ERASMUS

Erasmus ösztöndíjak több mint egy évtizede állnak mind a hallgatók, mind az oktatók rendelkezésére a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetében, és a programot igyekszünk új partnerintézményekkel folyamatosan bővíteni. Intézetünknek jelenleg a következő európai országok neves egyetemeivel van jól működő hallgatói és/vagy oktatói mobilitása: Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Németország, Portugália, Románia, Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, Spanyolország, Olaszország, Szardínia, Csehország, Szlovákia, Törökország. A partnerekkel való szerződéseket hétévente újítjuk és a hallgatói ösztöndíjakra évente két alkalommal (márciusban és októberben) lehet pályázni.


Az Erasmus programban való részvétel számos előnnyel jár a hallgatók számára. Egy külföldi egyetemen eltöltött egy, illetve két szemeszter egyrészt különleges kulturális élményt képes nyújtani, másrészt a hallgató belekóstolhat egy külföldi egyetem életébe (tanulmányi programjába és a hallgatók társasági életébe). Továbbá, az egykori Erasmus hallgatók elmondása szerint, az a rugalmasság és nyitottság, amelyre a külföldi tanulmányút alatt tettek szert, a diploma megszerzése után a munkakeresést is megkönnyítette számukra.
A jelölteknek bizonyos kritériumnak meg kell felelniük ahhoz, hogy jó eséllyel pályázhassanak. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik az átlagosnál jobb (3.5 fölötti) tanulmányi eredmény mellett olyan tudományos elképzelésekkel, tervekkel rendelkeznek, melyek túlmutatnak a törzsanyagon.

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 18. 09:54