Észak-Amerikai Tanszék - Tájékoztató az amerisztikai MA-ról

Rövid leírás: Diszciplináris M.A.-szak a tágabb értelemben vett amerikanisztika (észak-amerikai tanulmányok) terén, specializálódási lehetőséggel etnikai/multikulturális vagy amerikai irodalom irányokban.


A képzés indítása: 2009. szeptember


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles amerikanisztika mesterszakos bölcsész


Szakirányok:

  • etnikai és multikulturális ismeretek
  • amerikai irodalom és irodalomtudomány

A képzési idő:

  • a félévek száma: 4
  • az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit
  • a tanórák száma: 4 x 300 = 1200(konzultációval együtt)

Felvételi:
A szóbeli felvételi elbeszélgetés témája az amerikanisztikához (észak-amerikai tanulmányokhoz) kötődő tudományos téma (pl. a nyelvtudomány, irodalomtudomány, kultúratudomány vagy történettudomány területéről), amelynek kiindulópontja a felvételiző egy korábbi írásbeli munkája.
Egy 2000-3000 szó hosszúságú, egybefüggő és koherens írásbeli munkát várunk (amely lehet egy korábbi házi dolgozat, vagy pedig egy nagyobb dolgozat része is, például szakdolgozat-fejezet), és kérjük, hogy a dolgozat feleljen meg a szokásos formai követelményeknek (jegyzetapparátus, a használt szakirodalom feltüntetése stb.). A felvételiző tudja összefoglalni saját munkája gondolatait, valamint legyen képes beszélni az általa használt szakirodalomról, és tudjon részt venni a témájáról folyó szakmai beszélgetésben.
Az írásbeli munka előre beküldendő e-mailen: ieas@arts.unideb.hu vagy postai úton: DE Angol-Amerikai Intézet, 4010 Debrecen Pf. 400., illetve személyesen is leadható a Debreceni Egyetem főépületének (Debrecen, Egyetem tér 1.) I. em. 114. irodájában. A munka 7 nappal a felvételi kitűzött időpontja előtt érkezzen meg.


További információk:

Szakdolgozat védés menete:

i) A témavezető két kérdést fogalmaz meg az írásos bírálatban, melyekre a hallgató a védésen a bizottság előtt válaszol.
ii) Másodolvasó/bíráló: a tanszékvezető az adott szakdolgozat témájához értő másodolvasót/bírálót kér fel, aki elolvassa a kész munkát és a védésen legalább két kérdést intéz a hallgatóhoz.

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 26. 16:04