Dr. Abádi Nagy Zoltán

Az irodalomtudomány doktora; a Debreceni Egytem Észak-amerikai Tanszékének emeritus professzora és az Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszékének volt professzora; a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem díszdoktora; a Magyar-amerikai Fulbright Bizottságnak több ízben volt tagja, két ízben elnöke; a Maastricht Centre for Transatlantic Studiesnak pedig alapító tagja, igazgató tanácsának 12 éven át tagja.

 • A Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol Tanszékének volt vezetője, Észak-amerikai Tanszékének alapító tanszékvezetője, Angol—Amerikai Intézetének alapító igazgatója, a Kossuth Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, majd a Kossuth Egyetem rektora, a Debreceni Egyetem nemzetközi rektorhelyettese, utazó nagykövete és a Tudományegyetemi Karok Központjának alapító elnöke. Sok évet szolgált különféle tanszéki, kari és egyetemi szintű alapítványok és bizottságok tagjaként és/vagy elnökeként.
 • A HUSSE (Hungarian Society for the Study of English) volt elnöke (1995-99); a HAAS (Hungarian Association for American Studies) társelnöke (1994-98); különféle, országos szintű szakmai kuratóriumoknak és bizottságoknak volt tagja (MAB, MTA, OM, OTKA); vagy jelenleg is tagja (MTA Irodalomtudományi Bizottság).
 • Oktatott kurzusai: különféle brit és amerikai irodalomtörténeti áttekintő kurzusok és szemináriumok, valamint egy-szerzős szemináriumok (Jonathan Swift, James Joyce, William Faulkner, Saul Bellow, Toni Morrison).
 • Kutatási területei: a 18. századi brit szatíra (főleg Swift), a II. világháború utáni amerikai regény, fekete humor, entropikus irodalom, posztmodernizmus, minimalizmus, komikum-humor-szatíra-irónia-elméletek, regénypoétika, narratológia, kulturális narratológia, kognitív narratológia.
 • 1967-68: a British Council kutatóösztöndíjasa a Leedsi Egyetemen; 1972-73: az American Council of Learned Societies kutatóösztöndíjasa az észak-karolinai Duke University-n.
 • 1987-90-ig amerikai egyetemek angol tanszékeinek Fulbright vendégprofesszora: University of Minnesota (Minneapolis/St.Paul), University of Oklahoma (Norman), University of California (Irvine); 1998-2000-ig a Texas Christian University „distinguished visiting professor”-a (Fort Worth, Texas). Ezeken kívül számos amerikai egyetem meghívott vendégelőadója volt. Kurzusokat tartott a Joensuu Egyetemen (Finnország) és a Salzburgi Szemináriumon (Ausztria).
 • 1993-tól vezette az Észak-amerikai Ph.D. programot, 1998-tól az Angol—amerikai programot, 2006-tól 2010-ig a DE Irodalomtudományi Doktori Iskoláját.
 • Több hazai és nemzetközi (pl. EAAS, ESSE) konferencia szervezője, számtalan konferencián tartott előadást, illetve volt szekcióelnök.
 • 17 éven át a Hungarian Studies in English majd a Hungarian Journal of English and American Studies c. folyóirat főszerkesztője; az Orbis Litterarum c. könyvsorozat alapító sorozatszerkesztője (12 éven át). Jelenleg is tagja a Filológiai Közlöny és az Acta Universitatis Sapientiae – Philologica szerkesztőbizottságának, a Modern Nyelvoktatás tanácsadó testületének, a Debreceni Szemle kuratóriumának; több folyóiratnak volt vendégszerkesztője, lektora.
 • Műfordító: regényeket, drámát, elbeszéléseket, irodalomtudományi írásokat fordított magyarra (főleg az Európa Kiadónak, a Nagyvilágnak, a Helikonnak és a Csokonai Színháznak).
 • Irodalomtudományi monográfiákat, tanulmányokat, esszéket, cikkeket, társszerzőként egyetemi jegyzetet és gimnáziumi angol tankönyveket publikált; amerikai írókkal készített mélyinterjúkat jelentetett meg itthon és Amerikában, folyóiratokban és kötetben (Doctorow, Percy, Vonnegut és mások).
 • Néhány fontosabb kitüntetése: A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, Szent-Györgyi Albert-díj, Országh László-díj, Pro Scientia Érem, A Debreceni Egyetemért, Pro Universitate, „Az Eszterházy Károly Főiskoláért” Díj. Kiadói nívódíjak: Tankönyvkiadó, Európa Könyvkiadó, Akadémiai Kiadó.
 • A Who’s Who in the World, Who’s Who Magyarországon, Biográf Ki Kicsoda, Britishpedia és más életrajzi lexikonok vették fel köteteikbe. Debrecen és Abádszalók városok díszpolgára
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 25. 10:57