Intézeti Könyvtárról

Az Intézeti Könyvtár története és szolgáltatásai

Az Angol-Amerikai Intézet könyvtára 1958-ban jött létre a Kossuth Lajos Tudományegyetem Germanisztikai Intézete angol nyelvű részlegeként, 1.864 kötettel. A kezdeti időszakban az úgynevezett „szemináriumi könyvtár” célja az volt, hogy az oktatók kutatómunkáját segítő legfontosabb kézikönyvek a tanszék oktatóinak és „szeminaristáinak” közvetlen közelében legyen, nem egyszer az oktatók dolgozószobájában helyezve el azokat.

Könyvtárunk mostanára a Bölcsészettudományi Kar legnagyobb intézeti szakkönyvtárává nőtte ki magát.

A 2019. december 31-i állományadatok

 • 51.795 kötet könyv,
 • 164 (32 kurrens és 132 visszamenőleges) folyóiratcím (a folyóirat-állomány hozzávetőlegesen 3.560 kötet)
 • 2.455 audio-vizuális és digitális dokumentum

Az elmúlt három évtized – elsősorban a hallgatói létszám ugrásszerű megnövekedése miatt - nemcsak a könyvtár funkcióiban, de a gyújtőkörök kiszélesedésében is óriási változásokat hozott. Mára a könyvtár elsődleges funkciója az intézetben folyó alap- és posztgraduális képzésekhez és specializációkhoz kapcsolódó kurzusok – esetenként sokpéldányos - könyvigényeinek kielégítése lett.

Az oktatott kurzusok jellegéből következően - az alapvető angol nyelvi és nyelvészeti állományrészekkel párhuzamosan – az állománygyarapításban egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az angol nyelvű országok - Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália - irodalmával, történetével és kultúrájával foglalkozó könyvek.

Az elmúlt évtized újabb tudományterületeket állított reflektorfénybe, melynek következtében mára – többek között - az irlandisztika, a társadalmi nemmel kapcsolatos tanulmányok és a médiatudományok igen fontos szerephez jutottak az állománygyarapításban.

2006 nyarán az egykori Angol Nyelvtanárképző Központ (CETT) és a British Council Információs Központja (BC Resource Centre) az intézeti könyvtár részévé váltak.

A Kassai úti campuson működő könyvtárat 1991-ben hozták létre azért, hogy a leendő nyelvtanárok képzéséhez friss szakirodalmat, a már végzett angol nyelvtanárok munkájához pedig megfelelő forrásokat és segédanyagokat biztosítson az angol nyelv és kultúra területéről. Ennek eredményeképpen intézeti könyvtárunk jelentős nyelvtanítási és nyelvtanulási szakirodalommal rendelkezik, mely nemcsak hallgatóink, de a régióban tanító nyelvtanárok szakmai fejlődését is hatékonyan tudja szolgálni.

Hogyan lehet a munkához szükséges könyveket megtalálni?

Hely hiányában az intézeti könyvtár két helyszínen, a Főépület 116/3-as illetve 101-es termében kénytelen működését megszervezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatásokat és a kölcsönzői munkát a két könyvtári egység között felosztottuk.

Míg a 116/3-as helyiség elsősorban kölcsönzőhely, addig a 101-as szoba elsősorban kutatóhely.

A 116/3-as szobában kapják meg a hallgatók a kötelező és választott kurzusokhoz szükséges, sok példányban hozzáférhető könyveket és oktatási csomagokat, a 101-es szobában pedig a könyvtárlátogató – a kölcsönzés mellett - könyvtári kutatómunkát végezhet, szaktájékoztatást kérhet, folyóiratokat olvashat, számítógépeket használhat, hozzáférhet az ajánlott vagy kötelezően előírt olvasnivaló köteles példányaihoz, az egyébként sem kölcsönözhető kézikönyvekhez, bibliográfiákhoz vagy szótárakhoz, valamint használhatja a fénymásolót, vagy belehallgathat/belenézhet audio-vizuális dokumentumokba.

Az egyes könyvtári állományrészeket az alábbiak szerint helyeztük el a két könyvtárhelyiségben

A 116/3-as helyiségből kölcsönözhető

 • a szépirodalom,
 • a kurzusokhoz szükséges és sok példányban hozzáférhető könyvek és oktatási
 • csomagok,
 • a kanadai, ausztrál, és ír tanulmányokkal foglalkozó könyvek,
 • a társadalom- és médiatudománnyal, valamint a művészetekkel kapcsolatos
 • könyvek,
 • a Shakespeare-ről szóló könyvek,
 • a posztkoloniális tanulmányok, a világirodalom és –történelem, valamint
 • a videofilmek és DVD-k

A 101-es könyvtárhelyiségből kölcsönözhető

 • az anglisztika (brit irodalommal/történelemmel/társadalom- és nyelvtudománnyal foglalkozó könyvek),
 • az amerikanisztika ( az amerikai irodalommal/történelemmel/társadalom- és nyelvtudománnyal foglalkozó könyvek),
 • az irodalomtudományhoz és kultúrális tanulmányokhoz kapcsolódó könyvek,
 • a női írókkal és a társadalmi nemmel foglalkozó könyvek,
 • a nyelvtudomány és alkalmazott nyelvészet tárgykörébe tartozó könyvek,
 • a nyelvtanítás és nyelvelsajátítás szakirodalma,
 • a hangkazetták és CD-k,

valamint itt férhetnek hozzá a könyvtárlátogatók a köteles példányokhoz, a folyóiratokhoz és a már végzett hallgatók szakdolgozataihoz. Itt kaphatnak segítséget a hallgatók a számítógépes könyvtári adatbázisok használatához is.

A könyvtár állományának túlnyomó többsége szabad polcon van elhelyezve, ami azt jelenti, hogy a kölcsönző – az Egyetemi Könyvtár (DEENK) számítógépes katalógusának (www.lib.unideb.hu) helyrajzi számai alapján – önkiszolgáló módon, maga veheti le a polcokról a kikölcsönzendő könyvet.

A nyitott polcokon lévő könyveket az angol nyelvű országok szerinti állományrészeken belül tematikus csoportokban, legtöbbször a könyv szerzőjének vagy szerkesztőjének ABC rendjében helyeztük el. A számítógépes katalógus helyrajzi számai ezen tematikus csoportok elnevezéseinek rövidítései. Ha valaki, például, a brit költészetről érdeklődik, az intézeti könyvtár állományában (lelőhely = DEENK Angol-Amerikai Intézet) BRPOET helyrajzi számmal ellátott könyveket fog találni, melyeket a “BRITISH POETRY” feliratú polcokon maga is meg tud keresni.

Ha a könyvet a 116/3-as könyvtárhelyiségből kell kölcsönözni, erről a lelőhely után feltüntetett teremkód tájékoztat : “DE BTK Angol-Amerikai Intézet 116/3”

Ha segítségre van szükség, a könyvtárosok természetesen szívesen állnak mindenki rendelkezésére.

  Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 28. 12:26