Amerikanisztika szakirány (BA képzés)

Az amerikanisztika szakirány a Debreceni Egyetem akkreditált anglisztika szakos BA képzésén választható szakirány. A 27 kredit teljesítésével elvégezhető sávokkal ellentétben, az 50 kredites szakirány elvégzését külön betétlap (diploma-melléklet) igazolja a diplomában.

A BA képzés összesen 180 kredit, ebből 120 szakmai kredit, 50 minor vagy specializáció, 10 kredit szabadon választható. Az amerikanisztika szakirány a BA program 120 kreditből álló szakmai komponensének része, összesen 50 kredit értékben.

 Az 50 szakirányos kreditet a hallgatók a 3-6. félévben teljesíthetik (ezek közül a 3-4. félévben jelzett kurzusokat minden anglisztika szakos hallgató elvégzi).

A szakirányos képzést 2 kredit értékű modulzáró vizsga zárja. A vizsga írásbeli részeként egy 5-12 oldalas, előre beküldött, a hallgató által alapképzési tanulmányai során angol nyelven elkészített és benyújtott (esetleg utólag angolra fordított), a jelentkező véleménye szerint képességeit és/vagy valamely érdeklődési területét jól bemutató, általa legsikerültebbnek tartott munkája szolgál (pl. esszé, házidolgozat, önálló munkaként is megálló szakdolgozat-fejezet vagy TDK-dolgozat fejezete). A dolgozat ne az oktató/témavezető által javításokkal/értékeléssel ellátott, hanem tiszta példány legyen.

A vizsga szóbeli része a jelentkező általános szakmai intelligenciájának, az amerikanisztika területén való tájékozottságának, amerikanisztikai motivációinak felmérését célzó, 15 perces beszélgetés. Ennek kiindulási pontja a jelentkező által benyújtott dolgozat. A  beszélgetés angol nyelven történik.

A BA képzés folytatásaként az Észak-amerikai Tanszék önálló, amerikanisztika diszciplináris (szakmai, nem tanári) MA képzést hirdet meg 120 kredit értékben. Erre a kétlépcsős képzési rendszerre épül a DE BETK Irodalomtudományi Doktori Iskola Észak-amerikai Irodalomtudományi (PhD) Alprogramja.

Azoknak, akik tanári pályára készülnek, azt javasoljuk, hogy előbb végezzék el valamelyik (anglisztika vagy amerikanisztika) diszciplináris MA programot, majd levelező (2 féléves) formában a tanári MA programot. 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03