Balogh Máté Gergely - Önéletrajz

Önéletrajz

 

Személyes adatok:

 

Név: Balogh Máté Gergely

Születési hely: Debrecen

Születési idő: 1983. február 18.

E-mail: baloghmategergely@gmail.com

 

Tanulmányok:

 

2013

Fulbright vendégkutató, California State University, Fullerton

 

2009-

Debreceni Egyetem, Irodalomtudományok Doktori Iskola, Angol és Észak-Amerikai Ph.D.

 

2003-2009

Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok szak

 

2007-2008

Central European University, Master of Arts in Central European History

 

2001-2008

Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet, angol nyelv és irodalom szakos tanár

 

1997-2001

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma

 

 

Nyelvtudás:

 

Magyar: anyanyelvi szint

Angol: angol szakos egyetemi diploma

Spanyol: középfokú szóbeli nyelvvizsga

Német: négy gimnáziumi félév

Olasz: kezdő

 

 

Szakmai tapasztalatok:

2020-

Oktató a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetében

 

2014-

Tanársegéd a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetében

 

2013-2014

Angol tanár a Business West és a Galambos-Lindenfeld nyelviskolákban

 

2010-2014

Oktató a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetében, a

 

 

Kutatási területek:

 

Magyar-amerikai kapcsolatok, huszadik századi amerikai külpolitika és történelem, amerikai politika

 

 

Publikációk:

 

Önálló publikációk:

 

“Killing the Canard: Saint Stephen's Crown, Nixon, Budapest, and the Hungarian Lobby” [Megölni a kanárit – A Szent Korona, Nixon, Budapest, és a Magyar lobbi] Hungarian Journal of English and American Studies, Vol. 24, 2018.

 

The Road to the Hungarian-American Claims Settlement – Hungarian-American Relations after 1956 and the Claims Settlement of 1973 between Hungary and the United States of America. [Út a magyar-amerikai vagyonjogi megállapodáshoz – Magyar-amerikai kapcsolatok 1956 és az 1973-as, Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti vagyonjogi megállapodás között.] (Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co., 2009).

 

Könyvismertetések:

 

“Interpretations of Reagan's Legacy” [Könyvismertetés: Jeffrey L. Chidester and Paul Kengor, eds., Reagan's Legacy in a World Transformed,] Hungarian Journal of English and American Studies, Vol. 23, 2017

 

“Perforating the Perspective of Superpowers: Détente and Minor Powers”

[Könyvismertetés: Poul Villaume and Odd Arne Westad, eds. Perforating the Iron Curtain: European Détente, Transatlantic Relations, and the Cold War, 1965-1985] Hungarian Journal of English and American Studies, Vol. 21, 2015.

 

“The Kossuth Emigration and the Civil War.” [Könyvismertetés: István Kornél Vida, Hungarian Émigrés in the American Civil War: A History and Biographical Dictionary and Világostól Appomatoxig: Magyarok az amerikai polgárháborúban.] Eger Journal of American Studies, Vol. XIII, 2012.

 

“The Disintegration of the Eastern Bloc.” [Könyvismertetés: Victor Sebestyén, Revolution 1989: The Fall of the Soviet Empire, Forradalom 1989: A szovjet birodalom bukása.] Hungarian Journal of English and American Studies, Vol. 17, 2011.

 

“1956 in the American Mind.” [Könyvismertetés: Tibor Glant, Remember Hungary 1956: Essays on the Hungarian Revolution and War of Independence in American Memory; Tibor Glant,Emlékezzünk Magyarországra – 1956: Tanulmányok a magyar forradalom és szabadságharc amerikai emlékezetéről.] Eger Journal of American Studies, Vol. XII, 2010.

 

 

 

Konferencia előadások és workshopok:

 

2020. szeptember: Magyarország nemzetközi kapcsolatai a hidegháború éveiben, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága konferenciája, Budapest, az előadás címe: Az Egyesült Államok politikai rendszerének ábrázolása a magyar állambiztonság felkészítő könyveiben”

2019. május: A Magyarországi Amerikanisztikai Társaság (HAAS) konferenciája, Debreceni Egyetem, az előadás címe: “Changes in American Society in the 1960s Through the Eyes of the Hungarian State Security” [Változások az amerikai társadalomban az 1960-as években a magyar állambiztonság szemén keresztül]

2019. február: A Magyar Angliszikai Tudományos Társaság (HUSSE) konferenciája, Pannon Egyetem Veszprém, az előadás címe: ““The Ambitions of American Imperialism for World Domination.” The Hungarian State Security’s Interpretations of American Foreign Policy” [Az amerikai imperializmus világuralmi törekvései” – A magyar állambiztonság értelmezései az amerikai külpolitikáról]

2018. szeptember: Magyarország külkapcsolatai, lehetőségei, diplomatái 1945 után, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az ELTE konferenciája, Budapest, az előadás címe: “Miért a gazdaság? – Az amerikai gazdaság bemutatása a magyar állambiztonság felkészítő könyveiben”

2018. május, A Magyarországi Amerikanisztikai Társaság (HAAS) 12. kétévi konferenciája, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, az előadás címe: “The Hungarian State Security's Perception of the American Political System” [A magyar állambiztonság képe az amerikai politikai rendszerről]

2017. január: A Magyar Angliszikai Tudományos Társaság (HUSSE) konferenciája, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, az előadás címe: “The American Economy and Hungarian State Security” [Az amerikai gazdaság és a magyar állambiztonság]

2016. május: A Magyarországi Amerikanisztikai Társaság (HAAS) 11. kétévi konferenciája, Pécsi Tudományegyetem, az előadás címe: “The Rotting Imperialist System Influences the Moral Views of the Americans” – Americans Through the Eyes of the Hungarian State Security” [„A rothadó imperializmus befolyásolja az amerikaiak morális nézeteit” – Amerikaiak a magyar állambiztonság szemén keresztül]

2015. január: A Magyar Angliszikai Tudományos Társaság (HUSSE) konferenciája, Debreceni Egyetem, az előadás címe: “The Republican Struggle for the White Ethnic Vote – The Political Career of László Pásztor” [Republikánus küzdelem a fehér kisebbségi szavazókért – Pásztor László politikai pályája]

2014. május: A Magyarországi Amerikanisztikai Társaság (HAAS) 10. kétévi konferenciája, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az előadás címe: Ethnic Interest Groups and Foreign Policy during the Nixon Presidency – Hungarian-American Campaign against the Return of the Holy Crown of Saint Stephen” [Etnikai érdekcsoportok és külpolitika a Nixon elnökség alatt – Magyar-amerikai kampány a Szent Korona hazahozatala ellen]

2014. április: Annual Conference of the Organization of American Historians [Az Amerikai Történészek Szervezetének Éves Konferenciája], Atlanta, GA, az előadás címe: “From ‘the Bastion of Imperialism’ to ‘the Greatest Capitalist Economy’: How Détente Changed the Hungarian State Security’s Perception of the United States” [Az “imperializmus bástyája”-tól a “legnagyobb kapitalista gazdaság”-ig: Hogyan változtatta meg az enyhülés a magyar állambiztonság Egyesült Államokról alkotott képét]

2013. október: “Expanziós törekvések a nagyhatalmi politikában” Diákkonferencia, Pécsi Tudományegyetem, az előadás címe: “Magyar titkosszolgálatok és az enyhülés”

2013. augusztus: Common Sense Society Summer Leadership Academy [Common Sense Society Nyári Vezetési Akadémia], Bercel, Magyarország

2013. július: Religion and Realism in Political Thought [Vallás és realizmus a politikai gondolkodásban] Nyári egyetem a Közép-Európai Egyetemen [Central European University]

2013. június: Acton Egyetem, Grand Rapids, MI

2013. június: kutatói tanulmányút a Gerald Ford Elnöki Könyvtárba, Ann Arbor, MI

2013. május: Richard Nixon Elnöki Könyvtár kutatói diákkonferencia, Yorba Linda, CA, az előadás címe: “Ethnic Interest Groups and Foreign Policy During the Nixon Presidency – Hungarian-American Campaign Against the Return of the Holy Crown of Saint Stephen.” [Etikai érdekcsoportok és külpolitika Nixon elnöksége alatt: Magyar-amerikai kampány Szent István Szent Koronájának visszaadása ellen.]

2013. április: California American Studies Association [Kaliforniai Amerikanisztikai Társulat] éves konferenciája, San Diego, CA, előadás címe: “America Through Hungarian Eyes – Hungarian Images of the United States up to and During the Late Cold War.” [Amerika Magyar szemeken keresztül: Az Egyesült Államokról alkotott magyar kép a késői hidegháborúig.]

2012. november: Az identitás alakzatai - konferencia a Debreceni Egyetemen, az előadás címe: “Lojálisok, semlegesek, fasiszták: A Kádár-rendszer viszonya az amerikai magyarokhoz

2012. június: East Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations International Conference [Kelet-közép Európa számüzetésben: A transzatlanti migráció mintái, nemzetközi konferencia] Gdański Egyetem, Lengyelország, előadás címe: The Effects of the Normalization of US-Hungarian Relations on Migration [A magyar-amerikai normalizáció hatása a migrációra]

2012. május: A Magyarországi Amerikanisztikai Társaság (HAAS) 9. kétévi konferenciája, Eszterházy Főiskola, Eger, az előadás címe: From ‘American Fascist Geopolitics’ to ‘The Leading Capitalist Economy:’ Détente and the Hungarian State Security.” [A “fasiszta amerikai geopolitikától” a “vezető kapitalista gazdaságig:” Az enyhülés és a magyar állambiztonság]

2011. január: A Magyar Angliszikai Tudományos Társaság (HUSSE) 10. konferenciája, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, az előadás címe: “The Legitimist in the Chancery – Cardinal Mindszenty and the United States” [Legitimista a kancellárián – Mindszenty bíboros és az Egyesült Államok]

2010. november: A Magyarországi Amerikanisztikai Társaság (HAAS) 8. kétévi konferenciája, Debreceni Egyetem, az előadás címe: “America and Hungarian-Americans in the Literary Works of Áron Tamási.” [Amerika és az amerikai magyarok Tamási Áron irodalmi műveiben]

2010. július: A Hidegháború-történeti Kutatóközpont  első éves nemzetközi diákkonferenciája a Budapesti Corvinus Egyetemen, az előadás címe: The Road to the Hungarian-American Claims Settlement of 1973.” [Út az 1973-as magyar-amerikai vagyonjogi egyezményhez]

2009. szeptember: Towards a Free and Virtuous Society [Út a szabad és erényes társadalom felé]

Az Acton Intézet és az Europa Institut által szervezett konferencia, Sonntagberg, Ausztria

2006. szeptember: 1956 és Magyarország: A szemtanúk emlékei – A szabadságot és a demokráciát keresve, diák rapporteur

 

 

Szakmai szervezetek

 

2010-

Hungarian Association for American Studies (Magyarországi Amerikanisztikai Társaság), tag, 2017- pénztáros

 

2010-

Hungarian Society for the Study of English (Magyar Angliszikai Tudományos Társaság), tag

 

 

Amerikanisztika BA szakdolgozatok, Debreceni Egyetem

 

Popovics Nikoletta, “Ukrainian and Hungarian Immigration to the United States of American 1890 to 1910.” 2020-2021

Répási Krisztina, “Different Methods for Addressing Racial Inequality in the Same Period: The Juxtaposition of Martin Luther King and Malcolm X.” 2019-2020

Tímár Diána, “Flaws in the System: The United States and the Financial Crisis of 2008.” 2018-2019.

Fehér Kamilla, “Cultural Differences Between the United States and the Muslim World.” 2017-2018.

Szabó Lilla, “Negro Leagues and the Emancipation of African-Americans in Baseball.” 2017-2018

Máté Katalin, “Generation Y and Z in the Social Media,” 2017-2018.

Lente Bálint, "Hungarian-American Relations and Immigration Crisis Management Before, During, and After the 1956 Hungarian Revolution." 2016-2017.

Pereni Ilona Nóra, "The Flapper's Impact on the Appearance of American Women." 2016-2017

Vanessa Steinbacher, “Roanoke Colony: The Failure of the First British Colony in America.” 2016-2017

Szeberényi Ádám Szabolcs: “The Media and the Vietnam War.” 2015-2016

FodoEszter r, “Vietnam War 1954-1975: The Truth Behind the Guise.” 2015-2016

Zajácz Tamás, “US Army Rangers – Always Leading the Way.” 2014-2015

Kiss Virág, “Profession: Millionaire – Hungarian Stereotypes about Hungarian-Americans in Three Films.” 2011-2012

Ádám Alma, “How Does a Black Politician Become Successful? A Comparison of the Campaigns of Barack Obama and Earlier African-American politicians.” 2011-2012

 

 

Oktatott kurzusok:

 

Debreceni Egyetem

 

Advanced Writing and Composition

American Civilization

American Culture and Institutions

Debating America

History of the United States of America

Introduction to American Civilization 1 and 2

Introduction to Hungarian Culture

Listening and Speaking in Business English

New Trends in Business English

Skills Development

Szakmai gyakorlat fordítóknak

US Foreign Policy

US-Hungarian Relations

Writing and Composition

 

Károli Gáspár Egyetem

 

19. és 20. századi magyar történelem

Angolszász és posztkoloniális történelem és országismeret 3: Témák az amerikai történelemből

Az angol nyelvű népek története 3: az USA története

Észak-amerikai magyar kapcsolatok

Posztkoloniális film és társadalom 3: Az amerikai társadalom filmen

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03