Tehetséggondozás - Brit Kultúra Tanszék

Tehetséggondozás

Az Brit Kultúra Tanszék oktatói - kutatómunkájuk mellett - mindig is nagy hangsúlyt fektettek a tehetséggondozásra, az utánpótlásnevelésre. A Debreceni Egyetemen az elsődiplomás képzésben ennek több formája is lehetséges: talán a legfontosabb a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) való felkészülés és részvétel (ahol hallgatóink hagyományosan jól szerepelnek); de szintén kiemelt jelentősége van a Tudományegyetemi Karok Hatvani István Szakkollégiumának és a DE egészére kiterjedő Tehetséggondozási Programnak (DETEP).

Sikereinket mutatja, hogy több mint tíz évnyi, sikeres OTDK-munkájukért tanszékünk két kollégáját is Mestertanári címmel tüntette ki az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT): dr. Bényei Tamást (2001) és dr. Séllei Nórát (2003).

(A posztgraduális kézpésekre vonatkozó információkat ld. a mesterképzésnél és a doktori képzésnél.)

Legjobb hallgatóink emellett demonstrátori munkát végeznek, illetve sikeresen pályáznak külföldi ösztöndíjakat (Nagy-Britanniába, Írországba, az Egyesült Államokba, illetve az Európai Unió más országaiba), többek között az Erasmus program keretében, de ISEP és Fulbright-ösztöndíjakat is.

Hallgatóink közül többen Nagy-Britannia és az Egyesült Államok neves egyetemein szereztek diplomát.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03