Petykó Márton előadása - DAB Nyelvészeti Esték online

2021. március 18.  18:00

Az online eseményhez ezzel a linkkel lehet csatlakozni 17:45-től:
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m9fa3f88909b792b2a32e4374cf46b07e

Dr. Petykó Márton (Aston University, Egyesült Királyság)

Az igazságügyi nyelvészeti kutatás és szakértői munka módszerei

Az igazságügyi nyelvészet azzal foglalkozik, hogy a nyelvészet mint tudományág módszerei és eredményei hogyan alkalmazhatóak szűkebb értelemben az igazságszolgáltatás, tágabb értelemben pedig a jogalkotás és jogalkalmazás területén. Az előadás célja, hogy a birminghami Aston University-n működő Aston Igazságügyi Nyelvészeti Kutatóintézet (Aston Institute for Forensic Linguistics) tevékenységének bemutatásán keresztül ismeretterjesztő jellegű áttekintést nyújtson az igazságügyi nyelvészet fő kutatási témáiról, módszereiről és eredményeiről, valamint az igazságügyi nyelvészeti szakértői munka gyakorlatáról.

Az előadás első fele olyan, főként korpusznyelvészeti, társalgáselemzési és pragmatikai módszereket alkalmazó kutatási projektekről számol be, amelyek közvetlenül vagy közvetve hozzájárulhatnak a nyomozati munka és az igazságszolgáltatás hatékonyabbá tételéhez. Ide tartoznak többek között az egyéni nyelvhasználat egyediségével és variabilitásával, a rendőrségi kihallgatások nyelvi megvalósulásával, a zaklató és zsaroló üzenetek műfaji elemzésével, valamint az internetes nyelvi és szexuális bűncselekményekkel foglalkozó kutatások.

Az előadás második fele az igazságügyi nyelvészeti szakértői munkára összpontosít és valós, azonban az előadás céljára tekinttel jelentős mértékben anonimizált, példákon keresztül bemutatja, hogy a szerzői profilalkotás, a szerzőségi elemzés, valamint egyes szavak, különösen szlengszavak, jelentésének és használatának nyelvészeti leírása milyen szerepet játszik az angol nyomozati munkában és bírósági eljárásokban.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03