Gendertudományi Központ - E félévi kurzusok

A Központ oktatói által a 2019/20-as tanév őszi félévében tartott, tematikusan releváns kurzusok

AN32002BA01, AN3204OMA Bevezetés a genderkutatásba (alapképzés - BA harmadév: brit kultúratudományi sáv; osztatlan tanárképzés) – kötelező/választható előadás

Szerda 14.00-15.40; XIV. terem

A kurzus betekintést enged a genderkutatásba mint interdiszciplináris tudományágba, és a történelemtől a pszichoanalízisig, a természettudománytól az oktatásmódszertanon át a kultúrakritikáig fog terjedni a a vizsgálandó tárgyak és eszközök köre.

Tananyagok

Feltöltött szövegek

A többi szöveg a Gender Studies Reading Packet c. szöveggyűjteményben található, melyet a hallgatók az előadáson fognak megkapni, de a könyvtárba kell majd visszavinniük. Ugyanezt a szöveggyűjteményt pdf-file-ként az intézeti könyvtár 101-es termében szintén át lehet venni.

AN 2110MA03 Gendertudomány: A női művészregény (anglisztika mesterképzés: brit kultúratudományi sáv - 1. és 2. év) - kötelezően választható szeminárium

Szerda 16.00-17.40; 111. terem

  • A kurzus azt a kérdést teszi fel, hogy milyen specifikumai vannak a női művészregénynek mint a regény egyik altípusának; kortárs írónők szövegeit vizsgáljuk: a kínálat Új-Zélandtól a Karib-tengerig és a századelő modernista íróitól a kortárs szerzőkig terjed.

BTAN2104MA07 A nők és az őrültség az irodalomban és a filmekben (MA: anglisztika, brit irodalom- és kultúratudományi ág)

Csütörtök 14.00-15.40; 119 (Országh-terem)

Ez az interdiszciplináris kurzus - olyan területek között mozogva, mint filozófia, szubjektumelméletek, pszichoanalízis, szociológia, irodalom-, film- és gendertudomány - azt térképezi fel, hogy miképp alakult ki az őrültség fogalma a modernségben, miképpen követhető nyomon ez a folyamat a kulturális reprezentációs rendszerekben, és hogy mindez miképpen függ össze ezen beszédmódok nemi kódoltságával.

AN33000BA AN3306OMA Az amerikai novella a 20. században

Péntek 10 - 11.40, 54.terem

 

Ureczky Eszter
AN32006BA10, AN5401OMA Orvosok és betegség az irodalomban és filmen

Kedd 18.00-19.40 (55.)

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03