Gervain Judit előadása (DAB Nyelvészeti Esték online)

Gervain Judit (Uni­ver­sité Paris Descartes)

https://sites.google.com/site/juditgervain/

Korai nyelvelsajátítás: nehéz nyelv-e a magyar?
A nyelvelsajátítás nemzetközi irodalma leginkább az angollal, illetve más, hasonló szerkezetű indoeurópai nyelvekkel foglalkozik. Így az olyan kérdések, mint a komplex, agglutináló morfológia elsajátítása, amely a vizsgált nyelvekre nem jellemző, viszonylag kevés figyelmet kaptak. Előadásomban olyan empirikus munkákat foglalok össze, amelyekben a magyar alaktan elsajátításának egyes jelenségeit vizsgáltuk gyermeknyelvi korpuszokon, illetve magyar anyanyelvű csecsemőknél kísérleti úton. Beszélni fogok a morfológiailag összetett alakok dekompozíciójáról, illetve a magánhangzó-harmónia elsajátításáról.

Az online előadás linkje: https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m677cb030653fd27f58dc915c3b0…

 
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03