Interpreters' exam centre

Tolmácsvizsgát megfelelő számú jelentkező esetén az alábbi nyelvekből hirdetünk:

 • angol
 • francia
 • olasz
 • holland

Angol tolmácsvizsga

Az írásbeli vizsga időpontja: 

 • 2020. szeptember 19. 10.00 óra

A szóbeli vizsga időpontja: 

 • 2020. szeptember 19. 14.00-tól

Helyszín: 

 • Debreceni Nyári Egyetem, Egyetem tér 2.

Jelentkezési határidő:

 • 2020. szeptember 14.

Olasz tolmácsvizsga

Az írásbeli vizsga időpontja: 

 • 2020. szeptember 26. 10.00 óra

A szóbeli vizsga időpontja: 

 • 2020. szeptember 26. 14.00-tól

Helyszín:

 • Debreceni Nyári Egyetem, Egyetem tér 2.

Jelentkezési határidő: 

 • 2020. szeptember 21.

TÁJÉKOZTATÓ 2009. október 1-vel az eddig használatos tolmács igazolvány megszűnt. A tolmácsoláshoz azonban továbbra is szükséges a sikeres vizsgáról kiállított bizonyítvány. Általános fordító képzettség/képesítés a magyar jogrendszerben nem létezik. Az írásbeli vizsga sikeres letétele sem jogosít senkit a SZAKfordító igazolvány megszerzésére. Ez másoddiplomás képzéssel szerezhető meg.

További információ:

 • Szaffkó Péter: 
 • A Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézete csak vizsgát szervez. Felkészítő tanfolyamról információ a következő címen érhető el: http://www.talentum-tolmacs.hu/  

A jelentkezés módja: A vizsgára való jelentkezéshez ki kell tölteni 1 db jelentkezési lapot, amelyhez mellékelni kell 1 db saját névre megcímzett, felbélyegzett A5-ös nagy borítékot (vagy küldjenek postakész borítékot ajánlott küldeményhez) és a befizetett csekk feladóvevényét vagy igazolást banki átutalásról. Csekket az Angol-Amerikai Intézet irodájában lehet igényelni személyesen, vagy postán. A jelentkezési lapot eredeti aláírással ellátva kérjük beküldeni! Kérjük a borítékon tüntessék fel az ügyintéző, Mezőné Fenyvesi Margarita nevét.  

Átutalással is lehet fizetni a vizsgadíjat. Címzett: Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet Számlaszám: 10034002-00282871-00000000 A közlemény rovatban fel kell tüntetni a vizsgázó nevét,az Intézet munkaszámát 1MW2BBA0TOVI 247 és azt, hogy tolmácsvizsga. A jelentkezési laphoz mellékelni kell az átutalásról egy másolatot. A vizsgadíj 33. 000 forint (az ár tartalmazza a 27%-os ÁFÁ-t). Csak írásbeli, vagy csak szóbeli vizsga esetén 16.500 forint (az ár tartalmazza a 27%-os ÁFÁ-t). A jelentkezők az alábbi e-mail címen érdeklődhetnek és kérvényezhetnek csekket:

A vizsga részei Az általános tolmácsvizsga írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga részei:

 • a) magyar nyelvű szöveg fordítása idegen nyelvre szótárral
 • b) idegen nyelvű szöveg fordítása magyar nyelvre szótárral
 • c) idegen nyelvű szöveg fordítása magyar nyelvre szótár nélkül

Mindhárom szöveg terjedelme kb. 1-1 gépelt oldal A vizsga időtartama 3 óra. A szóbeli vizsga részei:

 • beszélgetés a választott idegen nyelven aktuális közéleti és kulturális témákról
 • kb. 1 gépelt oldalnyi idegen nyelvű szöveg (követő)tolmácsolása magyar nyelvre
 • kb. 1 gépelt oldalnyi magyar nyelvű szöveg (követő)tolmácsolása idegen nyelvre
 • párbeszéd tolmácsolása
 • írott idegen nyelvű szöveg szóbeli fordítása felkészülés nélkül („blattolás”)

A vizsga időtartama kb. 30 perc. A pontos beosztásról és a szóbeli vizsga helyszínéről az írásbeli vizsga megkezdése előtt tájékoztatjuk a jelentkezőket.

Egyéb tudnivalók:

 • A vizsga egy alkalommal halasztható hivatalos igazolás bemutatása mellett. A vizsgán való indokolatlan meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat visszafizetni nem tudjuk.
 • A vizsga letétele után a vizsgázó hivatalos bizonyítványt kap, amely tartalmazza az írásbeli és szóbeli vizsga részeredményeit is. A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó mindkét részből legalább 65%-os eredményt ér el.
 • A bizonyítványt a szóbeli vizsga után 30 napon belül postán küldjük el a vizsgázónak (felbélyegzett válaszborítékban, amely 100g-os ajánlott levélként megy)

 

Debrecen, 2020. szeptember 3.

Dr. Szaffkó Péter egyetemi docens

Tolmácsvizsga-központ vezetője

Updated: 2021.01.19.


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.