Gendertudományi Központ - Konferenciák és publikációk

Konferenciák és publikációk

A Gendertudományi Központ mint egység is, de tgajai is, külön-külön, aktívan részt vesznek a tudományos életben. Munkájuk kiterjedtségét híven jelzik tudományos eredményeik (ld. az oktatók egyéni életrajzait, illetve a gendertémájú publikációk összesített listáját). A Központ ddig két nemzetközi konferenciát szervezett. Az "Alternatív közelítések a tizenkilencedik századi angol nyelvű kultúrákhoz" (1998 szeptembere) című konferenciának volt egy nagyon erős genderkomponense, amelynek része volt Patsy Stoneman plenáris előadása a Jane Eyre intertextjeiről. Ezzel szemben "A nő mint szubjektum, a női szubjektum" című konferencián kifejezetten a gender és a szubjektum kérdéseinek vizsgálata állt a középpontban. A konferenciaszervezésben nagy segítséget nyújtott a hallgatók lelkes csapata.

(Ha a kutatómunka további részleteire kíváncsi, klikkeljen ide.)

Ennek a két konferenciának más hozadékai is voltak két kötet formájában: Alternative Approaches to English-Speaking Cultures in the 19th Century. (Debrecen: Brit Kultúra Tanszék, 1999.), melyet Séllei Nóra és Bényei Tamás szerkesztett; a másik konferencia legjobb előadásainak szerkesztett változata pedig A nő mint szubjektum, a női szubjektum (Orbis Litterarum. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007.) című kötetben jelent meg, Séllei Nóra válogatásában. Ő vendégszerkesztője volt a Hungarian Journal of English and American Studies egyik tematikus számának is: Femininity and Subjectivity (9.1 [2003]), melynek szerzői a genderkutatás nemzetközi palettáját képviselik.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:03