Angol szakirány, Brit irodalom és kultúratudományi sáv (BA képzés)

A brit sávot választó hallgatók az Brit Kultúra Tanszék oktatóival kerülhetnek szorosabb munkakapcsolatba, és elmélyültebb ismereteket szerezhetnek a brit, ír, kanadai, ausztrál kultúra, irodalom, film és történelem, illetve a genderkutatás köréből.

A brit sáv természetesen előnyt jelent annak, aki a harmadév végén a diszciplináris mesterképzés anglisztika programjára (MA) kíván felvételizni, de fontos hangsúlyozni, hogy a sávok ebből a szempontból átjárhatóak: más szakirányról és sávról is szívesen várja a jelentkezőket az anglisztika mesterképzés. Mindez fordítva is igaz: a brit sávról is lehet sikeresen felvételizni a többi mesterképzésbe.

Fontos megemlíteni, hogy a brit sávos képzés a tanári mesterképzéshez is kiváló alapokat biztosít, legjobb hallgatóink pedig az Irodalomtudományi Doktori Iskola anglisztika alprogramjában Ph.D. szinten is folytathatják tanulmányaikat.

tanári pályára készülő hallgatóknak azt javasoljuk, hogy BA-tanulmányaik befejeztével vegyék fel valemelyik diszciplionáris mesterképzést (az anglisztikát vagy az amerikanisztikát), és utána levelező formában végezzék el a tanári mesterképzést. Így szakmai és módszertani szempontból is sokoldalú képzésben részesülhetnek.

A brit sáv szerkezete 2020/21/ 1. félévétől

A sávos képzés szerkezete világos és áttekinthető: a megszerzendő kreditek száma 30. A brit sávon mindent elkövetünk azért, hogy a hallgatók, akár egyéni érdeklődésüknek megfelelően, a kurzusok kiválasztásában a képzési rendszer által megengedett lehető legnagyobb szabadságot élvezzék.

A kötelezően választható kategóriába tartozó címek csak az általános tantárgyak nevét jelölik, amelyeken belül mindig többféle kurzus közül válogathatnak a brit sávos hallgatók.

Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév
BTAN32000BA-K3 Literary and cultural theory* 2 koll 3 BTAN10009BA 5
BTAN32001BA-K3 Introduction to Irish Studies* 2 koll 3 BTAN10009BA 5
BTAN32002BA-K3 British Society and Gender* 2 koll 3 BTAN10009BA 6
BTAN32003BA-K3 Periods in British Literature** 2 gyj 3 BTAN10009BA 5
BTAN32004BA-K3 New Literatures and Cultures in English** 2 gyj 3 BTAN10009BA 6
BTAN32005BA-K3 Genres in British Literature and Film** 2 gyj 3 BTAN10009BA 6
BTAN32006BA-K3 Topics in British and Irish Literature and Film** 2 gyj 3 BTAN10009BA 5
BTAN32007BA-K3 Topics in British and Irish Society and Gender** 2 gyj 3 BTAN10009BA 5
BTAN32008BA-K3 Topics in British and Irish History and Culture** 2 gyj 3 BTAN10009BA 6
BTAN32009BA Szakdolgozatíró konzultációs szeminárium* 0 minősített aí. 1 BTAN10009BA 6
BTAN32099BA-MZV Modulzáró vizsga (Brit irodalom és kultúra sáv)* -- koll 2 BTAN10009BA 6

* Kötelező tárgyak

** Kötelezően választható tárgyak

Természetesen azt szeretnénk, ha a brit sávos hallgatók minél több kurzusukat a sáv kínálatából választanák. Ennek érdekében igyekszünk minél szélesebb választékkal és minél érdekesebb kurzusokkal szolgálni. A hallgatók visszajelzéseit is figyelembe véve, az egyes tantárgyakba tartozó konkrét kurzusok évről évre változnak. A brit sáv iránt érdeklődő hallgatóknak javasoljuk, hogy ne elégedjenek meg ezekkel az általános kategóriákkal, és pillantsanak bele tanszékünk kínálatába: nézzék meg a brit tanszék teljes kínálatát bemutató lapotaz idei félév brit sávos kurzusait, illetve az oktatóink honlapjáról nyíló "Tanított kurzusok" lapot, és akár ez alapján is tegyenek javaslatokat arra, milyen kurzusokat vennének fel szívesen a brit sávon. 

A hallgató szabadon választhat abban a kérdésben, hogy a szakirányonként megajánlott 9 tantárgyból (27 kreditből) felveszi-e az összeset, vagy pedig a kurzusok egy részét más szakirányokból tölti fel. Ez utóbbi esetben legalább 6-ot (18 kredit értékben) kötelező felvenni a választott szakirányból, a maradék 3 kurzus (9 kredit értékben) pedig lehet az Angol-Amerikai Intézet tanszékei által meghirdetett szakirányos vagy sávos tantárgyak közül bármelyik. Mondanunk sem kell, hogy mi is szeretettel várjuk a többi sávról és szakirányról érkező érdeklődő hallgatókat.

Információ az angol szakirány brit kultúratudományi sávjának záró vizsgájáról és az anglisztika alapképzés záróvizsgájáról

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 18. 12:06