenés előtt. Predicative and argumental demonstratives as clausal proforms in Hungarian. In Janebová, Markéta et al. (eds.), Language use and linguistic structure: Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2023. Olomouc: Palacký University Olomouc.

Szűcs, Péter. 2018. Operator fronting in Hungarian. In Miriam Butt & Tracy H. King (szerk.), Proceedings of the LFG'18 Conference. Stanford, CA: CSLI Publications. 343-363.

Szűcs, Péter. 2017. English left-peripheral constructions from an LFG-perspective. Linguistica Brunensia 65(1). 67-80.

Rákosi György szintaxis, szemantika, nyelvelsajátítás, történeti nyelvészet

Rákosi, György. 2012. In defence of the non-causative analysis of anticausatives. In Everaert, Martin & Marelj, Marijana & Siloni, Tal, (szerk.), The Theta System: Argument structure at the Interface, 177-199 Oxford University Press.

Rákosi, György. 2008. The inherently reflexive and the inherently reciprocal predicate in Hungarian: Each to their own argument structure. In Ekkehard, König & Gast, Volker (szerk.), Reciprocals and reflexives: Theoretical and typological explorations, 411-450. New York/Berlin: De Gruyter Mouton.

Rákosi, György. 2006. Dative experiencer predicates in Hungarian. Utrecht, Hollandia: Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap.

Rákosi, György. 2003. Comitative arguments in Hungarian. In Willemijn, Heeren & Papangeli, Dimitra & Vlachou Evangelia (szerk.), Uil-OTS Yearbook 2003. Utrecht University.

Tóth Enikő szemantika, (kísérletes) pragmatika

Tóth, Enikő. To appear. Empirical perspectives on the use of Hungarian nominal demonstratives. Sheffield: Equinox.

Rákosi, György & Tóth, Enikő. 2016. The pronoun interpretation problem in child Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 63 (1). 63-96.

Tóth, Enikő & Csatár, Péter & Banga Arina. 2014. Exploring Hungarian and Dutch gestural demonstratives, In Veselovská, Ludmila & Janebová, Markéta (szerk.), Complex visibles out there,  607-625. Olomouc: Palacky University Press.

Tóth, Enikő. 2008. Mood choice in complement clauses: A semantic approach with special reference to Hungarian. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Tóth Ágoston lexikográfia, nyelvtechnológia, nagy nyelvi modellek

Tóth, Ágoston & Abdelzaher, Esra. 2023. Probing visualizations of neural word embeddings for lexicographic use. In Medved', Marek & Měchura, Michal & Tiberius, Carole & Kosem, Iztok & Kallas, Jelena &  Jakubíček, Milos & Krek, Simon (szerk.), Electronic lexicography in the 21st century (Proceedings of the eLex 2023 conference), 545-566. Brno: Lexical Computing.

Tóth Ágoston & P. Márkus, Katalin & Pődör, Dóra. 2022. Lexikográfia és szótárdidaktika az angoltanárképzésben – helyzetkép. In Eőry, Vilma & Tóth Ágoston (szerk.), A szótár az oktatásban: A lexikográfiától a szótárhasználatig, 27-60. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Tóth Ágoston. 2014. The company that words keep: Distributional semantics. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Cserép Attila lexikológia, idiomatikus nyelvhasználat

Cserép, Attila. 2017. Idiom variation and decomposability: Variation in the noun phrase. Yearbook of Phraseology 8. 95-144.

Cserép, Attila. 2012. Idiom analyzability: An intuition-based study. In Pamies, Antonio & Pazos Bretaña, José, Manuel & Luque-Nadal, Lucia (eds.), Phraseology and Discourse: Cross-linguistic and corpus-based approaches, 143-163. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Balogh Erzsébet szociolingvisztika

Balogh, Erzsébet. 2022. Középiskolás diákok angol nyelvi preferenciája. In Navracsics, Judit & Bátyi, Szilvia (szerk.), Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények I.: Nyelvoktatás, nyelvelsajátítás, nyelvhasználat, fonetika és fonológia. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Christina Hodeib pragmatika, interkulturális pragmatika, szociolingvisztika

Hodeib, Christina. 2023. Conceptualizations and evaluations of (im)politeness in Syrian Arabic. Journal of Politeness Research.
Hodeib, Christina. 2021. Variability in perceptions of (im)politeness in Syrian Arabic: The observers' perspective. Argumentum. 17 125-160.
Hodeib,Christina. 2020. On the discursive expression of politeness in Syrian Arabic: The case of apologies. Alkalmazott Nyelvtudomány 22(2). 1-34.

Szávó Andrea szintaxis, lexikális szemantika

Kardos, Éva & Szávó, Andrea. 2024. Event lexicalization in Hungarian. In den Dikken, Marcel & Kishimoto, Hideki (szerk.), Formal perspectives on secondary predication. Berlin: De Gruyter Mouton.

 


Kutatási projektek az ANYT-n

 • Jelenlegi projektek
  • Tanszékünkről Rákosi György, Szűcs Péter és Tóth Enikő  részt vesz a 2022 és 2026 között megvalósuló "A comprehensive account of Hungarian demonstratives: a multi-methodological approach" című NKFIH-projektben (NKFIH K22_143417). A kapcsolódó kutatásokról ezen az oldalon található bővebb információ.
    
 • Korábbi projektek
  • Kardos Éva  2022-2023-ban az NKFIH "Tudományos Mecenatúra" programjának (MEC_SZ_21 140880) vezető kutatója volt. E program keretében tanszékünk International Workshop on Maximalization Strategies in the Event Domain címmel nemzetközi konferenciát szervezett 2023. április 17-19 között. A projekt részvevői voltak még Szűcs Péter, Christina Hodeib, Szávó Andrea és Marcel den Dikken (Magyar Kutatási Hálózat, Budapest és Eötvös Loránd Tudományegyetem).
  • A Lexikai-Funkcionális Grammatikai Kutatócsoport korábbi oktatónk Laczkó Tibor vezetésével (OTKA-támogatással) 2008 és 2019 között működött azzal a célkitűzéssel, hogy létrehozzon egy lexikai-funkcionális grammatikai, az angol és a magyar nyelvre illeszthető, nyelvelméletileg megalapozott és implementálható formális keretet tanítás és kutatás céljából. A kutatócsopban Rákosi György, Szűcs Péter (nyelvészeti kutatás és nyelvtanírás), és Tóth Ágoston (számítógépes implementálás) vettek részt.
   A HunGram alprogram fő tevékenysége egy XLE-keretű, LFG-alapú számítógépes magyar nyelvtan kifejlesztésére összpontosult. Az így létrejövő HG-1 Treebank elérhető itt, és egy kisebb méretű treebank is létezik az INESS platformon.
  • 2015 és 2019 között valósult meg az "Új megközelítések a magyar névmások nyelvtanának leírásában" című OTKA-projekt Rákosi György vezetésével, aki elsősorban az anaforikus függőségi viszonyokat vizsgálta. A csoport tagjai voltak Tóth Enikő (mutató névmások vizsgálata) és Szűcs Péter (tagmondatokra utaló névmások vizsgálata). A kutatás keretében foglalkoztunk a magyar nyelv névmási szerkezeteinek számítógépes leírásával (és a névmási anaforák anyanyelvi elsajátításával.
    
 • Egyéb

Legutóbbi frissítés: 2024. 06. 26. 15:13