Könyvtárosok

 • a könyvtári munka koordinálása
 • a sokpéldányos kölcsönzés megszervezése, koordinálása
 • kölcsönzés
 • a fénymásolatok/course packet-ek „karbantartása”(nyilvántartás, raktározás, köttetés)
 • a szépirodalmi kötelesállomány felügyelete
 • az intézeti kiadványok szerzői és tiszteletpéldányainak postázása
 • szépirodalmi állomány visszapolcozása
 • videofilmek/DVD-k nyilvántartása, kölcsönzése
 • a könyvtárközi kölcsönzésre kért könyvek visszakérése, a kölcsönzés adminisztrációja a 116/3-as helyiségben
 • a megrongálódott könyvek köttetése (116/3-as állomány)

 • statisztikai jelentések
 • könyvtári dokumentumok beszerzése, a rendelések lebonyolítása, a gyarapodási napló vezetése
 • a számítógépes könyvfeldolgozás, könyvrekordok készítése, a könyvek kódolása
 • a selejtezés adminisztrációja
 • szaktájékoztatás, témafigyelés oktatóknak/PhD hallgatóknak
 • kölcsönzés a 116/3-as helyiségben
 • a visszahozott könyvek visszacédulázása, visszapolcozása
 • raktári rend (tematikus elhelyezés) fenntartása, felügyelete
 • kölcsönzés, visszapolcozás a 101-es helyiségben
 • a megrongálódott könyvek köttetése (101-es állomány)
 • az intézeti honlap könyvtárra vonatkozó részének karbantartása

 • folyóirat-beszerzés, a cserefolyóirat-állomány gondozása
 • a kötelesállomány felügyelete
 • kölcsönzés, visszapolcozás a 101-es helyiségben
 • hangkazetták/CD ROM-ok szolgáltatása
 • szakirodalmi tájékoztatás (könyvtári adatbázisok) oktatóknak és hallgatóknak
 • az intézeti honlap könyvtárra vonatkozó részének karbantartása
 • szakdolgozatok/PhD értékelések nyilvántartásba vétele, digitalizálása, helybenolvasásuk biztosítása
 • a könyvtárközi kölcsönzésre kért könyvek visszakérése, a kölcsönzés adminisztrációja a 101-es helyiségben
 • a számítógépes könyvfeldolgozás, könyvrekordok készítése, a könyvek kódolása
 • recenziós példányok megrendelése a HJEAS számára
 • szaktájékoztatás, témafigyelés oktatóknak/PhD hallgatóknak
 • MTMT adminisztrátori feladatok
 • E-learning adminisztrátori feladatok
 • szakdolgozatok feltöltésének ellenőrzése az DEA-ban

       

     Kovácsné Péter Ilona (nyugalmazott könyvtáros) 

      kovacsnepeterilona@gmail.com

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 31. 07:14