ERASMUS - Gyakran ismételt kérdések

Kik pályázhatnak?

 • A Debreceni Egyetem beiratkozott hallgatói, akik legalább két lezárt félévvel (abszolvált szemeszterrel) rendelkeznek.

Hogyan kell pályázni?

 • Online jelentkezési lapot kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumokkal együtt, amelyeket elektronikus formában kell beadni. A motivációs levelet angol nyelven kell elkészíteni.

Hány hónapon át tanulhatok külföldön?

 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap lehet a mobilitási időtartam. Osztatlan képzősök esetében ez 24 hónap is lehet.

A külföldön töltött időszak során is megkapom az itthoni ösztöndíjamat?

 • Igen, de az esetleges fizetési kötelezettségeknek is az anyaintézményben kell eleget tenni.

Mekkora ösztöndíjat fogok kapni havi szinten?

 • Az ösztöndíj mértéke attól függ, hogy magas, közepes vagy alacsony költségű országról van-e szó. A Nagy-Britanniába és Finnországba utazók 520 Eurót kapnak. A Spanyolországban vagy Németországban tanulók 470 Euróra jogosultak. Lengyelországban 420 Euró jár havonta.

Egyeztetnem kell-e az itthoni oktatóimmal a Tanulmányi Szerződésem összeállítása során a kurzusok megfeleltethetőségével kapcsolatban?

 • Igen, a hallgatóknak kérniük kell oktatóik hozzájárulását az ekvivalensként való elfogadáshoz. Mivel néhány esetben előre csak nagyon rövid, vázlatos tantárgyleírások érhetők el, így az oktatói hozzájárulás feltételes is lehet, ebben az esetben a félév során tudja a hallgató igazolni további anyagok küldésével, hogy az átfedés az elvárt mértékű.

Hány kreditet kell összegyűjtenem a fogadóintézményben egy szemeszter alatt?

 • Legalább 15 ECTS kreditet kell teljesíteni.

Hogyan tudom a kinn teljesített kurzusaimat és kreditjeimet beszámíttatni?

 • A választott kinti kurzusok és az itthoni tanrend átfedésének mértéke szerint az alábbiak egyike alkalmazható:
   
  • 1. A külföldön teljesített kurzussal egy az egyben ki lehet váltani az itthoni kurzust, amennyiben azok nagyrészt fedik egymást tartalmukat tekintve. Ezt az adott kurzust itthon oktató kollégák véleménye alapján a kar és az intézet engedélyezi (részletekért keresse Fenyvesi Margarita oktatásszervezőt). Csak gyakorlati jeggyel záródó kurzusokat lehet kiváltani ilyen módon, a kollokviumra záródó tárgyakat itthon kell teljesíteni. Amennyiben a kinti kurzus magas kreditszámú és több munkával is teljesíthető, mint az itthoni, akár két itthoni kurzust is ki lehet vele váltani, azonban a következőkre tekintettel kell lenni: a) az itthoni és a kinti kurzusok átfedését mindegyik hazai kurzusra teljesíteni kell (tartalmi átfedés, ill. a terhelés munkaidőben is mindkét kurzust le kell, hogy fedje), b) mindegyik kurzusra a kint szerzett, transcripten hozott jegyet kapja a hallgató, ezért egy szerényebb kinti jegy az itthoni tanulmányi átlagot erősebben befolyásolja.
    
  • 2. Amennyiben olyan kurzust teljesít külföldön, amelyik itthoninak nem megfeleltethető, akkor szabadon választott tanegységként, egyéb kurzusként lesz beírva a Neptun rendszerbe, szakos kreditként nem elszámolható.

Hogyan tudok a külföldi részképzés ideje alatt itthoni kurzust teljesíteni?

 • A kinti részképzés időtartama alatt - kari egyéni tanrend segítségével - itthoni szemináriumokat teljesíthetünk anélkül, hogy annak kinti megfelelője lenne, amennyiben azt az itthoni oktató engedélyezni tudja, azaz rendelkezésre állnak olyan anyagok, amelyek órai megjelenés nélkül is biztosítják a tananyag átadását, valamit megszervezhető az itthonival ekvivalens számonkérés. Ez nem minden esetben lehetséges (nyelvszakok estében különösen). Az adott oktató előzetes hozzájárulása szükséges, amit az adott félév elején, a tantárgyfelvételi időszak lezárulta előtt szerezzenek be. Fontos információ, hogy az egyéni tanrend engedélyezése nem garantálja azt, hogy az adott félév órái óralátogatás nélkül teljesíthetők, hanem felhatalmazást ad a hallgatónak arra, hogy az oktatóval egyeztessen arról, hogy az adott félévben meghirdetett tárgyak óralátogatás nélkül teljesíthetők-e (érvényes egyéni tanrend nélkül az oktató ezt nem mérlegelheti).
 • Vizsgák is teljesíthetők. Egyéni vizsgarend birtokában ehhez akár külön vizsgaidőpont is kérhető, de csak akkor, ha arra igazolt módon szükség van a tárgy teljesítéséhez (pl. a kinti vizsgaidőpontok átküldésével).
 • Az egyéni tanrendet és egyéni vizsgarendet azonos űrlapon, egy lépésben igényelhetik a Tanulmányi Osztályon, még mielőtt a külföldi részképzést megkezdik, a TO saját szabályozása szerint. Az engedély adott időszakra (általában 1 félévre) szól, szükség esetén újra igényelni lehet.
   
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03