A tanszék profilja

A kutatás és oktatás sokfélesége

A sokféleség természetesen nem jelenti azt, hogy felhagytunk volna azoknak a hagyományos témáknak a kutatásával és oktatásával, amelyekre az angol tanszékek munkája világszerte épül. Az angol történelem és irodalomtörténet bőségesen képviselteti magát nemcsak a kötelező kurzusokban, hanem a választható szemináriumok között is: vannak például kurzusok a Brontë nővérekről, a romantikus költészetről, Virginia Woolfról, I. Erzsébet koráról, a 18. századi angol történelemről, a brit világbirodalomról és sok más korszakról, műfajról és alkotóról (a legnagyobb választék az 1945 utáni irodalom, kultúra és történelem területén várja a hallgatókat).

Emellett azonban számos olyasmi is szerepel kutatási témáink és kurzusaink témái között, ami hagyományosan nem tartozott az angol taszékek profiljához.

Ízelítőül néhány azok közül a témák közül, amelyek rendszeresen megjelennek a tanszék folyamatosan változó és bővülő kurzuskínálatában. Oktatott kurzusaink teljes listája megtalálható a tanszék oktatóinak
honlapjain.

Folyamatosan jelen van kínálatunkban - és az oktatók publikációiban - az ír kultúra, irodalom és történelem.

A társadalmi nemi szerepek vizsgálata (gender studies) szintén erőssége a tanszéken folyó kutató- és oktatómunkának: idetartozik az angolszász írónők műveinek vizsgálata, a nemi szerepek kulturális szerepe és története, a nők és a nemi szerepek helye és ábrázolása az irodalomban, a filmben és a populáris kultúrában.

A tanszék több oktatója végez kutatásokat és tart órákat a posztkoloniális kultúrakutatás területén, a volt gyarmati országok kultúráját és irodalmát,
a gyarmati tematikának az angol kultúrában való jelenlétét, és a kortárs, multikulturális Nagy-Britannia kulturális jelenségeit vizsgálva.

Szintén több oktató munkájában jelenik meg hagsúlyosan az irodalom- és kultúraelmélet: kutatási eredményeik mellett rendszeresen ajánlanak ilyen témájú kurzusokat (pl. pszichoanalízis, filmelmélet, a szerelem elméletei, stb.). Évek óta tanszékünk oktatói végzik az elsőéves bevezető műértelmezési kurzusok oktatását és az irodalomelmélet intézeti szintű oktatását is.

Tanszékünkön a kutató- és oktatómunkában évek óta komoly hangsúlyt fektetünk a kortárs irodalom, történelem, politika, kultúra és film vizsgálatára és oktatására: vannak kurzusaink például kortárs költészetről, drámáról és regényről, a közelmúlt angol politikájáról, Nagy-Britannia és az Európai Unió viszonyáról, kortárs írónőkről, kortárs skót irodalomról és filmről.

Népszerűek a vizuális kultúra témekörében meghirdetett szemináriumok: kurzusokat ajánlunk művészettörténetből, médiatudományokról (pl. videoklipekről), és számos kurzus részben vagy egészben filmek elemzésével foglalkozik.

Végül szintén folyamatosan van jelen kutató- és oktatómunkánkban a populáris irodalom és kultúra vizsgálata: a sok filmes kurzus mellett rendszeresen hirdetünk szemináriumokat a science fiction, a fantasy, a krimi és más populáris műfajok témakörében.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03