Kísérletes pragmatika Magyarországon

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata, a Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara 2021. szeptember 10-én (pénteken) a Debreceni Egyetemen rendezi meg soron következő kerekasztal-konferenciáját:
Kísérletes pragmatika Magyarországon


A konferencia szervezői: Csatár Péter ( csatarpeter@unideb.hu) és Tóth Enikő ( toth.eniko@arts.unideb.hu), Debreceni Egyetem, BTK
A konferencia jelenléti helyszíne: Debreceni Egyetem Főépülete, I. emelet, 133/2-es terem (Debrecen, Debreceni Egyetem, Egyetem tér 1.)
A konferencia online helyszíne: WEBEX https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m55d1f0ebf9c70c58e1dc6802da7…
__________________


A konferencia programja (jelenléti és online formában, streaming)

11:00 – 11:05 Megnyitó
11:05 – 11:20 Alberti Gábor – Szeteli Anna (PTE): Kvantor, ami topik?
11:20 – 11.35 Pintér Lilla – Surányi Balázs (PPKE, NYTK): A kontextus szerepe a fókusz azonosításában és kimerítő értelmezésében óvodáskorú gyermekeknél
11:35 – 11:50 Gyuris Beáta (NYTK, ELTE) - Mády Katalin (NYTK) - Molnár Cecília: Kísérletek kérdő mondatokkal: munkamegosztás és dialektális különbségek
11:50 – 12:05 Vita
12:05 – 12:15 Szünet
12:15 – 12:30 Schnell Zsuzsanna – Varga Eszter – Járai Róbert (PTE): A kontextuális tudatosság fogalma a pragmatikai jelentéskonstrukcióban – Kísérleti pragmatikai vizsgálódások (online előadás)
12:30 – 12:45 Ivaskó Lívia – Papp Melinda (SZTE): Történetmondási szituációban megjelenő osztenzív ingerekre vonatkozó pragmatikai kísérletek
12:45 – 12:55 Vita
12:55 – 13:10 Németh T. Enikő: A Pragmatika Centrum hírei

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03